Android-x86
Fork
Donation

  • R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

packages-apps-IM: Commit

packages/apps/IM


Commit MetaInfo

Revision2ca819e4f615f3b0444b5dd17d3f332b49168e19 (tree)
Time2009-08-04 08:25:41
AuthorEric Fischer <enf@goog...>
CommiterEric Fischer

Log Message

Import revised translations. DO NOT MERGE

Change Summary

Incremental Difference

--- a/res/values-cs/strings.xml
+++ b/res/values-cs/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"Chat"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Zrušit přihlašování"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Přidat kontakt"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Smazat kontakt"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Blokovat kontakt"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Blokovaní uživatelé"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Seznam účtů"</string>
25- <string name="menu_settings">"Nastavení"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Začít chat"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Odhlásit se"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Zobrazit profil"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Ukončit chat"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Seznam kontaktů"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Pozvat..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Přepnout chat"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Vložit smajlík"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menu+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Vstup"</string>
36- <string name="confirm">"Potvrdit"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> bude smazán."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> bude blokován."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> bude odblokován."</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"Zrušit"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"Zrušit"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"Byli jste odhlášeni ze služby <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Byli jste odhlášeni ze služby <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>, protože došlo k chybě <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"Přidat účet <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47- <string name="label_username">"Uživatelské jméno:"</string>
48- <string name="label_password">"Heslo:"</string>
49- <string name="remember_password">"Zapamatovat heslo."</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Přihlašovat automaticky."</string>
51- <string name="sign_up">"Nemáte účet?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Pokud povolíte tuto možnost, budete automaticky přihlášeni pokaždé, když spustíte tuto aplikaci. Chcete-li tuto možnost zakázat, odhlaste se a zrušte zaškrtnutí políčka Přihlašovat automaticky."</string>
53- <string name="sign_in">"Přihlásit se"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Přihlašování k účtu <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Přihlašování..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Přenos dat na pozadí je zakázán"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"Poskytovatel <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> vyžaduje povolení přenosu dat na pozadí."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Povolit"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Ukončit"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Probíhající chaty: <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>"</string>
61- <string name="online_count">"Kontakty online: <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>"</string>
62- <string name="subscriptions">"Nabídky přátelství"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Neznámý uživatel"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Žádné kontakty"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Skupina je prázdná"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Vyberte kontakty, které chcete pozvat"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Zadejte hledaný kontakt"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"Nebyly nalezeny žádné kontakty."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Blokované kontakty – <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"Žádné kontakty nejsou blokovány."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Profil kontaktu"</string>
72- <string name="label_status">"Stav:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Typ klienta:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"počítač"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Mobil"</string>
76- <string name="presence_available">"Online"</string>
77- <string name="presence_busy">"Zaneprázdněn"</string>
78- <string name="presence_away">"Pryč"</string>
79- <string name="presence_idle">"Nečinný"</string>
80- <string name="presence_offline">"Offline"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Zobrazit jako offline"</string>
82- <string name="chat_with">"Chat s uživatelem <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Já"</string>
84- <string name="compose_hint">"Sem zadejte zprávu"</string>
85- <string name="contact_online">"uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je online"</string>
86- <string name="contact_away">"uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je pryč"</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je zaneprázdněn"</string>
88- <string name="contact_offline">"uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je offline"</string>
89- <string name="contact_joined">"Uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se připojil"</string>
90- <string name="contact_left">"uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> odešel"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Odesláno v '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' dne '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Odeslat"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Zprávu nelze odeslat."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Spojení se serverem bylo ztraceno. Zpráva bude odeslána, jakmile se jej podaří obnovit."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> je offline. Odeslané zprávy budou doručeny, jakmile se <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> přihlásí online."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> není ve vašem seznamu kontaktů."</string>
97- <string name="select_link_title">"Zvolit odkaz"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"Neprobíhá žádný chat."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Přidat kontakt"</string>
100- <string name="input_contact_label">"E-mailová adresa osoby, kterou chcete pozvat:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Zvolte seznam:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Zadejte jméno uživatele, kterého chcete přidat z Kontaktů."</string>
103- <string name="invite_label">"Odeslat pozvánku"</string>
104- <string name="setting_title">"Obecné nastavení"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Skrýt kontakty offline"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Nastavení oznámení"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Oznamování chatových zpráv"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Příchod chatové zprávy oznamovat na stavovém panelu."</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Vibrace"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Oznámit příchozí chatovou zprávu také vibracemi"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Zvuk"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Oznámit příchozí chatovou zprávu také vyzváněním"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Vybrat vyzváněcí tón"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"Uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> vás pozval k hromadnému chatu."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"Uživateli <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> byla zaslána pozvánka."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Přijmout"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Odmítnout"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> si vás chce přidat do svého seznamu kontaktů."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Přijmout"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Odmítnout"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"Přihlášení k odběru uživatele <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se nepodařilo schválit. Zkuste to prosím znovu později."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"Odmítnutí odběru uživatele <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se nezdařilo. Zkuste to prosím znovu později."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Nové zprávy od poskytovatele <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"Nové zprávy: <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Nová nabídka přátelství od uživatele <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Pozvánka k hromadnému chatu"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Nová pozvánka k hromadnému chatu od uživatele <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> byl přidán."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> byl smazán."</string>
130- <string name="block_contact_success">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je blokován."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je odblokován."</string>
132- <string name="perm_label">"spustit službu Chat"</string>
133- <string name="perm_desc">"Povoluje aplikacím spustit Chat přes službu intent."</string>
134- <string name="error">"Upozornění"</string>
135- <string name="login_service_failed">"Nepodařilo se přihlásit ke službě <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Zkuste to prosím znovu později."\n"(Podrobnosti: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"Seznam se nepodařilo přidat."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"Blokování kontaktu se nezdařilo."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"Odblokování kontaktu se nezdařilo."</string>
139- <string name="select_contact">"Nejprve zvolte kontakt."</string>
140- <string name="disconnected">"Odpojeno"\n</string>
141- <string name="service_error">"Chyba služby."</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"Seznam kontaktů se nepodařilo načíst."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"K serveru se nelze připojit. Zkontrolujte své připojení."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> již je ve vašem seznamu kontaktů."</string>
145- <string name="contact_blocked">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> byl zablokován."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Počkejte, než se seznam kontaktů načte."</string>
147- <string name="network_error">"Došlo k chybě sítě."</string>
148- <string name="service_not_support">"Server tuto funkci nepodporuje."</string>
149- <string name="invalid_password">"Zadané heslo není platné."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Na serveru došlo k chybě."</string>
151- <string name="not_implemented">"Server tuto funkci nepodporuje."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"Server je momentálně nedostupný."</string>
153- <string name="timeout">"Vypršel časový limit serveru."</string>
154- <string name="version_not_supported">"Server nepodporuje aktuální verzi."</string>
155- <string name="message_queue_full">"Fronta zpráv je plná."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"Server nepodporuje předávání této doméně."</string>
157- <string name="unknown_user">"Zadané uživatelské jméno nebylo rozpoznáno."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"Tento uživatel vás blokuje."</string>
159- <string name="session_expired">"Této relaci již vypršela platnost, přihlaste se znovu."</string>
160- <string name="forced_logout">"jste přihlášeni z jiného klienta."</string>
161- <string name="already_logged_in">"již jste přihlášeni z jiného klienta."</string>
162- <string name="msisdn_error">"Z karty SIM nelze číst vaše telefonní číslo. Požádejte o pomoc operátora."</string>
163- <string name="not_signed_in">"Momentálně nejste přihlášeni."</string>
164- <string name="general_error">"Kód chyby: <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"Chat"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Zrušit přihlašování"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Přidat kontakt"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Smazat kontakt"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Blokovat kontakt"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Blokovaní uživatelé"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Seznam účtů"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Nastavení"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Začít chat"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Odhlásit se"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Zobrazit profil"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Ukončit chat"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Seznam kontaktů"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Pozvat..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Přepnout chat"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Vložit smajlík"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menu+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Vstup"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Potvrdit"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> bude smazán."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> bude blokován."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> bude odblokován."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Zrušit"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Zrušit"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"Byli jste odhlášeni ze služby <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Byli jste odhlášeni ze služby <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>, protože došlo k chybě <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"Přidat účet <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Uživatelské jméno:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Heslo:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Zapamatovat heslo."</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Přihlašovat automaticky."</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"Nemáte účet?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Pokud povolíte tuto možnost, budete automaticky přihlášeni pokaždé, když spustíte tuto aplikaci. Chcete-li tuto možnost zakázat, odhlaste se a zrušte zaškrtnutí políčka Přihlašovat automaticky."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Přihlásit se"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Přihlašování k účtu <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Přihlašování..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Přenos dat na pozadí je zakázán"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"Poskytovatel <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> vyžaduje povolení přenosu dat na pozadí."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Povolit"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Ukončit"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Probíhající chaty: <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"Kontakty online: <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Nabídky přátelství"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Neznámý uživatel"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Žádné kontakty"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Skupina je prázdná"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Vyberte kontakty, které chcete pozvat"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Zadejte hledaný kontakt"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"Nebyly nalezeny žádné kontakty."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Blokované kontakty – <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"Žádné kontakty nejsou blokovány."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Profil kontaktu"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Stav:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Typ klienta:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"počítač"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Mobil"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"Online"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Zaneprázdněn"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Pryč"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Nečinný"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Offline"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Zobrazit jako offline"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Chat s uživatelem <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Já"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Sem zadejte zprávu"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je online"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je pryč"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je zaneprázdněn"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je offline"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"Uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se připojil"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> odešel"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Odesláno v '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' dne '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Odeslat"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Zprávu nelze odeslat."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Spojení se serverem bylo ztraceno. Zpráva bude odeslána, jakmile se jej podaří obnovit."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> je offline. Odeslané zprávy budou doručeny, jakmile se <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> přihlásí online."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> není ve vašem seznamu kontaktů."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Zvolit odkaz"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"Neprobíhá žádný chat."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Přidat kontakt"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"E-mailová adresa osoby, kterou chcete pozvat:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Zvolte seznam:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Zadejte jméno uživatele, kterého chcete přidat z Kontaktů."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Odeslat pozvánku"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Obecné nastavení"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Skrýt kontakty offline"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Nastavení oznámení"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Oznamování chatových zpráv"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Příchod chatové zprávy oznamovat na stavovém panelu."</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Vibrace"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Oznámit příchozí chatovou zprávu také vibracemi"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Zvuk"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Oznámit příchozí chatovou zprávu také vyzváněním"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Vybrat vyzváněcí tón"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"Uživatel <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> vás pozval k hromadnému chatu."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"Uživateli <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> byla zaslána pozvánka."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Přijmout"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Odmítnout"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> si vás chce přidat do svého seznamu kontaktů."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Přijmout"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Odmítnout"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"Přihlášení k odběru uživatele <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se nepodařilo schválit. Zkuste to prosím znovu později."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"Odmítnutí odběru uživatele <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se nezdařilo. Zkuste to prosím znovu později."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Nové zprávy od poskytovatele <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"Nové zprávy: <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Nová nabídka přátelství od uživatele <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Pozvánka k hromadnému chatu"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Nová pozvánka k hromadnému chatu od uživatele <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> byl přidán."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> byl smazán."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je blokován."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> je odblokován."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"spustit službu Chat"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Povoluje aplikacím spustit Chat přes službu intent."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Upozornění"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"Nepodařilo se přihlásit ke službě <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Zkuste to prosím znovu později."\n"(Podrobnosti: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"Seznam se nepodařilo přidat."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"Blokování kontaktu se nezdařilo."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"Odblokování kontaktu se nezdařilo."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Nejprve zvolte kontakt."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Odpojeno"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Chyba služby."</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"Seznam kontaktů se nepodařilo načíst."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"K serveru se nelze připojit. Zkontrolujte své připojení."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> již je ve vašem seznamu kontaktů."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"Kontakt <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> byl zablokován."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Počkejte, než se seznam kontaktů načte."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Došlo k chybě sítě."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"Server tuto funkci nepodporuje."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"Zadané heslo není platné."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"Na serveru došlo k chybě."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"Server tuto funkci nepodporuje."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"Server je momentálně nedostupný."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"Vypršel časový limit serveru."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"Server nepodporuje aktuální verzi."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"Fronta zpráv je plná."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"Server nepodporuje předávání této doméně."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"Zadané uživatelské jméno nebylo rozpoznáno."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"Tento uživatel vás blokuje."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"Této relaci již vypršela platnost, přihlaste se znovu."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"jste přihlášeni z jiného klienta."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"již jste přihlášeni z jiného klienta."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"Z karty SIM nelze číst vaše telefonní číslo. Požádejte o pomoc operátora."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"Momentálně nejste přihlášeni."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Kód chyby: <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Happy"</item>
167- <item>"Smutný"</item>
168- <item>"Mrkající"</item>
169- <item>"Vypláznutý jazyk"</item>
170- <item>"Překvapený"</item>
171- <item>"Pusa"</item>
172- <item>"Hej!"</item>
173- <item>"Cool"</item>
174- <item>"Cinkání zlaťáků"</item>
175- <item>"Šlápota v úsměvu"</item>
176- <item>"V rozpacích"</item>
177- <item>"Andílek"</item>
178- <item>"Nerozhodný"</item>
179- <item>"Rozplakaný"</item>
180- <item>"Ani muk"</item>
181- <item>"Smějící se"</item>
182- <item>"Zmatený"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Happy"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Smutný"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Mrkající"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Vypláznutý jazyk"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Překvapený"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Pusa"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Hej!"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"Cool"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Cinkání zlaťáků"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Šlápota v úsměvu"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"V rozpacích"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Andílek"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Nerozhodný"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Rozplakaný"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Ani muk"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Smějící se"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Zmatený"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-da/strings.xml
+++ b/res/values-da/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"IM"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Annuller login"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Tilføj kontaktperson"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Slet kontaktperson"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Bloker kontaktperson"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Blokeret"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Kontoliste"</string>
25- <string name="menu_settings">"Indstillinger"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Start chat"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Log ud"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Vis profil"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Afslut chat"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Liste over kontaktpersoner"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Inviter ..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Skift chats"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Indsæt smiley"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menu+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Input"</string>
36- <string name="confirm">"Bekræft"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"Kontaktpersonen \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" slettes."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"Kontaktpersonen \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" blokeres."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"Blokeringen af kontaktpersonen \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ophæves."</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"Annuller"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"Annuller"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"Du er blevet logget ud af <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Du er blevet logget ud af <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>, fordi <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"Tilføj <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-konto"</string>
47- <string name="label_username">"Brugernavn:"</string>
48- <string name="label_password">"Adgangskode:"</string>
49- <string name="remember_password">"Husk min adgangskode."</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Log mig automatisk ind."</string>
51- <string name="sign_up">"Har du ikke en konto?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Denne valgmulighed logger dig automatisk ind, hver gang du åbner dette program. For at deaktivere denne valgmulighed skal du logge ud og så fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet \"Log mig ind automatisk\"."</string>
53- <string name="sign_in">"Log ind"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Logger ind på <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Logger ind ..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Baggrundsdata er deaktiveret"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> kræver, at baggrundsdata aktiveres."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Aktiver"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Afslut"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Igangværende chats (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> er online"</string>
62- <string name="subscriptions">"Venneinvitationer"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Ukendt"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Tom"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Der er ingen samtaler"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Vælg kontaktperson(er), der skal inviteres"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Indtast for at finde kontaktperson"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"Der blev ikke fundet nogen kontaktpersoner."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Blokerede kontaktpersoner – <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"Der er ingen blokerede kontaktpersoner."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Kontaktpersonens profil"</string>
72- <string name="label_status">"Status:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Klienttype:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Computer"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Mobil"</string>
76- <string name="presence_available">"Online"</string>
77- <string name="presence_busy">"Optaget"</string>
78- <string name="presence_away">"Ikke til stede"</string>
79- <string name="presence_idle">"Ikke aktiv"</string>
80- <string name="presence_offline">"Offline"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Vis som offline"</string>
82- <string name="chat_with">"Chat med <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Mig"</string>
84- <string name="compose_hint">"Indtast for at skrive"</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er online"</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er ikke til stede"</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er optaget"</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er offline"</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har tilsluttet sig"</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er gået"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Sendt klokken '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' den '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Send"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Beskeden kunne ikke sendes."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Forbindelsen til serveren er gået tabt. Beskeden sendes, når du er online."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> er offline. Dine sendte beskeder sendes, når <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> er online igen."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er ikke på din liste over kontaktpersoner."</string>
97- <string name="select_link_title">"Vælg link"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"Der er ingen aktive chats."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Tilføj kontaktperson"</string>
100- <string name="input_contact_label">"E-mail-adresse på den person, du ønsker at invitere:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Vælg en liste:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Indtast et navn for at tilføje fra Kontaktpersoner."</string>
103- <string name="invite_label">"Send invitation"</string>
104- <string name="setting_title">"Generelle indstillinger"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Skjul offline kontaktpersoner"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Meddelelsesindstillinger"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"IM-meddelelser"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Underret i statuslinjen, når der kommer en IM"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Vibrer"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Vibrer også, når der kommer en IM"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Lyd"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Spil også ringetone, når der kommer en IM"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Vælg ringetone"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har inviteret dig til at deltage i en gruppechat."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"Invitationen er sendt til <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Accepter"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Afvis"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har inviteret dig til at være på deres liste over kontaktpersoner."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Accepter"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Afvis"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"Tilmelding fra <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> kunne ikke godkendes. Prøv igen senere."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"Tilmelding fra <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> kunne ikke afvises. Prøv igen senere."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Nye <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>-beskeder"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> ulæste chats"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Ny venneinvitation fra <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Gruppechatinvitation"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Ny gruppechatinvitation fra <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Kontaktpersonen \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er tilføjet."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Kontaktpersonen \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er slettet."</string>
130- <string name="block_contact_success">"Kontaktpersonen \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er blokeret."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Kontaktpersonen \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er ikke længere blokeret."</string>
132- <string name="perm_label">"start IM-tjeneste"</string>
133- <string name="perm_desc">"Lader programmer starte IM-tjeneste efter hensigt."</string>
134- <string name="error">"Bemærk"</string>
135- <string name="login_service_failed">"Der kunne ikke logges ind på tjenesten <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Prøv igen senere."\n"(Detalje: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"Listen blev ikke tilføjet."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"Kontaktpersonen blev ikke blokeret."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"Blokeringen af kontaktpersonen blev ikke ophævet."</string>
139- <string name="select_contact">"Vælg en kontaktperson først."</string>
140- <string name="disconnected">"Afbrudt!"\n</string>
141- <string name="service_error">"Servicefejl!"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"Listen over kontaktpersoner blev ikke indlæst."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"Der kan ikke oprettes forbindelse til serveren. Kontroller din forbindelse."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> findes allerede på din liste over kontaktpersoner."</string>
145- <string name="contact_blocked">"Kontaktpersonen \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er blevet blokeret."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Vent, mens din liste over kontaktpersoner indlæses."</string>
147- <string name="network_error">"Der opstod en netværksfejl."</string>
148- <string name="service_not_support">"Serveren understøtter ikke denne funktionalitet."</string>
149- <string name="invalid_password">"Den adgangskode, du indtastede, er ikke gyldig."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Serveren registrerede en fejl."</string>
151- <string name="not_implemented">"Serveren understøtter ikke denne funktionalitet."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"Serveren er ikke tilgængelig i øjeblikket."</string>
153- <string name="timeout">"Der opstod timeout for serveren."</string>
154- <string name="version_not_supported">"Serveren understøtter ikke den aktuelle version."</string>
155- <string name="message_queue_full">"Beskedkøen er fuld."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"Serveren understøtter ikke videresendelse til domænet."</string>
157- <string name="unknown_user">"Det indtastede brugernavn kunne ikke genkendes."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"Beklager! Du er blokeret af brugeren."</string>
159- <string name="session_expired">"Sessionen er udløbet. Log ind igen."</string>
160- <string name="forced_logout">"du er logget ind fra en anden klient."</string>
161- <string name="already_logged_in">"du er allerede logget ind fra en anden klient."</string>
162- <string name="msisdn_error">"Beklager! Telefonnummeret kan ikke læses fra dit SIM-kort. Kontakt din udbyder for at få hjælp."</string>
163- <string name="not_signed_in">"Du er ikke logget ind i øjeblikket."</string>
164- <string name="general_error">"Fejlkode <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"IM"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Annuller login"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Tilføj kontakt"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Slet kontakt"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Bloker kontakt"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Blokeret"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Kontoliste"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Indstillinger"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Start chat"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Log ud"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Vis profil"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Afslut chat"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Liste over kontakter"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Inviter ..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Skift chats"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Indsæt smiley"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menu+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Input"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Bekræft"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" slettes."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" blokeres."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"Blokeringen af kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ophæves."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Annuller"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Annuller"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"Du er blevet logget ud af <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Du er blevet logget ud af <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>, fordi <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"Tilføj <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-konto"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Brugernavn:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Adgangskode:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Husk min adgangskode."</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Log mig automatisk ind."</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"Har du ikke en konto?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Denne valgmulighed logger dig automatisk ind, hver gang du åbner dette program. For at deaktivere denne valgmulighed skal du logge ud og så fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet \"Log mig ind automatisk\"."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Log ind"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Logger ind på <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Logger ind ..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Baggrundsdata er deaktiveret"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> kræver, at baggrundsdata aktiveres."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Aktiver"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Afslut"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Igangværende chats (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> er online"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Venneinvitationer"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Ukendt"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Tom"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Der er ingen samtaler"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Vælg kontakt(er), der skal inviteres"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Indtast for at finde kontakt"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"Der blev ikke fundet nogen kontakter."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Blokerede kontakter – <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"Der er ingen blokerede kontakter."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Kontaktens profil"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Status:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Klienttype:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Computer"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Mobil"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"Online"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Optaget"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Ikke til stede"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Ikke aktiv"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Offline"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Vis som offline"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Chat med <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Mig"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Indtast for at skrive"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er online"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er ikke til stede"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er optaget"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er offline"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har tilsluttet sig"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er gået"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Sendt klokken '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' den '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Send"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Beskeden kunne ikke sendes."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Forbindelsen til serveren er gået tabt. Beskeden sendes, når du er online."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> er offline. Dine sendte beskeder sendes, når <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> er online igen."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er ikke på din liste over kontakter."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Vælg link"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"Der er ingen aktive chats."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Tilføj kontakt"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"E-mail-adresse på den person, du ønsker at invitere:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Vælg en liste:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Indtast et navn for at tilføje fra Kontakter."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Send invitation"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Generelle indstillinger"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Skjul offline kontakter"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Meddelelsesindstillinger"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"IM-meddelelser"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Underret i statuslinjen, når der kommer en IM"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Vibrer"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Vibrer også, når der kommer en IM"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Lyd"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Spil også ringetone, når der kommer en IM"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Vælg ringetone"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har inviteret dig til at deltage i en gruppechat."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"Invitationen er sendt til <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Accepter"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Afvis"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har inviteret dig til at være på deres liste over kontakter."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Accepter"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Afvis"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"Tilmelding fra <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> kunne ikke godkendes. Prøv igen senere."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"Tilmelding fra <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> kunne ikke afvises. Prøv igen senere."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Nye <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>-beskeder"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> ulæste chats"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Ny venneinvitation fra <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Gruppechatinvitation"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Ny gruppechatinvitation fra <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er tilføjet."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er slettet."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er blokeret."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er ikke længere blokeret."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"start IM-tjeneste"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Lader programmer starte IM-tjeneste efter hensigt."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Bemærk"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"Der kunne ikke logges ind på tjenesten <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Prøv igen senere."\n"(Detalje: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"Listen blev ikke tilføjet."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"Kontakten blev ikke blokeret."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"Blokeringen af kontakten blev ikke ophævet."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Vælg en kontakt først."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Afbrudt!"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Servicefejl!"</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"Listen over kontakter blev ikke indlæst."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"Der kan ikke oprettes forbindelse til serveren. Kontroller din forbindelse."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> findes allerede på din liste over kontakter."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er blevet blokeret."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Vent, mens din liste over kontakter indlæses."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Der opstod en netværksfejl."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"Serveren understøtter ikke denne funktionalitet."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"Den adgangskode, du indtastede, er ikke gyldig."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"Serveren registrerede en fejl."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"Serveren understøtter ikke denne funktionalitet."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"Serveren er ikke tilgængelig i øjeblikket."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"Der opstod timeout for serveren."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"Serveren understøtter ikke den aktuelle version."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"Beskedkøen er fuld."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"Serveren understøtter ikke videresendelse til domænet."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"Det indtastede brugernavn kunne ikke genkendes."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"Beklager! Du er blokeret af brugeren."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"Sessionen er udløbet. Log ind igen."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"du er logget ind fra en anden klient."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"du er allerede logget ind fra en anden klient."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"Beklager! Telefonnummeret kan ikke læses fra dit SIM-kort. Kontakt din udbyder for at få hjælp."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"Du er ikke logget ind i øjeblikket."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Fejlkode <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Glad"</item>
167- <item>"Trist"</item>
168- <item>"Blinker"</item>
169- <item>"Rækker tunge"</item>
170- <item>"Overrasket"</item>
171- <item>"Kysser"</item>
172- <item>"Råber"</item>
173- <item>"Sej"</item>
174- <item>"Pengeglad"</item>
175- <item>"Forlegen"</item>
176- <item>"Flov"</item>
177- <item>"Engel"</item>
178- <item>"Uafklaret"</item>
179- <item>"Græder"</item>
180- <item>"Lukket med syv segl"</item>
181- <item>"Griner"</item>
182- <item>"Forvirret"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Glad"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Trist"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Blinker"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Rækker tunge"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Overrasket"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Kysser"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Råber"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"Sej"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Pengeglad"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Forlegen"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"Flov"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Engel"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Uafklaret"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Græder"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Lukket med syv segl"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Griner"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Forvirret"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-de/strings.xml
+++ b/res/values-de/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"Chat"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Anmeldung abbrechen"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Kontakt hinzufügen"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Kontakt löschen"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Kontakt blockieren"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Gesperrt"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Liste der Konten"</string>
25- <string name="menu_settings">"Einstellungen"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Chat starten"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Abmelden"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Profil anzeigen"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Chat beenden"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Kontaktliste"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Einladen..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Chat wechseln"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Smiley einfügen"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menü +"</string>
35- <string name="default_input_title">"Eingabe"</string>
36- <string name="confirm">"Bestätigen"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" wird gelöscht."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" wird gesperrt."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"Blockierung des Kontakts \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" wird aufgehoben."</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"Abbrechen"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"Abbrechen"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"Sie wurden von <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> abgemeldet."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Sie wurden aus folgendem Grund von <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> abgemeldet: <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-Konto hinzufügen"</string>
47- <string name="label_username">"Benutzername:"</string>
48- <string name="label_password">"Kennwort:"</string>
49- <string name="remember_password">"Kennwort speichern"</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Automatisch anmelden"</string>
51- <string name="sign_up">"Besitzen Sie kein Konto?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Mit dieser Option werden Sie bei jedem Öffnen der Anwendung automatisch angemeldet. Wenn Sie die Option deaktivieren möchten, melden Sie sich ab, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen \"Automatisch anmelden\"."</string>
53- <string name="sign_in">"Anmelden"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Anmeldung bei <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> wird ausgeführt."</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Anmeldung wird ausgeführt..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Hintergrunddaten deaktiviert"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"Für <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> müssen die Hintergrunddaten aktiviert sein."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Aktivieren"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Beenden"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Derzeit ausgeführte Chats (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> online"</string>
62- <string name="subscriptions">"Freundschaftseinladungen"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Unbekannt"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Leer"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Keine Gespräche"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Kontakte für Einladung auswählen"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Gesuchten Kontakt eingeben"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"Keine Kontakte gefunden"</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Gesperrte Kontakte - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"Keine gesperrten Kontakte"</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Kontaktprofil"</string>
72- <string name="label_status">"Status:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Clienttyp:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Computer"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Mobil"</string>
76- <string name="presence_available">"Online"</string>
77- <string name="presence_busy">"Ausgelastet"</string>
78- <string name="presence_away">"Abwesend"</string>
79- <string name="presence_idle">"Leerlauf"</string>
80- <string name="presence_offline">"Offline"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Als offline anzeigen"</string>
82- <string name="chat_with">"Mit <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> chatten"</string>
83- <string name="me">"Eigene"</string>
84- <string name="compose_hint">"Zum Erstellen eintippen"</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist online."</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist abwesend."</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist beschäftigt."</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist offline."</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> hat Teilnahme begonnen."</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> hat Chat verlassen."</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Gesendet um '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' am '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Senden"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Die Nachricht kann nicht gesendet werden."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Verbindung zum Server getrennt. Nachrichten werden gesendet, sobald eine Online-Verbindung besteht."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> ist offline. Von Ihnen gesendete Nachrichten werden geliefert, sobald <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> online ist."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist nicht in Ihrer Kontaktliste enthalten."</string>
97- <string name="select_link_title">"Link auswählen"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"Keine aktiven Chats"</string>
99- <string name="add_contact_title">"Kontakt hinzufügen"</string>
100- <string name="input_contact_label">"E-Mail-Adresse der Person, die Sie einladen möchten:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Liste auswählen:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Geben Sie einen Namen ein, der aus den Kontakten hinzugefügt werden soll."</string>
103- <string name="invite_label">"Einladung senden"</string>
104- <string name="setting_title">"Allgemeine Einstellungen"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Offline-Kontakte ausblenden"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Benachrichtigungseinstellungen"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Chat-Benachrichtigung"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Bei Nachrichteneingang Benachrichtigung in Statuszeile anzeigen"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Vibrieren"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Bei Nachrichteneingang vibrieren"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Ton"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Bei Nachrichteneingang Klingelton wiedergeben"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Klingelton auswählen"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> hat Sie zu einem Gruppenchat eingeladen."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"Einladung wurde an <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> gesendet."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Annehmen"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Ablehnen"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> hat Sie zur Aufnahme in die Kontaktliste eingeladen."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Annehmen"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Ablehnen"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"Anmeldung von <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> kann nicht genehmigt werden. Bitte versuchen Sie es später erneut."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"Anmeldung von <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> kann nicht abgelehnt werden. Bitte versuchen Sie es später erneut."</string>
123- <string name="newMessages_label">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> ungelesene Chats"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Neue Freundschaftseinladung von <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Einladung zum Gruppenchat"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Neue Einladung zum Gruppenchat von <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" hinzugefügt"</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" gelöscht"</string>
130- <string name="block_contact_success">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" gesperrt"</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Blockierung des Kontakts \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" aufgehoben"</string>
132- <string name="perm_label">"Chat-Service starten"</string>
133- <string name="perm_desc">"Ermöglicht Anwendungen das eigenständige Starten von Chat-Services."</string>
134- <string name="error">"Achtung"</string>
135- <string name="login_service_failed">"Anmeldung beim <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>-Service nicht möglich. Bitte versuchen Sie es später erneut."\n"(Details: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"Die Liste wurde nicht hinzugefügt."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"Kontakt wurde nicht gesperrt."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"Blockierung des Kontakts wurde nicht aufgehoben."</string>
139- <string name="select_contact">"Wählen Sie zunächst einen Kontakt aus."</string>
140- <string name="disconnected">"Getrennt"\n</string>
141- <string name="service_error">"Servicefehler"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"Kontaktliste wurde nicht geladen."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie die Verbindung."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist bereits in der Kontaktliste vorhanden."</string>
145- <string name="contact_blocked">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" wurde gesperrt."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Kontaktliste wird geladen, bitte warten."</string>
147- <string name="network_error">"Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten."</string>
148- <string name="service_not_support">"Diese Funktion wird vom Server nicht unterstützt."</string>
149- <string name="invalid_password">"Das eingegebene Kennwort ist ungültig."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Beim Server ist ein Fehler aufgetreten."</string>
151- <string name="not_implemented">"Diese Funktion wird vom Server nicht unterstützt."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"Der Server ist derzeit nicht verfügbar."</string>
153- <string name="timeout">"Timeout beim Server"</string>
154- <string name="version_not_supported">"Die aktuelle Version wird vom Server nicht unterstützt."</string>
155- <string name="message_queue_full">"Die Nachrichtenwarteschlange ist voll."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"Das Weiterleiten an die Domäne wird vom Server nicht unterstützt."</string>
157- <string name="unknown_user">"Der eingegebene Benutzername wird nicht erkannt."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"Sie werden leider vom Benutzer gesperrt."</string>
159- <string name="session_expired">"Die Sitzung ist abgelaufen, bitte melden Sie sich erneut an."</string>
160- <string name="forced_logout">"Sie haben sich von einem anderen Client aus angemeldet."</string>
161- <string name="already_logged_in">"Sie haben sich bereits von einem anderen Client aus angemeldet."</string>
162- <string name="msisdn_error">"Die auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer kann nicht gelesen werden. Bitte wenden Sie sich an den Betreiber."</string>
163- <string name="not_signed_in">"Sie sind derzeit nicht angemeldet."</string>
164- <string name="general_error">"Fehlercode <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"Chat"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Anmeldung abbrechen"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Kontakt hinzufügen"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Kontakt löschen"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Kontakt blockieren"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Gesperrt"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Liste der Konten"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Einstellungen"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Chat starten"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Abmelden"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Profil anzeigen"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Chat beenden"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Kontaktliste"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Einladen..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Chat wechseln"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Smiley einfügen"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menü +"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Eingabe"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Bestätigen"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" wird gelöscht."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" wird gesperrt."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"Blockierung des Kontakts \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" wird aufgehoben."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Abbrechen"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Abbrechen"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"Sie wurden von <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> abgemeldet."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Sie wurden aus folgendem Grund von <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> abgemeldet: <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-Konto hinzufügen"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Benutzername:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Kennwort:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Kennwort speichern"</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Automatisch anmelden"</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"Besitzen Sie kein Konto?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Mit dieser Option werden Sie bei jedem Öffnen der Anwendung automatisch angemeldet. Wenn Sie die Option deaktivieren möchten, melden Sie sich ab, und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen \"Automatisch anmelden\"."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Anmelden"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Anmeldung bei <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> wird ausgeführt."</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Anmeldung wird ausgeführt..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Hintergrunddaten deaktiviert"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"Für <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> müssen die Hintergrunddaten aktiviert sein."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Aktivieren"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Beenden"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Derzeit ausgeführte Chats (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> online"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Freundschaftseinladungen"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Unbekannt"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Leer"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Keine Gespräche"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Kontakte für Einladung auswählen"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Gesuchten Kontakt eingeben"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"Keine Kontakte gefunden"</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Gesperrte Kontakte - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"Keine gesperrten Kontakte"</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Kontaktprofil"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Status:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Clienttyp:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Computer"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Mobil"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"Online"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Ausgelastet"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Abwesend"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Leerlauf"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Offline"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Als offline anzeigen"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Mit <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> chatten"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Eigene"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Zum Erstellen eintippen"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist online."</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist abwesend."</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist beschäftigt."</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist offline."</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> hat Teilnahme begonnen."</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> hat Chat verlassen."</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Gesendet um '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' am '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Senden"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Die Nachricht kann nicht gesendet werden."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Verbindung zum Server getrennt. Nachrichten werden gesendet, sobald eine Online-Verbindung besteht."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> ist offline. Von Ihnen gesendete Nachrichten werden geliefert, sobald <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> online ist."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist nicht in Ihrer Kontaktliste enthalten."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Link auswählen"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"Keine aktiven Chats"</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Kontakt hinzufügen"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"E-Mail-Adresse der Person, die Sie einladen möchten:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Liste auswählen:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Geben Sie einen Namen ein, der aus den Kontakten hinzugefügt werden soll."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Einladung senden"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Allgemeine Einstellungen"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Offline-Kontakte ausblenden"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Benachrichtigungseinstellungen"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Chat-Benachrichtigung"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Bei Nachrichteneingang Benachrichtigung in Statuszeile anzeigen"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Vibrieren"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Bei Nachrichteneingang vibrieren"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Ton"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Bei Nachrichteneingang Klingelton wiedergeben"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Klingelton auswählen"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> hat Sie zu einem Gruppenchat eingeladen."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"Einladung wurde an <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> gesendet."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Annehmen"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Ablehnen"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> hat Sie zur Aufnahme in die Kontaktliste eingeladen."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Annehmen"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Ablehnen"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"Anmeldung von <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> kann nicht genehmigt werden. Bitte versuchen Sie es später erneut."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"Anmeldung von <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> kann nicht abgelehnt werden. Bitte versuchen Sie es später erneut."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> ungelesene Chats"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Neue Freundschaftseinladung von <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Einladung zum Gruppenchat"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Neue Einladung zum Gruppenchat von <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" hinzugefügt"</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" gelöscht"</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" gesperrt"</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Blockierung des Kontakts \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" aufgehoben"</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"Chat-Service starten"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Ermöglicht Anwendungen das eigenständige Starten von Chat-Services."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Achtung"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"Anmeldung beim <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>-Service nicht möglich. Bitte versuchen Sie es später erneut."\n"(Details: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"Die Liste wurde nicht hinzugefügt."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"Kontakt wurde nicht gesperrt."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"Blockierung des Kontakts wurde nicht aufgehoben."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Wählen Sie zunächst einen Kontakt aus."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Getrennt"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Servicefehler"</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"Kontaktliste wurde nicht geladen."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden. Überprüfen Sie die Verbindung."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ist bereits in der Kontaktliste vorhanden."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"Kontakt \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" wurde gesperrt."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Kontaktliste wird geladen, bitte warten."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"Diese Funktion wird vom Server nicht unterstützt."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"Das eingegebene Kennwort ist ungültig."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"Beim Server ist ein Fehler aufgetreten."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"Diese Funktion wird vom Server nicht unterstützt."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"Der Server ist derzeit nicht verfügbar."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"Timeout beim Server"</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"Die aktuelle Version wird vom Server nicht unterstützt."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"Die Nachrichtenwarteschlange ist voll."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"Das Weiterleiten an die Domäne wird vom Server nicht unterstützt."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"Der eingegebene Benutzername wird nicht erkannt."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"Sie werden leider vom Benutzer gesperrt."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"Die Sitzung ist abgelaufen, bitte melden Sie sich erneut an."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"Sie haben sich von einem anderen Client aus angemeldet."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"Sie haben sich bereits von einem anderen Client aus angemeldet."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"Die auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer kann nicht gelesen werden. Bitte wenden Sie sich an den Betreiber."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"Sie sind derzeit nicht angemeldet."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Fehlercode <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Glücklich"</item>
167- <item>"Traurig"</item>
168- <item>"Zwinkern"</item>
169- <item>"Zunge rausstrecken"</item>
170- <item>"Überrascht"</item>
171- <item>"Kuss"</item>
172- <item>"Schreien"</item>
173- <item>"Cool"</item>
174- <item>"Lass Taten sprechen"</item>
175- <item>"Fettnäpfchen"</item>
176- <item>"Peinlich berührt"</item>
177- <item>"Engel"</item>
178- <item>"Unentschlossen"</item>
179- <item>"Weinen"</item>
180- <item>"Versiegelte Lippen"</item>
181- <item>"Lachen"</item>
182- <item>"Verwirrt"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Glücklich"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Traurig"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Zwinkern"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Zunge rausstrecken"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Überrascht"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Kuss"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Schreien"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"Cool"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Lass Taten sprechen"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Fettnäpfchen"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"Peinlich berührt"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Engel"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Unentschlossen"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Weinen"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Versiegelte Lippen"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Lachen"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Verwirrt"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-el/strings.xml
+++ b/res/values-el/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (IM)"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Ακύρωση σύνδεσης"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Προσθήκη επαφής"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Διαγραφή επαφής"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Αποκλεισμός επαφής"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Αποκλεισμένος/η"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Λίστα λογαριασμών"</string>
25- <string name="menu_settings">"Ρυθμίσεις"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Έναρξη συζήτησης"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Αποσύνδεση"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Προβολή προφίλ"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Τερματισμός συζήτησης"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Λίστα επαφών"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Πρόσκληση..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Εναλλαγή συζητήσεων"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Εισαγωγή εικονιδίου smiley"</string>
34- <string name="menu_plus">"Μενού+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Είσοδος"</string>
36- <string name="confirm">"Επιβεβαίωση"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"Η επαφή \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" θα διαγραφεί."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"Θα γίνει αποκλεισμός της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"Θα γίνει κατάργηση αποκλεισμού της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"Ακύρωση"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"Ακύρωση"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"Πραγματοποιήσατε έξοδο από το <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Πραγματοποιήθηκε έξοδός σας από το <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> επειδή <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"Προσθήκη λογαριασμού <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47- <string name="label_username">"Όνομα χρήστη:"</string>
48- <string name="label_password">"Κωδικός πρόσβασης:"</string>
49- <string name="remember_password">"Απομνημόνευση του κωδικού πρόσβασης."</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Αυτόματη σύνδεση."</string>
51- <string name="sign_up">"Δεν έχετε λογαριασμό;"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Αυτή η επιλογή σάς συνδέει αυτόματα κάθε φορά που ανοίγετε αυτήν την εφαρμογή. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, αποσυνδεθείτε και αφήστε κενό το πλαίσιο επιλογής \"Αυτόματη σύνδεση\"."</string>
53- <string name="sign_in">"Σύνδεση"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Σύνδεση στον λογαριασμό: <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Σύνδεση..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Τα δεδομένα παρασκηνίου είναι απενεργοποιημένα"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> χρειάζεται ενεργοποιημένα τα δεδομένα παρασκηνίου."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Ενεργοποίηση"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Τερματισμός"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Ενεργές συζητήσεις (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> συνδεδεμένες επαφές"</string>
62- <string name="subscriptions">"Προσκλήσεις φίλων"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Άγνωστος"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Κενή"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Δεν υπάρχουν συνομιλίες"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Επιλογή επαφής (επαφών) για αποστολή πρόσκλησης"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Πληκτρολογήστε για να βρείτε την επαφή"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"Δεν βρέθηκαν επαφές."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Αποκλεισμένες επαφές - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"Δεν υπάρχουν αποκλεισμένες επαφές."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Προφίλ επαφής"</string>
72- <string name="label_status">"Κατάσταση:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Τύπος προγράμματος-πελάτη:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Υπολογιστής"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Κινητό"</string>
76- <string name="presence_available">"Συνδεδεμένος"</string>
77- <string name="presence_busy">"Απασχολημένος/η"</string>
78- <string name="presence_away">"Μακριά από τον υπολογιστή"</string>
79- <string name="presence_idle">"Αδρανής"</string>
80- <string name="presence_offline">"Εκτός σύνδεσης"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Να εμφανίζομαι εκτός σύνδεσης"</string>
82- <string name="chat_with">"Συζήτηση με τον χρήστη <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Εγώ"</string>
84- <string name="compose_hint">"Για σύνθεση κειμένου, πληκτρολογήστε"</string>
85- <string name="contact_online">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> συνδέθηκε"</string>
86- <string name="contact_away">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> βρίσκεται μακριά από τον υπολογιστή του"</string>
87- <string name="contact_busy">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> είναι απασχολημένος/η"</string>
88- <string name="contact_offline">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> βρίσκεται εκτός σύνδεσης"</string>
89- <string name="contact_joined">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> συνδέθηκε"</string>
90- <string name="contact_left">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> αποχώρησε"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Η αποστολή έγινε '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>', '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Αποστολή"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Δεν ήταν δυνατή η αποστολή αυτού του μηνύματος."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Χάθηκε η σύνδεση με τον διακομιστή. Η αποστολή των μηνυμάτων θα γίνει μόλις επανέλθει η σύνδεση."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> βρίσκεται εκτός σύνδεσης. Τα μηνύματα που στέλνετε θα παραδοθούν όταν ο χρήστης <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> συνδεθεί στο διαδίκτυο."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"Η επαφή <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> δεν υπάρχει στη λίστα επαφών σας."</string>
97- <string name="select_link_title">"Επιλογή συνδέσμου"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"Δεν υπάρχουν ενεργές συζητήσεις."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Προσθήκη επαφής"</string>
100- <string name="input_contact_label">"Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Επιλέξτε μια λίστα:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Πληκτρολογήστε ένα όνομα για να το προσθέσετε από τις επαφές."</string>
103- <string name="invite_label">"Αποστολή πρόσκλησης"</string>
104- <string name="setting_title">"Γενικές ρυθμίσεις"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Απόκρυψη επαφών εκτός σύνδεσης"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Ειδοποιήσεις άμεσων μηνυμάτων (IM)"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Να εμφανίζεται ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης όταν γίνεται λήψη άμεσου μηνύματος (IM)"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Δόνηση"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Δόνηση κατά τη λήψη άμεσων μηνυμάτων (IM)"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Ήχος"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Αναπαραγωγή ήχου κλήσης κατά τη λήψη άμεσου μηνύματος (IM)"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Επιλογή ήχου κλήσης"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> σας προσκάλεσε να συμμετέχετε σε ομαδική συζήτηση."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"Έγινε αποστολή πρόσκλησης στον χρήστη: <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Αποδοχή"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Απόρριψη"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> σας έστειλε πρόσκληση για να σας προσθέσει στη λίστα επαφών του."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Αποδοχή"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Απόρριψη"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"Δεν ήταν δυνατή η έγκριση συνδρομής από τον χρήστη <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Δοκιμάστε ξανά αργότερα."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"Δεν ήταν δυνατή η απόρριψη συνδρομής από τον χρήστη <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Δοκιμάστε ξανά αργότερα."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Νέα μηνύματα <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> μη αναγνωσμένες συζητήσεις"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Νέα πρόσκληση φίλου από τον χρήστη <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Πρόσκληση σε ομαδική συζήτηση"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Νέα πρόσκληση για ομαδική συζήτηση από τον χρήστη <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Έγινε προσθήκη της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Η επαφή \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" διαγράφηκε."</string>
130- <string name="block_contact_success">"Έγινε αποκλεισμός της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Κατάργηση αποκλεισμού της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
132- <string name="perm_label">"Έναρξη υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM)"</string>
133- <string name="perm_desc">"Επιτρέπει στις εφαρμογές να εκκινούν την υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) μέσω του intent."</string>
134- <string name="error">"Προσοχή"</string>
135- <string name="login_service_failed">"Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στην υπηρεσία <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Δοκιμάστε ξανά αργότερα."\n"(Λεπτομέρειες: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"Δεν έγινε προσθήκη της λίστας."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"Δεν έγινε αποκλεισμός της επαφής."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"Δεν έγινε κατάργηση αποκλεισμού της επαφής."</string>
139- <string name="select_contact">"Επιλέξτε πρώτα μια επαφή."</string>
140- <string name="disconnected">"Χωρίς σύνδεση!"\n</string>
141- <string name="service_error">"Σφάλμα υπηρεσίας!"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"Δεν έγινε φόρτωση της λίστας επαφών."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> υπάρχει ήδη στη λίστα επαφών σας."</string>
145- <string name="contact_blocked">"Έγινε αποκλεισμός της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Περιμένετε μέχρι να φορτώσει η λίστα επαφών σας."</string>
147- <string name="network_error">"Προέκυψε σφάλμα δικτύου."</string>
148- <string name="service_not_support">"Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα."</string>
149- <string name="invalid_password">"Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγατε δεν είναι έγκυρος."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Παρουσιάστηκε σφάλμα στον διακομιστή."</string>
151- <string name="not_implemented">"Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"Ο διακομιστής δεν είναι διαθέσιμος αυτήν τη στιγμή."</string>
153- <string name="timeout">"Η περίοδος σύνδεσης με τον διακομιστή έληξε."</string>
154- <string name="version_not_supported">"Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει την τρέχουσα έκδοση."</string>
155- <string name="message_queue_full">"Η ουρά μηνυμάτων είναι πλήρης."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει την προώθηση προς τον τομέα διαδικτύου."</string>
157- <string name="unknown_user">"Το όνομα χρήστη που εισάγατε δεν αναγνωρίζεται."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"Λυπούμαστε, αλλά έχετε αποκλειστεί από τον χρήστη."</string>
159- <string name="session_expired">"Η περίοδος σύνδεσης έληξε, συνδεθείτε ξανά."</string>
160- <string name="forced_logout">"συνδεθήκατε από άλλο πρόγραμμα-πελάτη."</string>
161- <string name="already_logged_in">"έχετε ήδη συνδεθεί από άλλο πρόγραμμα-πελάτη."</string>
162- <string name="msisdn_error">"Λυπούμαστε, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αριθμού τηλεφώνου από την κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για βοήθεια."</string>
163- <string name="not_signed_in">"Δεν είστε συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή."</string>
164- <string name="general_error">"Κωδικός σφάλματος <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"Ανταλ.άμεσων μην.(IM)"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Ακύρωση σύνδεσης"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Προσθήκη επαφής"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Διαγραφή επαφής"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Αποκλεισμός επαφής"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Αποκλεισμένος/η"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Λίστα λογαριασμών"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Ρυθμίσεις"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Έναρξη συζήτησης"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Αποσύνδεση"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Προβολή προφίλ"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Τερματισμός συζήτησης"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Λίστα επαφών"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Πρόσκληση..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Εναλλαγή συζητήσεων"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Εισαγ.εικον.smiley"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Μενού+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Είσοδος"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Επιβεβαίωση"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"Η επαφή \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" θα διαγραφεί."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"Θα γίνει αποκλεισμός της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"Θα γίνει κατάργηση αποκλεισμού της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Ακύρωση"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Ακύρωση"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"Πραγματοποιήσατε έξοδο από το <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Πραγματοποιήθηκε έξοδός σας από το <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> επειδή <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"Προσθήκη λογαριασμού <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Όνομα χρήστη:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Κωδικός πρόσβασης:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Απομνημόνευση του κωδικού πρόσβασης."</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Αυτόματη σύνδεση."</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"Δεν έχετε λογαριασμό;"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Αυτή η επιλογή σάς συνδέει αυτόματα κάθε φορά που ανοίγετε αυτήν την εφαρμογή. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, αποσυνδεθείτε και αφήστε κενό το πλαίσιο επιλογής \"Αυτόματη σύνδεση\"."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Σύνδεση"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Σύνδεση στον λογαριασμό: <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Σύνδεση..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Τα δεδομένα παρασκηνίου είναι απενεργοποιημένα"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> χρειάζεται ενεργοποιημένα τα δεδομένα παρασκηνίου."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Ενεργοποίηση"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Τερματισμός"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Ενεργές συζητήσεις (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> συνδεδεμένες επαφές"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Προσκλήσεις φίλων"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Άγνωστος"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Κενή"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Δεν υπάρχουν συνομιλίες"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Επιλογή επαφής (επαφών) για αποστολή πρόσκλησης"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Πληκτρολογήστε για να βρείτε την επαφή"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"Δεν βρέθηκαν επαφές."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Αποκλεισμένες επαφές - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"Δεν υπάρχουν αποκλεισμένες επαφές."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Προφίλ επαφής"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Κατάσταση:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Τύπος προγράμματος-πελάτη:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Υπολογιστής"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Κινητό"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"Συνδεδεμένος"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Απασχολημένος/η"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Μακριά από τον υπολογιστή"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Αδρανής"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Εκτός σύνδεσης"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Να εμφανίζομαι εκτός σύνδεσης"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Συζήτηση με τον χρήστη <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Εγώ"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Για σύνθεση κειμένου, πληκτρολογήστε"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> συνδέθηκε"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> βρίσκεται μακριά από τον υπολογιστή του"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> είναι απασχολημένος/η"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> βρίσκεται εκτός σύνδεσης"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> συνδέθηκε"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> αποχώρησε"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Η αποστολή έγινε '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>', '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Αποστολή"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Δεν ήταν δυνατή η αποστολή αυτού του μηνύματος."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Χάθηκε η σύνδεση με τον διακομιστή. Η αποστολή των μηνυμάτων θα γίνει μόλις επανέλθει η σύνδεση."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> βρίσκεται εκτός σύνδεσης. Τα μηνύματα που στέλνετε θα παραδοθούν όταν ο χρήστης <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> συνδεθεί στο διαδίκτυο."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"Η επαφή <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> δεν υπάρχει στη λίστα επαφών σας."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Επιλογή συνδέσμου"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"Δεν υπάρχουν ενεργές συζητήσεις."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Προσθήκη επαφής"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που θέλετε να προσκαλέσετε:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Επιλέξτε μια λίστα:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Πληκτρολογήστε ένα όνομα για να το προσθέσετε από τις επαφές."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Αποστολή πρόσκλησης"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Γενικές ρυθμίσεις"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Απόκρυψη επαφών εκτός σύνδεσης"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Ρυθμίσεις ειδοποιήσεων"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Ειδοποιήσεις άμεσων μηνυμάτων (IM)"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Να εμφανίζεται ειδοποίηση στη γραμμή κατάστασης όταν γίνεται λήψη άμεσου μηνύματος (IM)"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Δόνηση"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Δόνηση κατά τη λήψη άμεσων μηνυμάτων (IM)"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Ήχος"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Αναπαραγωγή ήχου κλήσης κατά τη λήψη άμεσου μηνύματος (IM)"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Επιλογή ήχου κλήσης"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> σας προσκάλεσε να συμμετέχετε σε ομαδική συζήτηση."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"Έγινε αποστολή πρόσκλησης στον χρήστη: <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Αποδοχή"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Απόρριψη"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> σας έστειλε πρόσκληση για να σας προσθέσει στη λίστα επαφών του."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Αποδοχή"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Απόρριψη"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"Δεν ήταν δυνατή η έγκριση συνδρομής από τον χρήστη <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Δοκιμάστε ξανά αργότερα."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"Δεν ήταν δυνατή η απόρριψη συνδρομής από τον χρήστη <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Δοκιμάστε ξανά αργότερα."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Νέα μηνύματα <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> μη αναγνωσμένες συζητήσεις"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Νέα πρόσκληση φίλου από τον χρήστη <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Πρόσκληση σε ομαδική συζήτηση"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Νέα πρόσκληση για ομαδική συζήτηση από τον χρήστη <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Έγινε προσθήκη της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Η επαφή \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" διαγράφηκε."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Έγινε αποκλεισμός της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Κατάργηση αποκλεισμού της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"Έναρξη υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM)"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Επιτρέπει στις εφαρμογές να εκκινούν την υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (IM) μέσω του intent."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Προσοχή"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στην υπηρεσία <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Δοκιμάστε ξανά αργότερα."\n"(Λεπτομέρειες: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"Δεν έγινε προσθήκη της λίστας."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"Δεν έγινε αποκλεισμός της επαφής."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"Δεν έγινε κατάργηση αποκλεισμού της επαφής."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Επιλέξτε πρώτα μια επαφή."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Χωρίς σύνδεση!"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Σφάλμα υπηρεσίας!"</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"Δεν έγινε φόρτωση της λίστας επαφών."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τον διακομιστή. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"Ο χρήστης <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> υπάρχει ήδη στη λίστα επαφών σας."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"Έγινε αποκλεισμός της επαφής \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\"."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Περιμένετε μέχρι να φορτώσει η λίστα επαφών σας."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Προέκυψε σφάλμα δικτύου."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"Ο κωδικός πρόσβασης που εισάγατε δεν είναι έγκυρος."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"Παρουσιάστηκε σφάλμα στον διακομιστή."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"Ο διακομιστής δεν είναι διαθέσιμος αυτήν τη στιγμή."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"Η περίοδος σύνδεσης με τον διακομιστή έληξε."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει την τρέχουσα έκδοση."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"Η ουρά μηνυμάτων είναι πλήρης."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"Ο διακομιστής δεν υποστηρίζει την προώθηση προς τον τομέα διαδικτύου."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"Το όνομα χρήστη που εισάγατε δεν αναγνωρίζεται."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"Λυπούμαστε, αλλά έχετε αποκλειστεί από τον χρήστη."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"Η περίοδος σύνδεσης έληξε, συνδεθείτε ξανά."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"συνδεθήκατε από άλλο πρόγραμμα-πελάτη."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"έχετε ήδη συνδεθεί από άλλο πρόγραμμα-πελάτη."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"Λυπούμαστε, δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του αριθμού τηλεφώνου από την κάρτα SIM. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για βοήθεια."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"Δεν είστε συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Κωδικός σφάλματος <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Είμαι χαρούμενος"</item>
167- <item>"Είμαι λυπημένος"</item>
168- <item>"Κλείνω το μάτι"</item>
169- <item>"Κοροϊδεύω"</item>
170- <item>"Είμαι έκπληκτος"</item>
171- <item>"Φιλάω"</item>
172- <item>"Φωνάζω"</item>
173- <item>"Cool"</item>
174- <item>"Κάνω τα λόγια μου πράξη"</item>
175- <item>"Είπα χαζομάρα"</item>
176- <item>"Ντρέπομαι"</item>
177- <item>"Αγγελούδι"</item>
178- <item>"Δεν έχω αποφασίσει"</item>
179- <item>"Κλαίω"</item>
180- <item>"Δεν αποκαλύπτω τίποτα"</item>
181- <item>"Γελάω"</item>
182- <item>"Είμαι μπερδεμένος"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Είμαι χαρούμενος"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Είμαι λυπημένος"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Κλείνω το μάτι"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Κοροϊδεύω"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Είμαι έκπληκτος"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Φιλάω"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Φωνάζω"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"Cool"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Κάνω τα λόγια μου πράξη"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Είπα χαζομάρα"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"Ντρέπομαι"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Αγγελούδι"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Δεν έχω αποφασίσει"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Κλαίω"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Δεν αποκαλύπτω τίποτα"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Γελάω"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Είμαι μπερδεμένος"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-es-rUS/strings.xml
+++ b/res/values-es-rUS/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"Mensajería instantánea"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Cancelar inicio de sesión"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Agregar contacto"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Eliminar contacto"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Bloquear contacto"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Bloqueado"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Lista de cuentas"</string>
25- <string name="menu_settings">"Configuración"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Iniciar chat"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Cerrar sesión"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Ver perfil"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Finalizar chat"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Lista de contactos"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Invitar a..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Modificar chats"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Insertar ícono gestual"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menú+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Entrada"</string>
36- <string name="confirm">"Confirmar"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se eliminará."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se bloqueará."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se desbloqueará."</string>
40- <string name="ok">"Aceptar"</string>
41- <string name="cancel">"Cancelar"</string>
42- <string name="yes">"Aceptar"</string>
43- <string name="no">"Cancelar"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"Se ha cerrado la sesión de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Se ha cerrado la sesión de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> porque <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"Agregar cuenta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47- <string name="label_username">"Nombre de usuario:"</string>
48- <string name="label_password">"Contraseña:"</string>
49- <string name="remember_password">"Recordar mi contraseña."</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Iniciar sesión automáticamente"</string>
51- <string name="sign_up">"¿No tienes una cuenta?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Esta opción inicia la sesión automáticamente cada vez que abres la aplicación. Para desactivarla, sal de la sesión y quita la marca de verificación de la casilla \"Iniciar sesión automáticamente\"."</string>
53- <string name="sign_in">"Inicia sesión"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Iniciando sesión en <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Iniciando sesión..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Datos de fondo desactivados"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> necesita que se habiliten datos de fondo."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Habilitar"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Salir"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Chats en curso (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> en línea"</string>
62- <string name="subscriptions">"Invitaciones de amigos"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Desconocida"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Vacío"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"No hay conversaciones"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Seleccionar contacto(s) para invitar"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Escribir para buscar contacto"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"No se encontraron contactos."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Contactos bloqueados - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"No hay contactos bloqueados."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Perfil de contacto"</string>
72- <string name="label_status">"Estado:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Tipo de cliente:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Computadora"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Celular"</string>
76- <string name="presence_available">"En línea"</string>
77- <string name="presence_busy">"Ocupado"</string>
78- <string name="presence_away">"Ausente"</string>
79- <string name="presence_idle">"Inactivo"</string>
80- <string name="presence_offline">"Desconectado"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Aparecer desconectado"</string>
82- <string name="chat_with">"Chatear con <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Yo"</string>
84- <string name="compose_hint">"Escribir para componer"</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está en línea"</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está ausente"</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está ocupado"</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está desconectado"</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se ha unido"</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se ha ido"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Enviado el '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>' a las '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g><xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g><xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Enviar"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Este mensaje no pudo enviarse."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Se ha perdido la conexión con el servidor. Los mensajes se enviarán cuando estés en línea."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> está desconectado. Los mensajes que le envíes los recibirá cuando <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> vuelva a conectarse."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> no está en tu lista de contactos."</string>
97- <string name="select_link_title">"Seleccionar vínculo"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"No hay chats activos."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Agregar contacto"</string>
100- <string name="input_contact_label">"Dirección de correo electrónico de la persona que deseas invitar:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Selecciona una lista:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Escribe un nombre de Contactos para agregarlo."</string>
103- <string name="invite_label">"Enviar invitación"</string>
104- <string name="setting_title">"Configuración general"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Ocultar contactos desconectados"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Configuración de notificación"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Notificaciones de mensajería instantánea"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Notificar en la barra de estado cuando llega mensajería instantánea"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Vibrar"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Vibrar también cuando llega mensajería instantánea"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Sonido"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Reproducir también tono de timbre cuando llega mensajería instantánea"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Seleccionar tono de timbre"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> te ha invitado a unirte a un grupo de chat."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"La invitación se ha enviado a <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
116- <string name="accept_invitation">"Aceptar"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Rechazar"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> te ha invitado a estar en su lista de contactos."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Aceptar"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Rechazar"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"No se ha podido aprobar la suscripción de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Vuelve a intentarlo más tarde."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"No se ha podido declinar la suscripción de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Vuelve a intentarlo más tarde."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Mensajes nuevos de <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> chats no leídos"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Invitación de amigo nuevo de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Invitación para chat en grupo"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Nueva invitación de chat en grupo de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" agregado."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" eliminado."</string>
130- <string name="block_contact_success">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" bloqueado."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" desbloqueado."</string>
132- <string name="perm_label">"iniciar servicio de mensajería instantánea"</string>
133- <string name="perm_desc">"Permite a las aplicaciones iniciar el servicio de mensajería instantánea por medio de intent."</string>
134- <string name="error">"Atención"</string>
135- <string name="login_service_failed">"No es posible iniciar sesión en el servicio <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Vuelve a intentarlo más tarde."\n"(Detalle:<xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"La lista no se agregó."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"El contacto no se bloqueó."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"El contacto no se desbloqueó."</string>
139- <string name="select_contact">"Selecciona primero un contacto."</string>
140- <string name="disconnected">"Desconectado"\n</string>
141- <string name="service_error">"Error del servidor"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"La lista de contactos no se cargó."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"No es posible conectarse al servidor. Verifica tu conexión."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ya existe en tu lista de contactos."</string>
145- <string name="contact_blocked">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ha sido bloqueado."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Espera mientras se carga tu lista de contactos"</string>
147- <string name="network_error">"Se ha producido un error en la red."</string>
148- <string name="service_not_support">"El servidor no admite esta funcionalidad."</string>
149- <string name="invalid_password">"La contraseña ingresada no es válida."</string>
150- <string name="internal_server_error">"EL servidor encontró un error."</string>
151- <string name="not_implemented">"El servidor no admite esta funcionalidad."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"El servidor no está disponible en este momento."</string>
153- <string name="timeout">"El tiempo del servidor se ha agotado."</string>
154- <string name="version_not_supported">"El servidor no admite la versión actual."</string>
155- <string name="message_queue_full">"La lista de mensajes está llena."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"El servidor no admite reenviar al dominio."</string>
157- <string name="unknown_user">"El nombre de usuario que has ingresado no está reconocido."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"Lo sentimos, el usuario te ha bloqueado."</string>
159- <string name="session_expired">"La sesión ha expirado. Vuelve a iniciar sesión"</string>
160- <string name="forced_logout">"has iniciado sesión desde otro cliente."</string>
161- <string name="already_logged_in">"ya has iniciado sesión desde otro cliente."</string>
162- <string name="msisdn_error">"El número de teléfono no puede leerse de tu tarjeta SIM. Ponte en contacto con tu operador para obtener ayuda."</string>
163- <string name="not_signed_in">"Actualmente, no has iniciado sesión."</string>
164- <string name="general_error">"Código de error <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"Mensajería instantánea"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Cancelar inicio de sesión"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Agregar contacto"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Eliminar contacto"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Bloquear contacto"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Bloqueado"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Lista de cuentas"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Configuración"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Iniciar chat"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Cerrar sesión"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Ver perfil"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Finalizar chat"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Lista de contactos"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Invitar a..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Modificar chats"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Insertar ícono gestual"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menú+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Entrada"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Confirmar"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se eliminará."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se bloqueará."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se desbloqueará."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"Aceptar"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Cancelar"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"Aceptar"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Cancelar"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"Se ha cerrado la sesión de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Se ha cerrado la sesión de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> porque <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"Agregar cuenta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Nombre de usuario:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Contraseña:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Recordar mi contraseña."</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Iniciar sesión automát."</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"¿No tienes una cuenta?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Esta opción inicia la sesión automáticamente cada vez que abres la aplicación. Para desactivarla, sal de la sesión y quita la marca de verificación de la casilla \"Iniciar sesión automáticamente\"."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Inicia sesión"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Iniciando sesión en <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Iniciando sesión..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Datos de fondo desactivados"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> necesita que se habiliten datos de fondo."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Habilitar"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Salir"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Chats en curso (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> en línea"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Invitaciones de amigos"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Desconocida"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Vacío"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"No hay conversaciones"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Seleccionar contacto(s) para invitar"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Escribir para buscar contacto"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"No se encontraron contactos."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Contactos bloqueados - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"No hay contactos bloqueados."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Perfil de contacto"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Estado:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Tipo de cliente:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Computadora"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Celular"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"En línea"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Ocupado"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Ausente"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Inactivo"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Desconectado"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Aparecer desconectado"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Chatear con <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Yo"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Escribir para componer"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está en línea"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está ausente"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está ocupado"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está desconectado"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se ha unido"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se ha ido"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Enviado el '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>' a las '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g><xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g><xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Enviar"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Este mensaje no pudo enviarse."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Se ha perdido la conexión con el servidor. Los mensajes se enviarán cuando estés en línea."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> está desconectado. Los mensajes que le envíes los recibirá cuando <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> vuelva a conectarse."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> no está en tu lista de contactos."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Seleccionar vínculo"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"No hay chats activos."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Agregar contacto"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"Dirección de correo electrónico de la persona que deseas invitar:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Selecciona una lista:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Escribe un nombre de Contactos para agregarlo."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Enviar invitación"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Configuración general"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Ocultar contactos desconectados"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Configuración de notificación"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Notific. de mensaj. instantánea"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Notificar en la barra de estado cuando llega mensajería instantánea"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Vibrar"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Vibrar también cuando llega mensajería instantánea"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Sonido"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Reproducir también tono de timbre cuando llega mensajería instantánea"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Seleccionar tono de timbre"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> te ha invitado a unirte a un grupo de chat."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"La invitación se ha enviado a <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Aceptar"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Rechazar"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> te ha invitado a estar en su lista de contactos."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Aceptar"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Rechazar"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"No se ha podido aprobar la suscripción de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Vuelve a intentarlo más tarde."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"No se ha podido declinar la suscripción de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Vuelve a intentarlo más tarde."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Mensajes nuevos de <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> chats no leídos"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Invitación de amigo nuevo de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Invitación para chat en grupo"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Nueva invitación de chat en grupo de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" agregado."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" eliminado."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" bloqueado."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" desbloqueado."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"iniciar servicio de mensajería instantánea"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Permite a las aplicaciones iniciar el servicio de mensajería instantánea por medio de intent."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Atención"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"No es posible iniciar sesión en el servicio <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Vuelve a intentarlo más tarde."\n"(Detalle:<xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"La lista no se agregó."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"El contacto no se bloqueó."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"El contacto no se desbloqueó."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Selecciona primero un contacto."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Desconectado"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Error del servidor"</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"La lista de contactos no se cargó."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"No es posible conectarse al servidor. Verifica tu conexión."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ya existe en tu lista de contactos."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ha sido bloqueado."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Espera mientras se carga tu lista de contactos"</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Se ha producido un error en la red."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"El servidor no admite esta funcionalidad."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"La contraseña ingresada no es válida."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"EL servidor encontró un error."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"El servidor no admite esta funcionalidad."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"El servidor no está disponible en este momento."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"El tiempo del servidor se ha agotado."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"El servidor no admite la versión actual."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"La lista de mensajes está llena."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"El servidor no admite reenviar al dominio."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"El nombre de usuario que has ingresado no está reconocido."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"Lo sentimos, el usuario te ha bloqueado."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"La sesión ha expirado. Vuelve a iniciar sesión"</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"has iniciado sesión desde otro cliente."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"ya has iniciado sesión desde otro cliente."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"El número de teléfono no puede leerse de tu tarjeta SIM. Ponte en contacto con tu operador para obtener ayuda."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"Actualmente, no has iniciado sesión."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Código de error <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Feliz"</item>
167- <item>"Triste"</item>
168- <item>"Guiñando un ojo"</item>
169- <item>"Con la lengua afuera"</item>
170- <item>"Sorprendido"</item>
171- <item>"Besando"</item>
172- <item>"Gritando"</item>
173- <item>"En la onda"</item>
174- <item>"Dinero en boca"</item>
175- <item>"Meter la pata"</item>
176- <item>"Avergonzado"</item>
177- <item>"Ángel"</item>
178- <item>"Indeciso"</item>
179- <item>"Llorando"</item>
180- <item>"Los labios están cerrados"</item>
181- <item>"Riendo"</item>
182- <item>"Confundido"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Feliz"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Triste"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Guiñando un ojo"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Con la lengua afuera"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Sorprendido"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Besando"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Gritando"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"En la onda"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Dinero en boca"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Meter la pata"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"Avergonzado"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Ángel"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Indeciso"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Llorando"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Los labios están cerrados"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Riendo"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Confundido"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-es/strings.xml
+++ b/res/values-es/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"MI"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Cancelar acceso"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Añadir contacto"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Eliminar contacto"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Bloquear contacto"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Bloqueados"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Lista de cuentas"</string>
25- <string name="menu_settings">"Ajustes"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Iniciar chat"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Salir"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Ver perfil"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Finalizar chat"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Lista de contactos"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Invitar…"</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Cambiar de chat"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Insertar emoticono"</string>
34- <string name="menu_plus">"MENU+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Introducción de texto"</string>
36- <string name="confirm">"Confirmar"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se eliminará."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se bloqueará."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se desbloqueará."</string>
40- <string name="ok">"Aceptar"</string>
41- <string name="cancel">"Cancelar"</string>
42- <string name="yes">"Aceptar"</string>
43- <string name="no">"Cancelar"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"Se ha cerrado tu cuenta de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Se ha cerrado la cuenta de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> porque <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"Añadir cuenta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47- <string name="label_username">"Nombre de usuario:"</string>
48- <string name="label_password">"Contraseña:"</string>
49- <string name="remember_password">"Recordar mi contraseña"</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Acceder automáticamente"</string>
51- <string name="sign_up">"¿No tienes una cuenta?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Esta opción te permite acceder automáticamente a tu cuenta cada vez que abres la aplicación. Para inhabilitarla, sal de la cuenta y desactiva la casilla de verificación \"Acceder automáticamente\"."</string>
53- <string name="sign_in">"Acceder"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Accediendo a <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Accediendo..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Datos de referencia inhabilitados"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"Para iniciar <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>, es necesario habilitar los datos de referencia."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Habilitar"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Salir"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Chats en curso (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> conectado"</string>
62- <string name="subscriptions">"Invitaciones de amigos"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Desconocido"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Vacío"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Ninguna conversación"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Seleccionar contactos a los que se dirige la invitación"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Escribe el nombre del contacto que quieras localizar."</string>
68- <string name="empty_contact_list">"No se ha encontrado ningún contacto."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Contactos bloqueados - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"No hay ningún contacto bloqueado."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Perfil del contacto"</string>
72- <string name="label_status">"Estado:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Tipo de cliente:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Equipo"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Móvil"</string>
76- <string name="presence_available">"Conectado"</string>
77- <string name="presence_busy">"Ocupado"</string>
78- <string name="presence_away">"Ausente"</string>
79- <string name="presence_idle">"Inactivo"</string>
80- <string name="presence_offline">"Desconectado"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Aparecer desconectado"</string>
82- <string name="chat_with">"Chat con <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Yo"</string>
84- <string name="compose_hint">"Escribe el texto aquí"</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está conectado"</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está ausente"</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está ocupado"</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está desconectado"</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se ha unido al chat"</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se ha desconectado"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Enviado a las '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' el '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Enviar"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"No se ha podido enviar el mensaje."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Se ha perdido la conexión con el servidor. Los mensajes se enviarán cuando se restablezca la conexión."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> está desconectado. Los mensajes enviados se entregarán cuando <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> vuelva a conectarse."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> no figura en tu lista de contactos."</string>
97- <string name="select_link_title">"Seleccionar enlace"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"No hay ningún chat activo."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Añadir contacto"</string>
100- <string name="input_contact_label">"Dirección de correo electrónico de la persona a la que deseas invitar:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Seleccionar una lista:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Escribe el nombre del contacto que quieras añadir."</string>
103- <string name="invite_label">"Enviar invitación"</string>
104- <string name="setting_title">"Configuración general"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Ocultar desconectados"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Configuración de notificaciones"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Notificaciones de MI"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Avisar en la barra de estado al recibir un mensaje instantáneo"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Vibración"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Vibración al recibir mensaje instantáneo"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Sonido"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Reproducir tono al recibir mensaje instantáneo"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Seleccionar tono"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> te ha invitado a unirte a un chat en grupo."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"Se ha enviado la invitación a <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Aceptar"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Rechazar"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> te ha invitado a formar parte de su lista de contactos."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Aceptar"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Rechazar"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"No se ha podido aprobar la suscripción de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Inténtalo de nuevo más tarde."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"No se ha podido rechazar la suscripción de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Inténtalo de nuevo más tarde."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Mensajes nuevos de <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> chats no leídos"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Invitación de amigo nuevo de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Invitación a chat en grupo"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Nueva invitación a chat en grupo de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" añadido"</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" eliminado"</string>
130- <string name="block_contact_success">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" bloqueado"</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" desbloqueado"</string>
132- <string name="perm_label">"iniciar servicio de MI"</string>
133- <string name="perm_desc">"Permite que las aplicaciones inicien el servicio de MI mediante la ejecución de un intento."</string>
134- <string name="error">"Atención"</string>
135- <string name="login_service_failed">"No ha sido posible acceder al servicio <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Inténtalo de nuevo más tarde."\n"(Detalles: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"La lista no se ha añadido."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"No se ha podido bloquear el contacto."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"No se ha podido desbloquear el contacto."</string>
139- <string name="select_contact">"Selecciona primero un contacto."</string>
140- <string name="disconnected">"Desconectado"\n</string>
141- <string name="service_error">"Error del servicio"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"No se ha podido cargar la lista de contactos."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"No se puede establecer conexión con el servidor. Comprueba la conexión."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ya figura en tu lista de contactos."</string>
145- <string name="contact_blocked">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se ha bloqueado."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Por favor, espera mientras se carga la lista de contactos."</string>
147- <string name="network_error">"Se ha producido un error de red."</string>
148- <string name="service_not_support">"El servidor no admite esta función."</string>
149- <string name="invalid_password">"La contraseña introducida no es válida."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Se ha producido un error en el servidor."</string>
151- <string name="not_implemented">"El servidor no admite esta función."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"El servidor no está disponible en este momento."</string>
153- <string name="timeout">"Se ha agotado el tiempo de espera del servidor."</string>
154- <string name="version_not_supported">"El servidor no admite la versión actual."</string>
155- <string name="message_queue_full">"La cola de mensajes está llena."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"El servidor no admite el reenvío al dominio."</string>
157- <string name="unknown_user">"El nombre de usuario introducido no se reconoce."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"El usuario te ha bloqueado."</string>
159- <string name="session_expired">"La sesión ha caducado. Accede de nuevo."</string>
160- <string name="forced_logout">"has accedido desde otro cliente."</string>
161- <string name="already_logged_in">"ya has accedido desde otro cliente."</string>
162- <string name="msisdn_error">"No se puede leer el número de teléfono de la tarjeta SIM. Ponte en contacto con tu operador para obtener ayuda."</string>
163- <string name="not_signed_in">"No has accedido a tu cuenta."</string>
164- <string name="general_error">"Código de error <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"MI"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Cancelar acceso"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Añadir contacto"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Eliminar contacto"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Bloquear contacto"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Bloqueados"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Lista de cuentas"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Ajustes"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Iniciar chat"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Salir"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Ver perfil"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Finalizar chat"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Lista de contactos"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Invitar…"</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Cambiar de chat"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Insertar emoticono"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"MENU+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Introducción de texto"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Confirmar"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se eliminará."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se bloqueará."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se desbloqueará."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"Aceptar"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Cancelar"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"Aceptar"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Cancelar"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"Se ha cerrado tu cuenta de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Se ha cerrado la cuenta de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> porque <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"Añadir cuenta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Nombre de usuario:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Contraseña:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Recordar mi contraseña"</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Acceder automáticamente"</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"¿No tienes una cuenta?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Esta opción te permite acceder automáticamente a tu cuenta cada vez que abres la aplicación. Para inhabilitarla, sal de la cuenta y desactiva la casilla de verificación \"Acceder automáticamente\"."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Acceder"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Accediendo a <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Accediendo..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Datos de referencia inhabilitados"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"Para iniciar <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>, es necesario habilitar los datos de referencia."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Habilitar"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Salir"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Chats en curso (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> conectado"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Invitaciones de amigos"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Desconocido"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Vacío"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Ninguna conversación"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Seleccionar contactos a los que se dirige la invitación"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Escribe el nombre del contacto que quieras localizar."</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"No se ha encontrado ningún contacto."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Contactos bloqueados - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"No hay ningún contacto bloqueado."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Perfil del contacto"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Estado:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Tipo de cliente:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Equipo"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Móvil"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"Conectado"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Ocupado"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Ausente"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Inactivo"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Desconectado"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Aparecer desconectado"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Chat con <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Yo"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Escribe el texto aquí"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está conectado"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está ausente"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está ocupado"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> está desconectado"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se ha unido al chat"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> se ha desconectado"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Enviado a las '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' el '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Enviar"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"No se ha podido enviar el mensaje."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Se ha perdido la conexión con el servidor. Los mensajes se enviarán cuando se restablezca la conexión."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> está desconectado. Los mensajes enviados se entregarán cuando <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> vuelva a conectarse."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> no figura en tu lista de contactos."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Seleccionar enlace"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"No hay ningún chat activo."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Añadir contacto"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"Dirección de correo electrónico de la persona a la que deseas invitar:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Seleccionar una lista:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Escribe el nombre del contacto que quieras añadir."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Enviar invitación"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Configuración general"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Ocultar desconectados"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Configuración de notificaciones"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Notificaciones de MI"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Avisar en la barra de estado al recibir un mensaje instantáneo"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Vibración"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Vibración al recibir mensaje instantáneo"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Sonido"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Reproducir tono al recibir mensaje instantáneo"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Seleccionar tono"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> te ha invitado a unirte a un chat en grupo."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"Se ha enviado la invitación a <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Aceptar"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Rechazar"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> te ha invitado a formar parte de su lista de contactos."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Aceptar"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Rechazar"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"No se ha podido aprobar la suscripción de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Inténtalo de nuevo más tarde."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"No se ha podido rechazar la suscripción de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Inténtalo de nuevo más tarde."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Mensajes nuevos de <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> chats no leídos"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Invitación de amigo nuevo de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Invitación a chat en grupo"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Nueva invitación a chat en grupo de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" añadido"</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" eliminado"</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" bloqueado"</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" desbloqueado"</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"iniciar servicio de MI"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Permite que las aplicaciones inicien el servicio de MI mediante la ejecución de un intento."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Atención"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"No ha sido posible acceder al servicio <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Inténtalo de nuevo más tarde."\n"(Detalles: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"La lista no se ha añadido."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"No se ha podido bloquear el contacto."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"No se ha podido desbloquear el contacto."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Selecciona primero un contacto."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Desconectado"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Error del servicio"</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"No se ha podido cargar la lista de contactos."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"No se puede establecer conexión con el servidor. Comprueba la conexión."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ya figura en tu lista de contactos."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"El contacto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" se ha bloqueado."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Por favor, espera mientras se carga la lista de contactos."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Se ha producido un error de red."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"El servidor no admite esta función."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"La contraseña introducida no es válida."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"Se ha producido un error en el servidor."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"El servidor no admite esta función."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"El servidor no está disponible en este momento."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"Se ha agotado el tiempo de espera del servidor."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"El servidor no admite la versión actual."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"La cola de mensajes está llena."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"El servidor no admite el reenvío al dominio."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"El nombre de usuario introducido no se reconoce."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"El usuario te ha bloqueado."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"La sesión ha caducado. Accede de nuevo."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"has accedido desde otro cliente."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"ya has accedido desde otro cliente."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"No se puede leer el número de teléfono de la tarjeta SIM. Ponte en contacto con tu operador para obtener ayuda."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"No has accedido a tu cuenta."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Código de error <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Contento"</item>
167- <item>"Triste"</item>
168- <item>"Guiño"</item>
169- <item>"Sacando la lengua"</item>
170- <item>"Sorprendido"</item>
171- <item>"Besando"</item>
172- <item>"Gritando"</item>
173- <item>"Atractivo"</item>
174- <item>"Dinero en la boca"</item>
175- <item>"Metedura de pata"</item>
176- <item>"Avergonzado"</item>
177- <item>"Ángel"</item>
178- <item>"Indeciso"</item>
179- <item>"Llorando"</item>
180- <item>"Labios sellados"</item>
181- <item>"Riendo"</item>
182- <item>"Confuso"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Contento"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Triste"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Guiño"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Sacando la lengua"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Sorprendido"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Besando"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Gritando"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"Atractivo"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Dinero en la boca"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Metedura de pata"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"Avergonzado"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Ángel"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Indeciso"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Llorando"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Labios sellados"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Riendo"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Confuso"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-fr/strings.xml
+++ b/res/values-fr/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"Chat"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Annuler la connexion"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Ajouter un contact"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Supprimer le contact"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Bloquer le contact"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Bloqués"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Liste des comptes"</string>
25- <string name="menu_settings">"Paramètres"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Lancer un chat"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Se déconnecter"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Afficher le profil"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Arrêter le chat"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Liste de contacts"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Inviter..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Changer de chat"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Insérer une émoticône"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menu+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Entrée"</string>
36- <string name="confirm">"Confirmer"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"Le contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sera supprimé."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"Le contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sera bloqué."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"Le contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sera débloqué."</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"Annuler"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"Annuler"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"Vous avez été déconnecté de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Vous avez été déconnecté de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> parce que <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"Ajouter un compte <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47- <string name="label_username">"Nom d\'utilisateur :"</string>
48- <string name="label_password">"Mot de passe :"</string>
49- <string name="remember_password">"Mémoriser mon mot de passe"</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Me connecter automatiquement"</string>
51- <string name="sign_up">"Vous ne possédez pas de compte ?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Cette option vous connecte automatiquement à chaque fois que vous ouvrez cette application. Pour désactiver l\'option, déconnectez-vous, puis décochez la case \"Connexion automatique\"."</string>
53- <string name="sign_in">"Se connecter"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Connexion à <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Connexion..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Données d\'arrière-plan désactivées"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"Les données d\'arrière-plan sont requises pour l\'activation de <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Activer"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Quitter"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Conversations en cours (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> en ligne"</string>
62- <string name="subscriptions">"Inviter des amis"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Inconnu"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Vide"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Aucune conversation"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Sélectionnez les contacts à inviter"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Saisissez le nom du contact à rechercher"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"Aucun contact trouvé."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Contacts bloqués : <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"Aucun contact bloqué."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Profil du contact"</string>
72- <string name="label_status">"État :"</string>
73- <string name="label_client_type">"Type de client :"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Ordinateur"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Portable"</string>
76- <string name="presence_available">"En ligne"</string>
77- <string name="presence_busy">"Occupé"</string>
78- <string name="presence_away">"Absent"</string>
79- <string name="presence_idle">"Absent"</string>
80- <string name="presence_offline">"Hors ligne"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Apparaître hors ligne"</string>
82- <string name="chat_with">"Chatter avec <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Moi"</string>
84- <string name="compose_hint">"Saisissez votre message"</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> est en ligne"</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> est absent"</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> est occupé"</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> est hors ligne"</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> a rejoint la conversation"</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> a quitté la conversation"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Date d\'\'envoi : le '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>' à '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Envoyer"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Ce message n\'a pas pu être envoyé."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Connexion au serveur interrompue. Les messages seront transmis lorsque vous serez de nouveau connecté."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> est hors ligne. Les messages que vous lui envoyez lui seront remis lors de la prochaine connexion de <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g>."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> n\'est pas dans votre liste de contacts."</string>
97- <string name="select_link_title">"Sélectionner le lien"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"Aucun chat actif."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Ajouter un contact"</string>
100- <string name="input_contact_label">"Adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter :"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Sélectionnez une liste :"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Saisissez un nom à ajouter à partir de vos contacts"</string>
103- <string name="invite_label">"Envoyer une invitation"</string>
104- <string name="setting_title">"Paramètres généraux"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Masquer contacts hors ligne"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Paramètres des notifications"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Notifications de chat"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Signaler la réception d\'un chat dans la barre d\'état"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Vibreur"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Vibre également à la réception d\'un chat"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Son"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Déclencher la sonnerie lors de la réception d\'un chat"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Sélectionner une sonnerie"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> vous a invité à rejoindre un chat en groupe."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"L\'invitation a été envoyé à <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Accepter"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Refuser"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> aimerait vous ajouter à sa liste de contacts."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Accepter"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Refuser"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"Impossible d\'approuver l\'inscription de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Veuillez réessayer ultérieurement."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"Impossible de refuser l\'inscription de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Veuillez réessayer ultérieurement."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Nouveaux messages de <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> chats non lus"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Nouvelle invitation de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Invitation à un chat en groupe"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Nouvelle invitation à un chat en groupe de la part de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ajouté."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" supprimé."</string>
130- <string name="block_contact_success">"Contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" bloqué."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" débloqué."</string>
132- <string name="perm_label">"démarrer le service de chat"</string>
133- <string name="perm_desc">"Permet aux applications de lancer le service de chat via Intent."</string>
134- <string name="error">"Avertissement"</string>
135- <string name="login_service_failed">"Connexion au service <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g> impossible. Veuillez réessayer ultérieurement."\n"(Détails : <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"La liste n\'a pas été ajoutée."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"Le contact n\'a pas été bloqué."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"Le contact n\'a pas été débloqué."</string>
139- <string name="select_contact">"Veuillez d\'abord sélectionner un contact."</string>
140- <string name="disconnected">"Déconnecté !"\n</string>
141- <string name="service_error">"Erreur du service !"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"La liste de contact n\'a pas pu être chargée."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"Connexion au serveur impossible. Veuillez vérifier votre connexion."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> existe déjà dans votre liste de contacts."</string>
145- <string name="contact_blocked">"Le contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" a été bloqué."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Veuillez patienter pendant le chargement de votre liste de contacts."</string>
147- <string name="network_error">"Une erreur réseau s\'est produite."</string>
148- <string name="service_not_support">"Le serveur ne prend pas en charge cette fonctionnalité."</string>
149- <string name="invalid_password">"Le mot de passe saisi n\'est pas correct."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Le serveur a rencontré une erreur."</string>
151- <string name="not_implemented">"Le serveur ne prend pas en charge cette fonctionnalité."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"Le serveur n\'est pas disponible actuellement."</string>
153- <string name="timeout">"Le délai d\'inactivité du serveur est écoulé."</string>
154- <string name="version_not_supported">"Le serveur ne prend pas en charge la version actuelle."</string>
155- <string name="message_queue_full">"La file d\'attente des messages est pleine."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"Le serveur ne prend pas en charge le transfert vers le domaine."</string>
157- <string name="unknown_user">"Le nom d\'utilisateur que vous avez saisi n\'est pas reconnu."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"Désolé, l\'utilisateur vous a bloqué."</string>
159- <string name="session_expired">"La session a expiré. Veuillez vous reconnecter."</string>
160- <string name="forced_logout">"vous vous êtes connecté depuis un autre client."</string>
161- <string name="already_logged_in">"vous êtes déjà connecté depuis un autre client."</string>
162- <string name="msisdn_error">"Impossible de lire le numéro de téléphone de votre carte SIM. Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir de l\'aide."</string>
163- <string name="not_signed_in">"Vous n\'êtes pas connecté actuellement."</string>
164- <string name="general_error">"Code d\'erreur <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"Chat"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Annuler la connexion"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Ajouter un contact"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Supprimer le contact"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Bloquer le contact"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Bloqués"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Liste des comptes"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Paramètres"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Lancer un chat"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Se déconnecter"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Afficher le profil"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Arrêter le chat"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Liste de contacts"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Inviter..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Changer de chat"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Insérer une émoticône"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menu+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Entrée"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Confirmer"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"Le contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sera supprimé."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"Le contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sera bloqué."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"Le contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sera débloqué."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Annuler"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Annuler"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"Vous avez été déconnecté de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Vous avez été déconnecté de <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> parce que <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"Ajouter un compte <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Nom d\'utilisateur :"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Mot de passe :"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Mémoriser mon mot de passe"</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Me connecter automatiquement"</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"Vous ne possédez pas de compte ?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Cette option vous connecte automatiquement à chaque fois que vous ouvrez cette application. Pour désactiver l\'option, déconnectez-vous, puis décochez la case \"Connexion automatique\"."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Se connecter"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Connexion à <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Connexion..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Données d\'arrière-plan désactivées"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"Les données d\'arrière-plan sont requises pour l\'activation de <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Activer"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Quitter"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Conversations en cours (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> en ligne"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Inviter des amis"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Inconnu"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Vide"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Aucune conversation"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Sélectionnez les contacts à inviter"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Saisissez le nom du contact à rechercher"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"Aucun contact trouvé."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Contacts bloqués : <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"Aucun contact bloqué."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Profil du contact"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"État :"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Type de client :"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Ordinateur"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Portable"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"En ligne"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Occupé"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Absent"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Absent"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Hors ligne"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Apparaître hors ligne"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Chatter avec <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Moi"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Saisissez votre message"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> est en ligne"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> est absent"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> est occupé"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> est hors ligne"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> a rejoint la conversation"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> a quitté la conversation"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Date d\'\'envoi : le '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>' à '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Envoyer"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Ce message n\'a pas pu être envoyé."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Connexion au serveur interrompue. Les messages seront transmis lorsque vous serez de nouveau connecté."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> est hors ligne. Les messages que vous lui envoyez lui seront remis lors de la prochaine connexion de <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g>."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> n\'est pas dans votre liste de contacts."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Sélectionner le lien"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"Aucun chat actif."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Ajouter un contact"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"Adresse e-mail de la personne que vous souhaitez inviter :"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Sélectionnez une liste :"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Saisissez un nom à ajouter à partir de vos contacts"</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Envoyer une invitation"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Paramètres généraux"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Masquer contacts hors ligne"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Paramètres des notifications"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Notifications de chat"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Signaler la réception d\'un chat dans la barre d\'état"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Vibreur"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Vibre également à la réception d\'un chat"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Son"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Déclencher la sonnerie lors de la réception d\'un chat"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Sélectionner une sonnerie"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> vous a invité à rejoindre un chat en groupe."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"L\'invitation a été envoyé à <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Accepter"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Refuser"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> aimerait vous ajouter à sa liste de contacts."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Accepter"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Refuser"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"Impossible d\'approuver l\'inscription de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Veuillez réessayer ultérieurement."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"Impossible de refuser l\'inscription de <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Veuillez réessayer ultérieurement."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Nouveaux messages de <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> chats non lus"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Nouvelle invitation de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Invitation à un chat en groupe"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Nouvelle invitation à un chat en groupe de la part de <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ajouté."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" supprimé."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" bloqué."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" débloqué."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"démarrer le service de chat"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Permet aux applications de lancer le service de chat via Intent."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Avertissement"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"Connexion au service <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g> impossible. Veuillez réessayer ultérieurement."\n"(Détails : <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"La liste n\'a pas été ajoutée."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"Le contact n\'a pas été bloqué."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"Le contact n\'a pas été débloqué."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Veuillez d\'abord sélectionner un contact."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Déconnecté !"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Erreur du service !"</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"La liste de contact n\'a pas pu être chargée."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"Connexion au serveur impossible. Veuillez vérifier votre connexion."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> existe déjà dans votre liste de contacts."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"Le contact \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" a été bloqué."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Veuillez patienter pendant le chargement de votre liste de contacts."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Une erreur réseau s\'est produite."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"Le serveur ne prend pas en charge cette fonctionnalité."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"Le mot de passe saisi n\'est pas correct."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"Le serveur a rencontré une erreur."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"Le serveur ne prend pas en charge cette fonctionnalité."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"Le serveur n\'est pas disponible actuellement."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"Le délai d\'inactivité du serveur est écoulé."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"Le serveur ne prend pas en charge la version actuelle."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"La file d\'attente des messages est pleine."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"Le serveur ne prend pas en charge le transfert vers le domaine."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"Le nom d\'utilisateur que vous avez saisi n\'est pas reconnu."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"Désolé, l\'utilisateur vous a bloqué."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"La session a expiré. Veuillez vous reconnecter."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"vous vous êtes connecté depuis un autre client."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"vous êtes déjà connecté depuis un autre client."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"Impossible de lire le numéro de téléphone de votre carte SIM. Veuillez contacter votre opérateur pour obtenir de l\'aide."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"Vous n\'êtes pas connecté actuellement."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Code d\'erreur <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Content"</item>
167- <item>"Triste"</item>
168- <item>"Clin d\'oeil"</item>
169- <item>"Tire la langue"</item>
170- <item>"Surpris"</item>
171- <item>"Bisou"</item>
172- <item>"Hurle"</item>
173- <item>"Cool"</item>
174- <item>"Argent"</item>
175- <item>"Embarrassé"</item>
176- <item>"Gêné"</item>
177- <item>"Ange"</item>
178- <item>"Indécis"</item>
179- <item>"Pleure"</item>
180- <item>"Motus et bouche cousue"</item>
181- <item>"Rigole"</item>
182- <item>"Confus"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Content"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Triste"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Clin d\'oeil"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Tire la langue"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Surpris"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Bisou"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Hurle"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"Cool"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Argent"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Embarrassé"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"Gêné"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Ange"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Indécis"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Pleure"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Motus et bouche cousue"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Rigole"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Confus"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-it/strings.xml
+++ b/res/values-it/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"Chat"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Annulla accesso"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Aggiungi contatto"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Elimina contatto"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Blocca contatto"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Bloccati"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Elenco account"</string>
25- <string name="menu_settings">"Impostazioni"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Inizia conversazione"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Disconnetti"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Visualizza profilo"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Termina conversazione"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Elenco contatti"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Invita..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Cambia conversazione"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Inserisci emoticon"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menu+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Input"</string>
36- <string name="confirm">"Conferma"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"Il contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sarà eliminato."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"Il contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sarà bloccato."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"Il contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sarà sbloccato."</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"Annulla"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"Annulla"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"Utente disconnesso da <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Utente disconnesso da <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>. Causa: <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"Aggiungi account <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47- <string name="label_username">"Nome utente:"</string>
48- <string name="label_password">"Password:"</string>
49- <string name="remember_password">"Memorizza la password."</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Accesso automatico"</string>
51- <string name="sign_up">"Non hai un account?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Questa opzione ti consente di accedere automaticamente ogni volta che apri l\'applicazione. Per disattivare l\'opzione, disconnettiti e deseleziona la casella \"Accesso automatico\"."</string>
53- <string name="sign_in">"Accedi"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Accesso a <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Accesso..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Dati in background disattivati"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> richiede l\'attivazione dei dati in background."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Attiva"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Esci"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Conversazioni in corso (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> online"</string>
62- <string name="subscriptions">"Inviti amici"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Sconosciuto"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Vuoto"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Nessuna conversazione"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Seleziona contatti da invitare"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Digita per trovare contatti"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"Nessun contatto trovato."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Contatti bloccati - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"Nessun contatto bloccato."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Profilo contatto"</string>
72- <string name="label_status">"Stato:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Tipo client:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Computer"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Portatile"</string>
76- <string name="presence_available">"Online"</string>
77- <string name="presence_busy">"Occupato"</string>
78- <string name="presence_away">"Assente"</string>
79- <string name="presence_idle">"Inattivo"</string>
80- <string name="presence_offline">"Offline"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Invisibile"</string>
82- <string name="chat_with">"Conversazione con <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Io"</string>
84- <string name="compose_hint">"Digita qui per scrivere"</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è online"</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> non è al computer"</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è occupato"</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è offline"</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è entrato"</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è uscito"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Inviato alle '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' il '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Invia"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Impossibile inviare il messaggio."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Connessione al server persa. I messaggi saranno inviati quando verrà ristabilita."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> è offline. I messaggi inviati saranno consegnati non appena <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> torna online."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> non presente nell\'elenco contatti."</string>
97- <string name="select_link_title">"Seleziona link"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"Nessuna conversazione attiva."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Aggiungi contatto"</string>
100- <string name="input_contact_label">"Indirizzo email della persona da invitare:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Selezionare un elenco:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Digita un nome da aggiungere dai contatti."</string>
103- <string name="invite_label">"Invia invito"</string>
104- <string name="setting_title">"Impostazioni generali"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Nascondi contatti offline"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Impostazioni notifiche"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Notifiche chat"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Notifica in barra di stato all\'arrivo di un messaggio"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Vibrazione"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Vibra anche all\'arrivo di msg chat"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Allarme"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Usa anche suoneria all\'arrivo di msg chat"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Seleziona suoneria"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ti ha invitato a unirti a una conversazione di gruppo."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"L\'invito è stato inviato a <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Accetto"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Rifiuto"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ti ha invitato a inserirti nel suo elenco contatti."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Accetto"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Rifiuto"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"Impossibile approvare l\'iscrizione di <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Riprova più tardi."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"Impossibile rifiutare l\'iscrizione di <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Riprova più tardi."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Nuovi messaggi <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> messaggi da leggere"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Invito nuovo amico da <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Invito a conversazione di gruppo"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Nuovo invito a conversazione di gruppo di <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" aggiunto."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" eliminato."</string>
130- <string name="block_contact_success">"Contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" bloccato."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sbloccato."</string>
132- <string name="perm_label">"avviare servizio IM"</string>
133- <string name="perm_desc">"Consente l\'avvio del servizio IM tramite intent."</string>
134- <string name="error">"Attenzione"</string>
135- <string name="login_service_failed">"Impossibile accedere al servizio <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Riprova più tardi."\n"(Dettagli: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"L\'elenco non è stato aggiunto."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"Il contatto non è stato bloccato."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"Il contatto non è stato sbloccato."</string>
139- <string name="select_contact">"Seleziona prima un contatto."</string>
140- <string name="disconnected">"Disconnessa!"\n</string>
141- <string name="service_error">"Errore del servizio."</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"Elenco contatti non caricato."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"Impossibile collegarsi al server. Controllare la connessione."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> già presente nell\'elenco contatti."</string>
145- <string name="contact_blocked">"Il contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" è stato bloccato."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Attendere il caricamento dell\'elenco contatti."</string>
147- <string name="network_error">"Errore di rete."</string>
148- <string name="service_not_support">"Il server non supporta questa funzionalità."</string>
149- <string name="invalid_password">"La password inserita non è valida."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Errore del server."</string>
151- <string name="not_implemented">"Il server non supporta questa funzionalità."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"Server al momento non disponibile."</string>
153- <string name="timeout">"Timeout del server."</string>
154- <string name="version_not_supported">"Il server non supporta la versione corrente."</string>
155- <string name="message_queue_full">"La coda messaggi è piena."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"Il server non supporta l\'inoltro al dominio."</string>
157- <string name="unknown_user">"Nome utente inserito non riconosciuto."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"Spiacenti. Sei stato bloccato dall\'utente."</string>
159- <string name="session_expired">"Sessione scaduta. Accedi di nuovo."</string>
160- <string name="forced_logout">"accesso effettuato da un altro client"</string>
161- <string name="already_logged_in">"accesso già effettuato da un altro client"</string>
162- <string name="msisdn_error">"Spiacenti. Impossibile leggere il numero di telefono sulla scheda SIM. Contattare l\'operatore."</string>
163- <string name="not_signed_in">"Accesso non effettuato."</string>
164- <string name="general_error">"Codice errore <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"Chat"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Annulla accesso"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Aggiungi contatto"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Elimina contatto"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Blocca contatto"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Bloccati"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Elenco account"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Impostazioni"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Inizia conversazione"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Disconnetti"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Visualizza profilo"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Termina conversazione"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Elenco contatti"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Invita..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Cambia conversazione"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Inserisci emoticon"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menu+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Input"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Conferma"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"Il contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sarà eliminato."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"Il contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sarà bloccato."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"Il contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sarà sbloccato."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Annulla"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Annulla"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"Utente disconnesso da <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Utente disconnesso da <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>. Causa: <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"Aggiungi account <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Nome utente:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Password:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Memorizza la password."</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Accesso automatico"</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"Non hai un account?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Questa opzione ti consente di accedere automaticamente ogni volta che apri l\'applicazione. Per disattivare l\'opzione, disconnettiti e deseleziona la casella \"Accesso automatico\"."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Accedi"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Accesso a <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Accesso..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Dati in background disattivati"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> richiede l\'attivazione dei dati in background."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Attiva"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Esci"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Conversazioni in corso (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> online"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Inviti amici"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Sconosciuto"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Vuoto"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Nessuna conversazione"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Seleziona contatti da invitare"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Digita per trovare contatti"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"Nessun contatto trovato."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Contatti bloccati - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"Nessun contatto bloccato."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Profilo contatto"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Stato:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Tipo client:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Computer"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Portatile"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"Online"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Occupato"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Assente"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Inattivo"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Offline"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Invisibile"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Conversazione con <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Io"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Digita qui per scrivere"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è online"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> non è al computer"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è occupato"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è offline"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è entrato"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> è uscito"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Inviato alle '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' il '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Invia"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Impossibile inviare il messaggio."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Connessione al server persa. I messaggi saranno inviati quando verrà ristabilita."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> è offline. I messaggi inviati saranno consegnati non appena <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> torna online."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> non presente nell\'elenco contatti."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Seleziona link"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"Nessuna conversazione attiva."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Aggiungi contatto"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"Indirizzo email della persona da invitare:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Selezionare un elenco:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Digita un nome da aggiungere dai contatti."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Invia invito"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Impostazioni generali"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Nascondi contatti offline"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Impostazioni notifiche"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Notifiche chat"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Notifica in barra di stato all\'arrivo di un messaggio"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Vibrazione"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Vibra anche all\'arrivo di msg chat"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Allarme"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Usa anche suoneria all\'arrivo di msg chat"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Seleziona suoneria"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ti ha invitato a unirti a una conversazione di gruppo."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"L\'invito è stato inviato a <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Accetto"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Rifiuto"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> ti ha invitato a inserirti nel suo elenco contatti."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Accetto"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Rifiuto"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"Impossibile approvare l\'iscrizione di <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Riprova più tardi."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"Impossibile rifiutare l\'iscrizione di <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Riprova più tardi."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Nuovi messaggi <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> messaggi da leggere"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Invito nuovo amico da <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Invito a conversazione di gruppo"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Nuovo invito a conversazione di gruppo di <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" aggiunto."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" eliminato."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" bloccato."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" sbloccato."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"avviare servizio IM"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Consente l\'avvio del servizio IM tramite intent."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Attenzione"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"Impossibile accedere al servizio <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Riprova più tardi."\n"(Dettagli: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"L\'elenco non è stato aggiunto."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"Il contatto non è stato bloccato."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"Il contatto non è stato sbloccato."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Seleziona prima un contatto."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Disconnessa!"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Errore del servizio."</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"Elenco contatti non caricato."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"Impossibile collegarsi al server. Controllare la connessione."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> già presente nell\'elenco contatti."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"Il contatto \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" è stato bloccato."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Attendere il caricamento dell\'elenco contatti."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Errore di rete."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"Il server non supporta questa funzionalità."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"La password inserita non è valida."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"Errore del server."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"Il server non supporta questa funzionalità."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"Server al momento non disponibile."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"Timeout del server."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"Il server non supporta la versione corrente."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"La coda messaggi è piena."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"Il server non supporta l\'inoltro al dominio."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"Nome utente inserito non riconosciuto."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"Spiacenti. Sei stato bloccato dall\'utente."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"Sessione scaduta. Accedi di nuovo."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"accesso effettuato da un altro client"</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"accesso già effettuato da un altro client"</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"Spiacenti. Impossibile leggere il numero di telefono sulla scheda SIM. Contattare l\'operatore."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"Accesso non effettuato."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Codice errore <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Felice"</item>
167- <item>"Triste"</item>
168- <item>"Occhiolino"</item>
169- <item>"Linguaccia"</item>
170- <item>"Sorpreso"</item>
171- <item>"Bacio"</item>
172- <item>"Urlo"</item>
173- <item>"Fico"</item>
174- <item>"Fatti, non parole"</item>
175- <item>"Gaffe"</item>
176- <item>"Imbarazzato"</item>
177- <item>"Angelo"</item>
178- <item>"Indeciso"</item>
179- <item>"Piango"</item>
180- <item>"Labbra cucite"</item>
181- <item>"Risata"</item>
182- <item>"Confuso"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Felice"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Triste"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Occhiolino"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Linguaccia"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Sorpreso"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Bacio"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Urlo"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"Fico"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Fatti, non parole"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Gaffe"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"Imbarazzato"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Angelo"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Indeciso"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Piango"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Labbra cucite"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Risata"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Confuso"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-ja/strings.xml
+++ b/res/values-ja/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"チャット"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"ログインをキャンセル"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"連絡先を追加"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"連絡先を削除"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"連絡先をブロック"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"ブロック"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"チャットアカウント一覧"</string>
25- <string name="menu_settings">"設定"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"チャットを始める"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"ログアウト"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"プロフィールを表示"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"チャット終了"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"連絡先リスト"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"招待..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"チャットを切り替え"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"絵文字を挿入"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menu+"</string>
35- <string name="default_input_title">"入力"</string>
36- <string name="confirm">"確認"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"連絡先「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」を削除します。"</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"連絡先「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」をブロックします。"</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"連絡先「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」のブロックを解除します。"</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"キャンセル"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"キャンセル"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"既に<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>をログアウトしています。"</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"既に<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>をログアウトしています。理由:<xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>"</string>
46- <string name="add_account">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>アカウント"</string>
47- <string name="label_username">"ユーザー名:"</string>
48- <string name="label_password">"パスワード"</string>
49- <string name="remember_password">"パスワードを保存する"</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"自動ログイン"</string>
51- <string name="sign_up">"アカウントがない場合"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"このオプションをONにするとこのアプリケーションを開くたびに自動的にこのアカウントでログインします。このオプションをOFFにするにはログアウトしてから[自動ログイン]をOFFにしてください。"</string>
53- <string name="sign_in">"ログイン"</string>
54- <string name="signing_in_to">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>にログインしています"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"ログインしています..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"バックグラウンドデータが無効です"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>ではバックグラウンドデータを有効にする必要があります。"</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"有効にする"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"終了"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"チャット中(<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"オンライン<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>人"</string>
62- <string name="subscriptions">"友だちの招待"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"不明"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"未登録"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"チャットなし"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"招待する連絡先を選択してください"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"検索する連絡先を入力"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"連絡先がありません。"</string>
69- <string name="blocked_list_title">"ブロックしている連絡先-<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"ブロック中のユーザーはいません。"</string>
71- <string name="contact_profile_title">"連絡先プロファイル"</string>
72- <string name="label_status">"ステータス:"</string>
73- <string name="label_client_type">"クライアントタイプ:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"パソコン"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"モバイル"</string>
76- <string name="presence_available">"オンライン"</string>
77- <string name="presence_busy">"取り込み中"</string>
78- <string name="presence_away">"退席中"</string>
79- <string name="presence_idle">"アイドル状態"</string>
80- <string name="presence_offline">"オフライン"</string>
81- <string name="presence_invisible">"オフラインとして表示"</string>
82- <string name="chat_with">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>とチャット"</string>
83- <string name="me">"自分"</string>
84- <string name="compose_hint">"メッセージを入力"</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんはオンラインです"</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんは退席中です"</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんは取り込み中です"</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんはオフラインです"</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんが参加しました"</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんが退出しました"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>' '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>'送信'"</string>
92- <string name="send">"送信"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"メッセージを送信できませんでした。"</string>
94- <string name="disconnected_warning">"サーバーとの接続が失われました。オンラインになり次第メッセージを送信します。"</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g>さんはオフラインです。<xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g>さんがオンラインになったら、メッセージを送信します。"</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんは連絡先リストに登録されていません。"</string>
97- <string name="select_link_title">"リンクを選択"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"アクティブなチャットはありません。"</string>
99- <string name="add_contact_title">"連絡先を追加"</string>
100- <string name="input_contact_label">"招待する人のメールアドレス:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"リストを選択:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"連絡先から追加する名前を入力してください。"</string>
103- <string name="invite_label">"招待状を送る"</string>
104- <string name="setting_title">"全般設定"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"オフラインの連絡先を表示しない"</string>
106- <string name="notification_group_title">"通知設定"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"チャットの通知"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"チャット受信: ステータスバーで通知"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"バイブレーション"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"チャット受信: バイブレーションON"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"サウンド"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"チャット受信: 着信音ON"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"着信音を選択"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんからグループチャットに招待されました。"</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"招待状を<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんに送りました。"</string>
116- <string name="accept_invitation">"承認"</string>
117- <string name="decline_invitation">"拒否"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんが連絡先リストへの登録にあなたを招待しました。"</string>
119- <string name="approve_subscription">"承認"</string>
120- <string name="decline_subscription">"拒否"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんからの登録依頼を承認できませんでした。しばらくしてからもう一度試してください。"</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんからの登録依頼を拒否できませんでした。しばらくしてからもう一度試してください。"</string>
123- <string name="newMessages_label">"新しい<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>メッセージが届きました"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"未読のチャットが<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>件あります。"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"<xliff:g id="USER">%s</xliff:g>さんから招待状が届きました"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"グループチャットの招待"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"<xliff:g id="USER">%s</xliff:g>さんからグループチャットの招待状が届きました"</string>
128- <string name="add_contact_success">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」を追加しました。"</string>
129- <string name="delete_contact_success">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」を削除しました。"</string>
130- <string name="block_contact_success">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」をブロックしました。"</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」のブロックを解除しました。"</string>
132- <string name="perm_label">"IM/チャットの起動"</string>
133- <string name="perm_desc">"intent経由でのIMサービスの開始をアプリケーションに許可します。"</string>
134- <string name="error">"注意"</string>
135- <string name="login_service_failed">"<xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>サービスにログインできませんでした。しばらくしてからやり直してください。"\n"(詳細:<xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"リストを追加できませんでした。"</string>
137- <string name="block_contact_failed">"連絡先をブロックできませんでした。"</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"連絡先のブロックを解除できませんでした。"</string>
139- <string name="select_contact">"まず連絡先を選択してください。"</string>
140- <string name="disconnected">"切断されました。"\n</string>
141- <string name="service_error">"サービスエラー"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"連絡先リストをロードできませんでした。"</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"サーバーに接続できません。接続を確認してください。"</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんは既に連絡先リストに登録されています。"</string>
145- <string name="contact_blocked">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」はブロックされています。"</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"連絡先リストを読み込んでいます。しばらくお待ちください。"</string>
147- <string name="network_error">"ネットワークエラーが発生しました。"</string>
148- <string name="service_not_support">"この機能はサーバーでサポートされていません。"</string>
149- <string name="invalid_password">"入力されたパスワードは無効です。"</string>
150- <string name="internal_server_error">"サーバーでエラーが発生しました。"</string>
151- <string name="not_implemented">"この機能はサーバーでサポートされていません。"</string>
152- <string name="service_unavaiable">"現在サーバーを使用できません。"</string>
153- <string name="timeout">"サーバーがタイムアウトしました。"</string>
154- <string name="version_not_supported">"現在のバージョンはサーバーでサポートされていません。"</string>
155- <string name="message_queue_full">"メッセージキューがいっぱいです。"</string>
156- <string name="domain_not_supported">"このドメインへの転送はサーバーでサポートされていません。"</string>
157- <string name="unknown_user">"入力されたユーザー名を認識できません。"</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"ユーザーによってブロックされています。"</string>
159- <string name="session_expired">"セッションは期限切れになりました。もう一度ログインしてください。"</string>
160- <string name="forced_logout">"別のクライアントからログインしています。"</string>
161- <string name="already_logged_in">"別のクライアントから既にログインしています。"</string>
162- <string name="msisdn_error">"SIMカードから電話番号を読み取れませんでした。オペレータにお問い合わせください。"</string>
163- <string name="not_signed_in">"現在ログインしていません。"</string>
164- <string name="general_error">"エラーコード<xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"チャット"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"ログインをキャンセル"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"連絡先を追加"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"連絡先を削除"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"連絡先をブロック"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"ブロック"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"チャットアカウント一覧"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"設定"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"チャットを始める"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"ログアウト"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"プロフィールを表示"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"チャット終了"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"連絡先リスト"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"招待..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"チャットを切り替え"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"絵文字を挿入"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menu+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"入力"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"確認"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"連絡先「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」を削除します。"</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"連絡先「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」をブロックします。"</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"連絡先「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」のブロックを解除します。"</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"キャンセル"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"キャンセル"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"既に<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>をログアウトしています。"</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"既に<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>をログアウトしています。理由:<xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>"</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>アカウント"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"ユーザー名:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"パスワード"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"パスワードを保存する"</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"自動ログイン"</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"アカウントがない場合"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"このオプションをONにするとこのアプリケーションを開くたびに自動的にこのアカウントでログインします。このオプションをOFFにするにはログアウトしてから[自動ログイン]をOFFにしてください。"</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"ログイン"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>にログインしています"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"ログインしています..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"バックグラウンドデータが無効です"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>ではバックグラウンドデータを有効にする必要があります。"</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"有効にする"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"終了"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"チャット中(<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"オンライン<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>人"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"友だちの招待"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"不明"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"未登録"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"チャットなし"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"招待する連絡先を選択してください"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"検索する連絡先を入力"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"連絡先がありません。"</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"ブロックしている連絡先-<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"ブロック中のユーザーはいません。"</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"連絡先プロファイル"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"ステータス:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"クライアントタイプ:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"パソコン"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"モバイル"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"オンライン"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"取り込み中"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"退席中"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"アイドル状態"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"オフライン"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"オフラインとして表示"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>とチャット"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"自分"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"メッセージを入力"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんはオンラインです"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんは退席中です"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんは取り込み中です"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんはオフラインです"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんが参加しました"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんが退出しました"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>' '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>'送信'"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"送信"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"メッセージを送信できませんでした。"</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"サーバーとの接続が失われました。オンラインになり次第メッセージを送信します。"</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g>さんはオフラインです。<xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g>さんがオンラインになったら、メッセージを送信します。"</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんは連絡先リストに登録されていません。"</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"リンクを選択"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"アクティブなチャットはありません。"</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"連絡先を追加"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"招待する人のメールアドレス:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"リストを選択:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"連絡先から追加する名前を入力してください。"</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"招待状を送る"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"全般設定"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"オフラインの連絡先を表示しない"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"通知設定"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"チャットの通知"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"チャット受信: ステータスバーで通知"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"バイブレーション"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"チャット受信: バイブレーションON"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"サウンド"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"チャット受信: 着信音ON"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"着信音を選択"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんからグループチャットに招待されました。"</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"招待状を<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんに送りました。"</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"承認"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"拒否"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんが連絡先リストへの登録にあなたを招待しました。"</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"承認"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"拒否"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんからの登録依頼を承認できませんでした。しばらくしてからもう一度試してください。"</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんからの登録依頼を拒否できませんでした。しばらくしてからもう一度試してください。"</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"新しい<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>メッセージが届きました"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"未読のチャットが<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>件あります。"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"<xliff:g id="USER">%s</xliff:g>さんから招待状が届きました"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"グループチャットの招待"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"<xliff:g id="USER">%s</xliff:g>さんからグループチャットの招待状が届きました"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」を追加しました。"</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」を削除しました。"</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」をブロックしました。"</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」のブロックを解除しました。"</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"IM/チャットの起動"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"intent経由でのIMサービスの開始をアプリケーションに許可します。"</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"注意"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"<xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>サービスにログインできませんでした。しばらくしてからやり直してください。"\n"(詳細:<xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"リストを追加できませんでした。"</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"連絡先をブロックできませんでした。"</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"連絡先のブロックを解除できませんでした。"</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"まず連絡先を選択してください。"</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"切断されました。"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"サービスエラー"</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"連絡先リストをロードできませんでした。"</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"サーバーに接続できません。接続を確認してください。"</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>さんは既に連絡先リストに登録されています。"</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"「<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>」はブロックされています。"</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"連絡先リストを読み込んでいます。しばらくお待ちください。"</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"ネットワークエラーが発生しました。"</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"この機能はサーバーでサポートされていません。"</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"入力されたパスワードは無効です。"</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"サーバーでエラーが発生しました。"</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"この機能はサーバーでサポートされていません。"</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"現在サーバーを使用できません。"</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"サーバーがタイムアウトしました。"</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"現在のバージョンはサーバーでサポートされていません。"</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"メッセージキューがいっぱいです。"</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"このドメインへの転送はサーバーでサポートされていません。"</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"入力されたユーザー名を認識できません。"</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"ユーザーによってブロックされています。"</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"セッションは期限切れになりました。もう一度ログインしてください。"</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"別のクライアントからログインしています。"</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"別のクライアントから既にログインしています。"</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"SIMカードから電話番号を読み取れませんでした。オペレータにお問い合わせください。"</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"現在ログインしていません。"</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"エラーコード<xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"ハッピー"</item>
167- <item>"悲しい"</item>
168- <item>"ウィンク"</item>
169- <item>"アッカンベー"</item>
170- <item>"びっくり"</item>
171- <item>"キス"</item>
172- <item>"激怒"</item>
173- <item>"クール"</item>
174- <item>"気持ち悪い"</item>
175- <item>"しまった"</item>
176- <item>"恥ずかしい"</item>
177- <item>"天使"</item>
178- <item>"迷う"</item>
179- <item>"泣く"</item>
180- <item>"お口にチャック"</item>
181- <item>"笑顔"</item>
182- <item>"混乱"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"ハッピー"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"悲しい"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"ウィンク"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"アッカンベー"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"びっくり"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"キス"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"激怒"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"クール"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"気持ち悪い"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"しまった"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"恥ずかしい"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"天使"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"迷う"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"泣く"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"お口にチャック"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"笑顔"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"混乱"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-ko/strings.xml
+++ b/res/values-ko/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"메신저"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"로그인 취소"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"연락처 추가"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"연락처 삭제"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"연락처 차단"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"차단 목록"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"계정 목록"</string>
25- <string name="menu_settings">"설정"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"채팅 시작"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"로그아웃"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"프로필 보기"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"채팅 종료"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"연락처 목록"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"초대..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"채팅 전환"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"이모티콘 삽입"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menu+"</string>
35- <string name="default_input_title">"입력"</string>
36- <string name="confirm">"확인"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 삭제됩니다."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 차단됩니다."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 차단 해제됩니다."</string>
40- <string name="ok">"확인"</string>
41- <string name="cancel">"취소"</string>
42- <string name="yes">"확인"</string>
43- <string name="no">"취소"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>에서 로그아웃되었습니다."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"<xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>(으)로 인해 <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>에서 로그아웃되었습니다."</string>
46- <string name="add_account">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> 계정 추가"</string>
47- <string name="label_username">"사용자 이름:"</string>
48- <string name="label_password">"비밀번호:"</string>
49- <string name="remember_password">"내 비밀번호 저장"</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"자동으로 로그인"</string>
51- <string name="sign_up">"계정이 없으세요?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"이 옵션을 선택하면 응용프로그램을 열 때마다 자동으로 로그인됩니다. 옵션을 사용 중지하려면 로그아웃한 다음 \'자동으로 로그인\' 확인란을 선택 취소하세요."</string>
53- <string name="sign_in">"로그인"</string>
54- <string name="signing_in_to">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>에 로그인하는 중"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"로그인하는 중..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"백그라운드 데이터 사용 안함"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>을(를) 사용하려면 백그라운드 데이터를 사용하도록 설정해야 합니다."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"사용"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"종료"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"진행 중인 채팅(<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>개)"</string>
61- <string name="online_count">"온라인 접속자 <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>명"</string>
62- <string name="subscriptions">"친구 초대"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"알 수 없음"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"비어 있음"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"대화 내용 없음"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"초대할 연락처 선택"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"입력하여 연락처 찾기"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"주소록이 없습니다."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"차단된 주소록 - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"차단된 주소록이 없습니다."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"연락처 프로필"</string>
72- <string name="label_status">"상태:"</string>
73- <string name="label_client_type">"클라이언트 유형:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"컴퓨터"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"모바일"</string>
76- <string name="presence_available">"온라인"</string>
77- <string name="presence_busy">"다른 용무 중"</string>
78- <string name="presence_away">"자리 비움"</string>
79- <string name="presence_idle">"자리 비움"</string>
80- <string name="presence_offline">"오프라인"</string>
81- <string name="presence_invisible">"오프라인으로 표시"</string>
82- <string name="chat_with">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님과 채팅"</string>
83- <string name="me">"나"</string>
84- <string name="compose_hint">"메시지를 입력하세요."</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 온라인 상태입니다."</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 자리비움 상태입니다."</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 다른 용무 중입니다."</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님은 오프라인 상태입니다."</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 채팅에 참여했습니다."</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 채팅에서 나갔습니다."</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>', '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>'에 전송'"</string>
92- <string name="send">"전송"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"메시지를 보내지 못했습니다."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"서버와의 연결이 끊어졌습니다. 메시지는 온라인 상태일 때 전송됩니다."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g>님이 오프라인 상태입니다. <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g>님이 온라인 상태가 되면 보낸 메시지가 전달됩니다."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>이(가) 연락처 목록에 없습니다."</string>
97- <string name="select_link_title">"링크 선택"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"진행 중인 채팅이 없습니다."</string>
99- <string name="add_contact_title">"연락처 추가"</string>
100- <string name="input_contact_label">"초대할 사람의 이메일 주소:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"목록 선택:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"주소록에서 추가할 이름을 입력하세요."</string>
103- <string name="invite_label">"초대장 보내기"</string>
104- <string name="setting_title">"일반 설정"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"오프라인 주소록 숨기기"</string>
106- <string name="notification_group_title">"알림 설정"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"메신저 알림"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"메신저가 오면 상태 표시줄에 알림"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"진동"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"메신저가 오면 진동"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"사운드"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"메신저가 오면 벨소리 재생"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"벨소리 선택"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 그룹 채팅에 초대하셨습니다."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님에게 초대장을 보냈습니다."</string>
116- <string name="accept_invitation">"수락"</string>
117- <string name="decline_invitation">"거부"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 연락처 목록에 올리기 위해 초대하셨습니다."</string>
119- <string name="approve_subscription">"수락"</string>
120- <string name="decline_subscription">"거부"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님의 구독을 승인할 수 없습니다. 잠시 후에 다시 시도해 주세요."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님의 구독을 거부할 수 없습니다. 잠시 후에 다시 시도해 주세요."</string>
123- <string name="newMessages_label">"새 메시지 <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>개"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"읽지 않은 채팅 <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>개"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"<xliff:g id="USER">%s</xliff:g>님이 친구 초대를 보내셨습니다."</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"그룹 채팅 초대"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"<xliff:g id="USER">%s</xliff:g>님이 그룹 채팅에 초대하셨습니다."</string>
128- <string name="add_contact_success">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 추가되었습니다."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 삭제되었습니다."</string>
130- <string name="block_contact_success">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 차단되었습니다."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 차단 해제되었습니다."</string>
132- <string name="perm_label">"메신저 서비스 시작"</string>
133- <string name="perm_desc">"응용프로그램이 인텐트를 통해 메신저 서비스를 시작할 수 있도록 합니다."</string>
134- <string name="error">"주의"</string>
135- <string name="login_service_failed">"<xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g> 서비스에 로그인할 수 없습니다. 잠시 후에 다시 시도해 주세요."\n"(세부정보: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"목록이 추가되지 않았습니다."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"연락처를 차단하지 못했습니다."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"연락처를 차단 해제하지 못했습니다."</string>
139- <string name="select_contact">"먼저 연락처를 선택하세요."</string>
140- <string name="disconnected">"연결 끊김"\n</string>
141- <string name="service_error">"서비스 오류"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"연락처 목록을 로드하지 못했습니다."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"서버에 연결할 수 없습니다. 연결을 확인하세요."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 이미 연락처 목록에 있습니다."</string>
145- <string name="contact_blocked">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'은(는) 차단되었습니다."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"연락처 목록이 로드되는 동안 잠시 기다려 주세요."</string>
147- <string name="network_error">"네트워크 오류가 발생했습니다."</string>
148- <string name="service_not_support">"서버에서 이 기능을 지원하지 않습니다."</string>
149- <string name="invalid_password">"입력한 비밀번호가 올바르지 않습니다."</string>
150- <string name="internal_server_error">"서버에 오류가 발생했습니다."</string>
151- <string name="not_implemented">"서버에서 이 기능을 지원하지 않습니다."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"현재 서버를 사용할 수 없습니다."</string>
153- <string name="timeout">"서버가 제한 시간을 초과했습니다."</string>
154- <string name="version_not_supported">"서버에서 현재 버전을 지원하지 않습니다."</string>
155- <string name="message_queue_full">"메시지 대기열이 가득 찼습니다."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"서버에서 도메인으로 전달하는 기능을 지원하지 않습니다."</string>
157- <string name="unknown_user">"입력한 사용자 이름을 인식할 수 없습니다."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"죄송합니다. 상대방에 의해 차단되었습니다."</string>
159- <string name="session_expired">"세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하세요."</string>
160- <string name="forced_logout">"다른 클라이언트로부터 로그인했습니다."</string>
161- <string name="already_logged_in">"이미 다른 클라이언트로부터 로그인했습니다."</string>
162- <string name="msisdn_error">"죄송합니다. SIM 카드에서 전화번호를 읽을 수 없습니다. 이동통신사에 문의하세요."</string>
163- <string name="not_signed_in">"현재 로그인되어 있지 않습니다."</string>
164- <string name="general_error">"오류 코드 <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"메신저"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"로그인 취소"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"연락처 추가"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"연락처 삭제"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"연락처 차단"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"차단 목록"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"계정 목록"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"설정"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"채팅 시작"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"로그아웃"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"프로필 보기"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"채팅 종료"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"연락처 목록"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"초대..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"채팅 전환"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"이모티콘 삽입"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menu+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"입력"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"확인"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 삭제됩니다."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 차단됩니다."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 차단 해제됩니다."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"확인"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"취소"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"확인"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"취소"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>에서 로그아웃되었습니다."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"<xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>(으)로 인해 <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>에서 로그아웃되었습니다."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> 계정 추가"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"사용자 이름:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"비밀번호:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"내 비밀번호 저장"</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"자동으로 로그인"</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"계정이 없으세요?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"이 옵션을 선택하면 응용프로그램을 열 때마다 자동으로 로그인됩니다. 옵션을 사용 중지하려면 로그아웃한 다음 \'자동으로 로그인\' 확인란을 선택 취소하세요."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"로그인"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>에 로그인하는 중"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"로그인하는 중..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"백그라운드 데이터 사용 안함"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>을(를) 사용하려면 백그라운드 데이터를 사용하도록 설정해야 합니다."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"사용"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"종료"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"진행 중인 채팅(<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>개)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"온라인 접속자 <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>명"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"친구 초대"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"알 수 없음"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"비어 있음"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"대화 내용 없음"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"초대할 연락처 선택"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"입력하여 연락처 찾기"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"주소록이 없습니다."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"차단된 주소록 - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"차단된 주소록이 없습니다."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"연락처 프로필"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"상태:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"클라이언트 유형:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"컴퓨터"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"모바일"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"온라인"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"다른 용무 중"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"자리 비움"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"자리 비움"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"오프라인"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"오프라인으로 표시"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님과 채팅"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"나"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"메시지를 입력하세요."</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 온라인 상태입니다."</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 자리비움 상태입니다."</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 다른 용무 중입니다."</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님은 오프라인 상태입니다."</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 채팅에 참여했습니다."</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 채팅에서 나갔습니다."</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>', '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>'에 전송'"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"전송"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"메시지를 보내지 못했습니다."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"서버와의 연결이 끊어졌습니다. 메시지는 온라인 상태일 때 전송됩니다."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g>님이 오프라인 상태입니다. <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g>님이 온라인 상태가 되면 보낸 메시지가 전달됩니다."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>이(가) 연락처 목록에 없습니다."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"링크 선택"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"진행 중인 채팅이 없습니다."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"연락처 추가"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"초대할 사람의 이메일 주소:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"목록 선택:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"주소록에서 추가할 이름을 입력하세요."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"초대장 보내기"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"일반 설정"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"오프라인 주소록 숨기기"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"알림 설정"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"메신저 알림"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"메신저가 오면 상태 표시줄에 알림"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"진동"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"메신저가 오면 진동"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"사운드"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"메신저가 오면 벨소리 재생"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"벨소리 선택"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 그룹 채팅에 초대하셨습니다."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님에게 초대장을 보냈습니다."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"수락"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"거부"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 연락처 목록에 올리기 위해 초대하셨습니다."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"수락"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"거부"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님의 구독을 승인할 수 없습니다. 잠시 후에 다시 시도해 주세요."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님의 구독을 거부할 수 없습니다. 잠시 후에 다시 시도해 주세요."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"새 메시지 <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>개"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"읽지 않은 채팅 <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>개"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"<xliff:g id="USER">%s</xliff:g>님이 친구 초대를 보내셨습니다."</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"그룹 채팅 초대"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"<xliff:g id="USER">%s</xliff:g>님이 그룹 채팅에 초대하셨습니다."</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 추가되었습니다."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 삭제되었습니다."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 차단되었습니다."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'이(가) 차단 해제되었습니다."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"메신저 서비스 시작"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"응용프로그램이 인텐트를 통해 메신저 서비스를 시작할 수 있도록 합니다."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"주의"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"<xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g> 서비스에 로그인할 수 없습니다. 잠시 후에 다시 시도해 주세요."\n"(세부정보: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"목록이 추가되지 않았습니다."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"연락처를 차단하지 못했습니다."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"연락처를 차단 해제하지 못했습니다."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"먼저 연락처를 선택하세요."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"연결 끊김"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"서비스 오류"</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"연락처 목록을 로드하지 못했습니다."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"서버에 연결할 수 없습니다. 연결을 확인하세요."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>님이 이미 연락처 목록에 있습니다."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"연락처 \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\'은(는) 차단되었습니다."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"연락처 목록이 로드되는 동안 잠시 기다려 주세요."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"네트워크 오류가 발생했습니다."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"서버에서 이 기능을 지원하지 않습니다."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"입력한 비밀번호가 올바르지 않습니다."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"서버에 오류가 발생했습니다."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"서버에서 이 기능을 지원하지 않습니다."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"현재 서버를 사용할 수 없습니다."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"서버가 제한 시간을 초과했습니다."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"서버에서 현재 버전을 지원하지 않습니다."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"메시지 대기열이 가득 찼습니다."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"서버에서 도메인으로 전달하는 기능을 지원하지 않습니다."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"입력한 사용자 이름을 인식할 수 없습니다."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"죄송합니다. 상대방에 의해 차단되었습니다."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"세션이 만료되었습니다. 다시 로그인하세요."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"다른 클라이언트로부터 로그인했습니다."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"이미 다른 클라이언트로부터 로그인했습니다."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"죄송합니다. SIM 카드에서 전화번호를 읽을 수 없습니다. 이동통신사에 문의하세요."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"현재 로그인되어 있지 않습니다."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"오류 코드 <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"행복해"</item>
167- <item>"슬퍼요"</item>
168- <item>"윙크"</item>
169- <item>"메롱"</item>
170- <item>"헉!"</item>
171- <item>"키스"</item>
172- <item>"아악"</item>
173- <item>"멋지네"</item>
174- <item>"으이구"</item>
175- <item>"실수했네"</item>
176- <item>"당황"</item>
177- <item>"천사"</item>
178- <item>"결정하기 어렵군"</item>
179- <item>"엉엉엉"</item>
180- <item>"비밀로 할게"</item>
181- <item>"하하하"</item>
182- <item>"어리둥절"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"행복해"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"슬퍼요"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"윙크"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"메롱"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"헉!"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"키스"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"아악"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"멋진걸"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"으이구"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"실수했네"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"당황"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"천사"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"결정하기 어렵군"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"엉엉엉"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"비밀로 할게"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"하하하"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"어리둥절"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-nb/strings.xml
+++ b/res/values-nb/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"Nettprat"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Avbryt innlogging"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Legg til kontakt"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Fjern kontakt"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Blokker kontakt"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Blokkert"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Kontoliste"</string>
25- <string name="menu_settings">"Innstillinger"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Start samtale"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Logg ut"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Vis profil"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Avslutt samtale"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Kontaktliste"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Inviter…"</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Bytt mellom samtaler"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Sett inn smilefjes"</string>
34- <string name="menu_plus">"Meny+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Inndata"</string>
36- <string name="confirm">"Bekreft"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" vil bli slettet."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" vil bli blokkert."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" vil bli avblokkert."</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"Avbryt"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"Avbryt"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"De er blitt logget ut fra <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Du er blitt logget ut fra <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> fordi <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"Legg til <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-konto"</string>
47- <string name="label_username">"Brukernavn:"</string>
48- <string name="label_password">"Passord:"</string>
49- <string name="remember_password">"Husk passord."</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Logg inn automatisk."</string>
51- <string name="sign_up">"Mangler du konto?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Dette valget logger deg automatisk inn hver gang du åpner applikasjonen. For å avmerke valget, logg ut og fjern så haken ved \"Logg inn automatis\"."</string>
53- <string name="sign_in">"Logg inn"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Logger inn på <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Logger inn…"</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Bakgrunnsdata deaktivert"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> trenger at bakgrunnsdata er aktivert."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Aktiver"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Avslutt"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Pågående samtaler (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> tilgjengelig"</string>
62- <string name="subscriptions">"Venneinvitasjoner"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Ukjent"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Tom"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Ingen samtaler"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Velg kontakt(er) som skal inviteres"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Skriv for å finne kontakter"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"Fant ingen kontakter."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Blokkerte kontakter - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"Ingen blokkerte kontakter."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Kontaktprofil"</string>
72- <string name="label_status">"Status:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Klienttype:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Datamaskin"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Mobil"</string>
76- <string name="presence_available">"Tilgjengelig"</string>
77- <string name="presence_busy">"Opptatt"</string>
78- <string name="presence_away">"Borte"</string>
79- <string name="presence_idle">"Inaktiv"</string>
80- <string name="presence_offline">"Avlogget"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Usynlig"</string>
82- <string name="chat_with">"Samtale med <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Meg"</string>
84- <string name="compose_hint">"Skriv her"</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er tilgjengelig"</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er borte"</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er opptatt"</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er avlogget"</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har blitt med i samtalen"</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har forlatt samtalen"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Sendt '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>', '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Send"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Kunne ikke sende meldingen."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Mistet tilkoblingen til tjeneren. Meldingen vil bli sendt ved tilkobling."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> er avlogget. Meldinger du sender vil bli levert når <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> kobler til."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er ikke i kontaktlisten."</string>
97- <string name="select_link_title">"Velg lenke"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"Ingen aktive samtaler."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Legg til kontakt"</string>
100- <string name="input_contact_label">"E-postadresse til den du ønsker å invitere:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Velg en liste:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Skriv inn et navn som skal legges til fra kontaktene."</string>
103- <string name="invite_label">"Send invitasjon"</string>
104- <string name="setting_title">"Generelle innstillinger"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Skjul avloggede kontakter"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Varslingsinnstillinger"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Varsel om lynmeldinger"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Varsle i statusveltet når det kommer lynmeldinger"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Vibrer"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Vibrer når det kommer lynmeldinger"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Lyd"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Spill ringetone når det kommer lynmeldinger"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Velg ringetone"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har invitert deg til en gruppesamtale."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"Invitasjonen er blitt sendt til <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Godta"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Avslå"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har invitert deg til å være på kontaktlisten sin."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Godta"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Avslå"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"Kunne ikke godta abonnement fra <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Prøv igjen senere."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"Kunne ikke avslå abonnement fra <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Prøv igjen senere."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Nye <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>-meldinger"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> uleste samtaler"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Ny venneinvitasjon fra <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Invitasjon til gruppesamtale"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Ny invitasjon til gruppesamtale fra <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ble lagt til."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ble slettet."</string>
130- <string name="block_contact_success">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ble blokkert."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" ble avblokkert."</string>
132- <string name="perm_label">"start lynmeldingstjeneste"</string>
133- <string name="perm_desc">"Tillater applikasjoner å starte lynmeldingstjenesten."</string>
134- <string name="error">"NB"</string>
135- <string name="login_service_failed">"Kunne ikke logge inn på <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Prøv igjen senere."\n"(Detaljer: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"Listen ble ikke lagt til."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"Kontakten ble ikke blokkert."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"Kontakten ble ikke avblokkert."</string>
139- <string name="select_contact">"Velg en kontakt først."</string>
140- <string name="disconnected">"Frakoblet!"\n</string>
141- <string name="service_error">"Tjenestefeil!"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"Kontaktlisten ble ikke lastet."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"Kan ikke koble til tjeneren. Sjekk tilkoblingen."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> finnes allerede i kontaktlisten."</string>
145- <string name="contact_blocked">"Kontakten \"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\" er nå blokkert."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Vent mens kontaktlisten lastes."</string>
147- <string name="network_error">"Det oppsto en nettfeil."</string>
148- <string name="service_not_support">"Tjeneren støtter ikke denne funksjonen."</string>
149- <string name="invalid_password">"Passordet er ikke gyldig."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Det oppsto en feil på tjeneren."</string>
151- <string name="not_implemented">"Tjeneren støtter ikke denne funksjonen."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"Tjeneren er utilgjengelig."</string>
153- <string name="timeout">"Det oppsto et tidsavbrudd på tjeneren."</string>
154- <string name="version_not_supported">"Tjeneren støtter ikke denne versjonen."</string>
155- <string name="message_queue_full">"Meldingskøen er full."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"Tjeneren støtter ikke videresending til domenet."</string>
157- <string name="unknown_user">"Brukernavnet du skrev inn ble ikke gjenkjent."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"Beklager, du er blokkert av brukeren."</string>
159- <string name="session_expired">"Sesjonen har gått ut, logg inn på nytt."</string>
160- <string name="forced_logout">"du er logget inn på en annen klient."</string>
161- <string name="already_logged_in">"du allerede er logget inn på en annen klient."</string>
162- <string name="msisdn_error">"Beklager, kan ikke lese telefonnummeret fra SIM-kortet. Kontakt operatøren for hjelp."</string>
163- <string name="not_signed_in">"Du er ikke logget inn."</string>
164- <string name="general_error">"Feilkode <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"Nettprat"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Avbryt innlogging"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Legg til kontakt"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Fjern kontakt"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Blokker kontakt"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Blokkert"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Kontoliste"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Innstillinger"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Start samtale"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Logg ut"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Vis profil"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Avslutt samtale"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Kontaktliste"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Inviter…"</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Bytt mellom samtaler"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Sett inn smilefjes"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Meny+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Inndata"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Bekreft"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"Kontakten «<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>» vil bli slettet."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"Kontakten «<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>» vil bli blokkert."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"Kontakten «<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>» vil bli avblokkert."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Avbryt"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Avbryt"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"De er blitt logget ut fra <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Du er blitt logget ut fra <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> fordi <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"Legg til <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-konto"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Brukernavn:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Passord:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Husk passord."</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Logg inn automatisk."</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"Mangler du konto?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Dette valget logger deg automatisk inn hver gang du åpner applikasjonen. For å avmerke valget, logg ut og fjern så haken ved «Logg inn automatisk»."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Logg inn"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Logger inn på <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Logger inn…"</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Bakgrunnsdata deaktivert"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> trenger at bakgrunnsdata er aktivert."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Aktiver"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Avslutt"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Pågående samtaler (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> tilgjengelig"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Venneinvitasjoner"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Ukjent"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Tom"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Ingen samtaler"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Velg kontakt(er) som skal inviteres"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Skriv for å finne kontakter"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"Fant ingen kontakter."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Blokkerte kontakter - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"Ingen blokkerte kontakter."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Kontaktprofil"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Status:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Klienttype:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Datamaskin"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Mobil"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"Tilgjengelig"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Opptatt"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Borte"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Inaktiv"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Avlogget"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Usynlig"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Samtale med <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Meg"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Skriv her"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er tilgjengelig"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er borte"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er opptatt"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er avlogget"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har blitt med i samtalen"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har forlatt samtalen"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Sendt '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>', '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Send"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Kunne ikke sende meldingen."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Mistet tilkoblingen til tjeneren. Meldingen vil bli sendt ved tilkobling."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> er avlogget. Meldinger du sender vil bli levert når <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> kobler til."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> er ikke i kontaktlisten."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Velg lenke"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"Ingen aktive samtaler."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Legg til kontakt"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"E-postadresse til den du ønsker å invitere:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Velg en liste:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Skriv inn et navn som skal legges til fra kontaktene."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Send invitasjon"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Generelle innstillinger"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Skjul avloggede kontakter"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Varslingsinnstillinger"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Varsel om lynmeldinger"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Varsle i statusveltet når det kommer lynmeldinger"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Vibrer"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Vibrer når det kommer lynmeldinger"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Lyd"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Spill ringetone når det kommer lynmeldinger"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Velg ringetone"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har invitert deg til en gruppesamtale."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"Invitasjonen er blitt sendt til <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Godta"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Avslå"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> har invitert deg til å være på kontaktlisten sin."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Godta"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Avslå"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"Kunne ikke godta abonnement fra <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Prøv igjen senere."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"Kunne ikke avslå abonnement fra <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Prøv igjen senere."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Nye <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>-meldinger"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> uleste samtaler"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Ny venneinvitasjon fra <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Invitasjon til gruppesamtale"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Ny invitasjon til gruppesamtale fra <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Kontakten «<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>» ble lagt til."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Kontakten «<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>» ble slettet."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Kontakten «<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>» ble blokkert."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Kontakten «<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>» ble avblokkert."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"start lynmeldingstjeneste"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Tillater applikasjoner å starte lynmeldingstjenesten."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"NB"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"Kunne ikke logge inn på <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Prøv igjen senere."\n"(Detaljer: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"Listen ble ikke lagt til."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"Kontakten ble ikke blokkert."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"Kontakten ble ikke avblokkert."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Velg en kontakt først."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Frakoblet!"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Tjenestefeil!"</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"Kontaktlisten ble ikke lastet."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"Kan ikke koble til tjeneren. Sjekk tilkoblingen."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> finnes allerede i kontaktlisten."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"Kontakten «<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>» er nå blokkert."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Vent mens kontaktlisten lastes."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Det oppsto en nettfeil."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"Tjeneren støtter ikke denne funksjonen."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"Passordet er ikke gyldig."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"Det oppsto en feil på tjeneren."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"Tjeneren støtter ikke denne funksjonen."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"Tjeneren er utilgjengelig."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"Det oppsto et tidsavbrudd på tjeneren."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"Tjeneren støtter ikke denne versjonen."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"Meldingskøen er full."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"Tjeneren støtter ikke videresending til domenet."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"Brukernavnet du skrev inn ble ikke gjenkjent."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"Beklager, du er blokkert av brukeren."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"Sesjonen har gått ut, logg inn på nytt."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"du er logget inn på en annen klient."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"du allerede er logget inn på en annen klient."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"Beklager, kan ikke lese telefonnummeret fra SIM-kortet. Kontakt operatøren for hjelp."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"Du er ikke logget inn."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Feilkode <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Glad"</item>
167- <item>"Trist"</item>
168- <item>"Blunker"</item>
169- <item>"Rekker tunge"</item>
170- <item>"Overrasket"</item>
171- <item>"Kyss"</item>
172- <item>"Roper"</item>
173- <item>"Kul"</item>
174- <item>"Pengemunn"</item>
175- <item>"Fot i munnen"</item>
176- <item>"Flau"</item>
177- <item>"Engel"</item>
178- <item>"Usikker"</item>
179- <item>"Gråter"</item>
180- <item>"Stille som graven"</item>
181- <item>"Ler"</item>
182- <item>"Forvirret"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Glad"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Trist"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Blunker"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Rekker tunge"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Overrasket"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Kyss"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Roper"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"Kul"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Pengemunn"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Fot i munnen"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"Flau"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Engel"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Usikker"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Gråter"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Stille som graven"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Ler"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Forvirret"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-nl/strings.xml
+++ b/res/values-nl/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"Chat"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Aanmelding annuleren"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Contact toevoegen"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Contact verwijderen"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Contact blokkeren"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Geblokkeerd"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Accountlijst"</string>
25- <string name="menu_settings">"Instellingen"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Chat starten"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Afmelden"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Profiel weergeven"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Chat beëindigen"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Lijst met contacten"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Uitnodigen..."</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Schakelen tussen chats"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Smiley invoegen"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menu+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Invoer"</string>
36- <string name="confirm">"Bevestigen"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' wordt verwijderd."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' wordt geblokkeerd."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' wordt gedeblokkeerd."</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"Annuleren"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"Annuleren"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"U bent afgemeld bij <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"U bent afgemeld bij <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> vanwege <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>"</string>
46- <string name="add_account">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-account toevoegen"</string>
47- <string name="label_username">"Gebruikersnaam:"</string>
48- <string name="label_password">"Wachtwoord:"</string>
49- <string name="remember_password">"Mijn wachtwoord onthouden."</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Automatisch aanmelden."</string>
51- <string name="sign_up">"Heeft u geen account?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Met deze optie wordt u automatisch aangemeld wanneer u deze toepassing opent. Als u deze optie wilt uitschakelen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje \'Automatisch aanmelden\'."</string>
53- <string name="sign_in">"Aanmelden"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Aanmelden bij <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Aanmelden..."</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Achtergrondgegevens uitgeschakeld"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> heeft achtergrondgegevens nodig om te worden ingeschakeld."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Inschakelen"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Sluiten"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Actieve chats (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> online"</string>
62- <string name="subscriptions">"Uitnodigingen voor vriendschap"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Onbekend"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Leeg"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Geen gesprekken"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Contacten selecteren om uit te nodigen"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Typ om een contact te vinden"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"Kan geen contacten vinden."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Geblokkeerde contacten - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"Geen geblokkeerde contacten."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Profiel van contact"</string>
72- <string name="label_status">"Status:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Type client:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Computer"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Mobiel"</string>
76- <string name="presence_available">"Online"</string>
77- <string name="presence_busy">"Bezet"</string>
78- <string name="presence_away">"Afwezig"</string>
79- <string name="presence_idle">"Inactief"</string>
80- <string name="presence_offline">"Offline"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Offline weergeven"</string>
82- <string name="chat_with">"Chatten met <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Ik"</string>
84- <string name="compose_hint">"Typ om een bericht te schrijven"</string>
85- <string name="contact_online">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is online"</string>
86- <string name="contact_away">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is afwezig"</string>
87- <string name="contact_busy">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is bezet"</string>
88- <string name="contact_offline">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is offline"</string>
89- <string name="contact_joined">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is online gekomen"</string>
90- <string name="contact_left">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is weggegaan"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Verzonden om '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' op '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Verzenden"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Dit bericht kan niet worden verzonden."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Verbinding met de server is verbroken. Berichten worden verzonden wanneer u online bent."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> is offline. Berichten die u verzendt, worden afgeleverd wanneer <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> online komt."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> staat niet in uw lijst met contacten"</string>
97- <string name="select_link_title">"Link selecteren"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"Geen actieve chats."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Contact toevoegen"</string>
100- <string name="input_contact_label">"E-mailadres van persoon die u wilt uitnodigen:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Een lijst kiezen:"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Typ een naam om toe te voegen vanuit \'Contacten\'."</string>
103- <string name="invite_label">"Uitnodiging verzenden"</string>
104- <string name="setting_title">"Algemene instellingen"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Offline contacten verbergen"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Instellingen voor meldingen"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Meldingen voor chatberichten"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Melding op statusbalk weergeven wanneer een chatbericht wordt ontvangen"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Trillen"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Ook trillen wanneer een chatbericht wordt ontvangen"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Geluid"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Ook beltoon afspelen wanneer een chatbericht wordt ontvangen"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Beltoon selecteren"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> heeft u uitgenodigd deel te nemen aan een groepchat"</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"Er is een uitnodiging verzonden naar <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Accepteren"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Afwijzen"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> heeft u uitgenodigd voor zijn/haar lijst met contacten."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Accepteren"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Afwijzen"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"Kan het abonnement van <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> niet goedkeuren. Probeer het later opnieuw."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"Kan het abonnement van <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> niet afwijzen. Probeer het later opnieuw."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Nieuwe berichten van <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> ongelezen chats"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Nieuwe uitnodiging voor vriendschap van <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Uitnodiging voor groepchat"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Nieuwe uitnodiging voor groepchat van <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Contact \' <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is toegevoegd."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is verwijderd."</string>
130- <string name="block_contact_success">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is geblokkeerd."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is gedeblokkeerd."</string>
132- <string name="perm_label">"chatservice starten"</string>
133- <string name="perm_desc">"Toepassingen toestaan om chatservice te starten zoals bedoeld."</string>
134- <string name="error">"Aandacht vereist"</string>
135- <string name="login_service_failed">"Kan niet aanmelden bij de <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>-service. Probeer het later opnieuw."\n"(Details: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"De lijst is niet toegevoegd."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"Contact is niet geblokkeerd."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"Contact is niet gedeblokkeerd."</string>
139- <string name="select_contact">"Selecteer eerst een contact."</string>
140- <string name="disconnected">"Verbinding verbroken!"\n</string>
141- <string name="service_error">"Servicefout."</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"De lijst met contacten is niet geladen."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"Kan geen verbinding maken met de server. Controleer uw verbinding."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> staat al in uw lijst met contacten."</string>
145- <string name="contact_blocked">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is geblokkeerd."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Uw lijst met contacten wordt geladen."</string>
147- <string name="network_error">"Er is een netwerkfout opgetreden."</string>
148- <string name="service_not_support">"Deze functionaliteit wordt niet ondersteund door de server."</string>
149- <string name="invalid_password">"Het opgegeven wachtwoord is ongeldig."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Er is een fout aangetroffen op de server."</string>
151- <string name="not_implemented">"Deze functionaliteit wordt niet ondersteund door de server."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"De server is momenteel niet beschikbaar."</string>
153- <string name="timeout">"Er is een time-out opgetreden op de server."</string>
154- <string name="version_not_supported">"De huidige versie wordt niet ondersteund door de server."</string>
155- <string name="message_queue_full">"De wachtrij voor berichten is vol."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"Omleiden naar het domein wordt niet ondersteund door de server."</string>
157- <string name="unknown_user">"De opgegeven gebruikersnaam wordt niet herkend."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"U bent geblokkeerd door deze gebruiker."</string>
159- <string name="session_expired">"De sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan."</string>
160- <string name="forced_logout">"u bent aangemeld via een andere client."</string>
161- <string name="already_logged_in">"u bent al aangemeld via een andere client."</string>
162- <string name="msisdn_error">"Het telefoonnummer kan niet worden gelezen vanaf uw SIM-kaart. Neem contact op met uw operator voor ondersteuning."</string>
163- <string name="not_signed_in">"U bent momenteel niet aangemeld."</string>
164- <string name="general_error">"Foutcode <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"Chat"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Aanmelding annuleren"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Contact toevoegen"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Contact verwijderen"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Contact blokkeren"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Geblokkeerd"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Accountlijst"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Instellingen"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Chat starten"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Afmelden"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Profiel weergeven"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Chat beëindigen"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Lijst met contacten"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Uitnodigen..."</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Schakelen tussen chats"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Smiley invoegen"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menu+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Invoer"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Bevestigen"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' wordt verwijderd."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' wordt geblokkeerd."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' wordt gedeblokkeerd."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Annuleren"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Annuleren"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"U bent afgemeld bij <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"U bent afgemeld bij <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> vanwege <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>"</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"<xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>-account toevoegen"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Gebruikersnaam:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Wachtwoord:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Mijn wachtwoord onthouden."</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Automatisch aanmelden."</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"Heeft u geen account?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Met deze optie wordt u automatisch aangemeld wanneer u deze toepassing opent. Als u deze optie wilt uitschakelen, verwijdert u het vinkje uit het selectievakje \'Automatisch aanmelden\'."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Aanmelden"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Aanmelden bij <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Aanmelden..."</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Achtergrondgegevens uitgeschakeld"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"<xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> heeft achtergrondgegevens nodig om te worden ingeschakeld."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Inschakelen"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Sluiten"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Actieve chats (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> online"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Uitnodigingen voor vriendschap"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Onbekend"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Leeg"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Geen gesprekken"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Contacten selecteren om uit te nodigen"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Typ om een contact te vinden"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"Kan geen contacten vinden."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Geblokkeerde contacten - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"Geen geblokkeerde contacten."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Profiel van contact"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Status:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Type client:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Computer"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Mobiel"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"Online"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Bezet"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Afwezig"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Inactief"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Offline"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Offline weergeven"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Chatten met <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Ik"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Typ om een bericht te schrijven"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is online"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is afwezig"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is bezet"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is offline"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is online gekomen"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> is weggegaan"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Verzonden om '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g>' '<xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' op '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Verzenden"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Dit bericht kan niet worden verzonden."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Verbinding met de server is verbroken. Berichten worden verzonden wanneer u online bent."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"<xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> is offline. Berichten die u verzendt, worden afgeleverd wanneer <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> online komt."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> staat niet in uw lijst met contacten"</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Link selecteren"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"Geen actieve chats."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Contact toevoegen"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"E-mailadres van persoon die u wilt uitnodigen:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Een lijst kiezen:"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Typ een naam om toe te voegen vanuit \'Contacten\'."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Uitnodiging verzenden"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Algemene instellingen"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Offline contacten verbergen"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Instellingen voor meldingen"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Meldingen voor chatberichten"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Melding op statusbalk weergeven wanneer een chatbericht wordt ontvangen"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Trillen"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Ook trillen wanneer een chatbericht wordt ontvangen"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Geluid"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Ook beltoon afspelen wanneer een chatbericht wordt ontvangen"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Beltoon selecteren"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> heeft u uitgenodigd deel te nemen aan een groepchat"</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"Er is een uitnodiging verzonden naar <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Accepteren"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Afwijzen"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> heeft u uitgenodigd voor zijn/haar lijst met contacten."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Accepteren"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Afwijzen"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"Kan het abonnement van <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> niet goedkeuren. Probeer het later opnieuw."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"Kan het abonnement van <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> niet afwijzen. Probeer het later opnieuw."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Nieuwe berichten van <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> ongelezen chats"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Nieuwe uitnodiging voor vriendschap van <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Uitnodiging voor groepchat"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Nieuwe uitnodiging voor groepchat van <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Contact \' <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is toegevoegd."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is verwijderd."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is geblokkeerd."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is gedeblokkeerd."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"chatservice starten"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Toepassingen toestaan om chatservice te starten zoals bedoeld."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Aandacht vereist"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"Kan niet aanmelden bij de <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>-service. Probeer het later opnieuw."\n"(Details: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136+ <string name="add_list_failed" msgid="5659371594032378190">"De lijst is niet toegevoegd."</string>
137+ <string name="block_contact_failed" msgid="5870952543258608424">"Contact is niet geblokkeerd."</string>
138+ <string name="unblock_contact_failed" msgid="7761060327693183076">"Contact is niet gedeblokkeerd."</string>
139+ <string name="select_contact" msgid="5804415466346460387">"Selecteer eerst een contact."</string>
140+ <string name="disconnected" msgid="7731840958629349414">"Verbinding verbroken!"\n</string>
141+ <string name="service_error" msgid="4578570332742070464">"Servicefout."</string>
142+ <string name="load_contact_list_failed" msgid="6395594768879404874">"De lijst met contacten is niet geladen."</string>
143+ <string name="cant_connect_to_server" msgid="3188697382173578199">"Kan geen verbinding maken met de server. Controleer uw verbinding."</string>
144+ <string name="contact_already_exist" msgid="4982433960953410393">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> staat al in uw lijst met contacten."</string>
145+ <string name="contact_blocked" msgid="11602144969098173">"Contact \'<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>\' is geblokkeerd."</string>
146+ <string name="contact_not_loaded" msgid="3739109817357036832">"Uw lijst met contacten wordt geladen."</string>
147+ <string name="network_error" msgid="1971556432619053394">"Er is een netwerkfout opgetreden."</string>
148+ <string name="service_not_support" msgid="6552484838382542900">"Deze functionaliteit wordt niet ondersteund door de server."</string>
149+ <string name="invalid_password" msgid="4406190708977805393">"Het opgegeven wachtwoord is ongeldig."</string>
150+ <string name="internal_server_error" msgid="5659759443966908703">"Er is een fout aangetroffen op de server."</string>
151+ <string name="not_implemented" msgid="845369556603815808">"Deze functionaliteit wordt niet ondersteund door de server."</string>
152+ <string name="service_unavaiable" msgid="4948915878388282443">"De server is momenteel niet beschikbaar."</string>
153+ <string name="timeout" msgid="8160218318070765661">"Er is een time-out opgetreden op de server."</string>
154+ <string name="version_not_supported" msgid="4342010736606775264">"De huidige versie wordt niet ondersteund door de server."</string>
155+ <string name="message_queue_full" msgid="7501019992527859517">"De wachtrij voor berichten is vol."</string>
156+ <string name="domain_not_supported" msgid="7715663042901606605">"Omleiden naar het domein wordt niet ondersteund door de server."</string>
157+ <string name="unknown_user" msgid="6680215792586778118">"De opgegeven gebruikersnaam wordt niet herkend."</string>
158+ <string name="recipient_blocked_the_user" msgid="8438323314518151118">"U bent geblokkeerd door deze gebruiker."</string>
159+ <string name="session_expired" msgid="1999103420742299764">"De sessie is verlopen. Meld u opnieuw aan."</string>
160+ <string name="forced_logout" msgid="4914497176506037105">"u bent aangemeld via een andere client."</string>
161+ <string name="already_logged_in" msgid="1907391913706263174">"u bent al aangemeld via een andere client."</string>
162+ <string name="msisdn_error" msgid="1477099919088266968">"Het telefoonnummer kan niet worden gelezen vanaf uw SIM-kaart. Neem contact op met uw operator voor ondersteuning."</string>
163+ <string name="not_signed_in" msgid="8894662143178849906">"U bent momenteel niet aangemeld."</string>
164+ <string name="general_error" msgid="2784900425265121080">"Foutcode <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
165165 <string-array name="default_smiley_names">
166- <item>"Blij"</item>
167- <item>"Bedroefd"</item>
168- <item>"Knipoog"</item>
169- <item>"Tong uitsteken"</item>
170- <item>"Verrast"</item>
171- <item>"Kussend"</item>
172- <item>"Schreeuwend"</item>
173- <item>"Cool"</item>
174- <item>"Geldzoeker"</item>
175- <item>"Mond vol tanden"</item>
176- <item>"Beschaamd"</item>
177- <item>"Engel"</item>
178- <item>"Twijfelend"</item>
179- <item>"Huilend"</item>
180- <item>"Lippen op elkaar"</item>
181- <item>"Lachend"</item>
182- <item>"Verward"</item>
166+ <item msgid="1496436377093882868">"Blij"</item>
167+ <item msgid="4535010061202018372">"Bedroefd"</item>
168+ <item msgid="9126439186030536335">"Knipoog"</item>
169+ <item msgid="850866187116359823">"Tong uitsteken"</item>
170+ <item msgid="394905071090547502">"Verrast"</item>
171+ <item msgid="154223719974718360">"Kussend"</item>
172+ <item msgid="7922997411177141520">"Schreeuwend"</item>
173+ <item msgid="2507841103887006866">"Cool"</item>
174+ <item msgid="7305800612774038776">"Geldzoeker"</item>
175+ <item msgid="8019801991256267534">"Mond vol tanden"</item>
176+ <item msgid="6054214980935551183">"Beschaamd"</item>
177+ <item msgid="6425740366789820735">"Engel"</item>
178+ <item msgid="6790879686860830930">"Twijfelend"</item>
179+ <item msgid="8487432187298106600">"Huilend"</item>
180+ <item msgid="1697327406585784541">"Lippen op elkaar"</item>
181+ <item msgid="4623875498872672218">"Lachend"</item>
182+ <item msgid="6044435333460205962">"Verward"</item>
183183 </string-array>
184184 </resources>
--- a/res/values-pl/strings.xml
+++ b/res/values-pl/strings.xml
@@ -15,170 +15,170 @@
1515 -->
1616 <resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
1717 xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
18- <string name="im_label">"Czat"</string>
19- <string name="menu_cancel_signin">"Anuluj logowanie"</string>
20- <string name="menu_add_contact">"Dodaj kontakt"</string>
21- <string name="menu_remove_contact">"Usuń kontakt"</string>
22- <string name="menu_block_contact">"Zablokuj kontakt"</string>
23- <string name="menu_view_blocked">"Zablokowano"</string>
24- <string name="menu_view_accounts">"Lista kont"</string>
25- <string name="menu_settings">"Ustawienia"</string>
26- <string name="menu_start_chat">"Rozpocznij czat"</string>
27- <string name="menu_sign_out">"Wyloguj"</string>
28- <string name="menu_view_profile">"Przeglądaj profil"</string>
29- <string name="menu_end_conversation">"Zakończ czat"</string>
30- <string name="menu_view_contact_list">"Lista kontaktów"</string>
31- <string name="menu_invite_contact">"Zaproś…"</string>
32- <string name="menu_switch_chats">"Przełącz czaty"</string>
33- <string name="menu_insert_smiley">"Wstaw emotikon"</string>
34- <string name="menu_plus">"Menu+"</string>
35- <string name="default_input_title">"Katalog wejściowy"</string>
36- <string name="confirm">"Potwierdź"</string>
37- <string name="confirm_delete_contact">"Kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>” zostanie usunięty."</string>
38- <string name="confirm_block_contact">"Kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>” zostanie zablokowany."</string>
39- <string name="confirm_unblock_contact">"Kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>” zostanie odblokowany."</string>
40- <string name="ok">"OK"</string>
41- <string name="cancel">"Anuluj"</string>
42- <string name="yes">"OK"</string>
43- <string name="no">"Anuluj"</string>
44- <string name="signed_out_prompt">"Nastąpiło wylogowanie z konta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45- <string name="signed_out_prompt_with_error">"Nastąpiło wylogowanie z konta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> z powodu <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46- <string name="add_account">"Dodaj konto <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47- <string name="label_username">"Nazwa użytkownika:"</string>
48- <string name="label_password">"Hasło:"</string>
49- <string name="remember_password">"Pamiętaj moje hasło."</string>
50- <string name="keep_me_signed_in">"Zaloguj mnie automatycznie."</string>
51- <string name="sign_up">"Nie masz konta?"</string>
52- <string name="check_auto_sign_in">"Ta opcja powoduje automatyczne logowanie użytkownika przy każdym uruchomieniu tej aplikacji. Aby wyłączyć tę opcję, wyloguj się, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru „Zaloguj automatycznie”."</string>
53- <string name="sign_in">"Zaloguj"</string>
54- <string name="signing_in_to">"Logowanie do konta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55- <string name="signing_in_wait">"Trwa logowanie…"</string>
56- <string name="bg_data_prompt_title">"Dane w tle są wyłączone"</string>
57- <string name="bg_data_prompt_message">"Usługa <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> wymaga, aby włączone były dane w tle."</string>
58- <string name="bg_data_prompt_ok">"Włącz"</string>
59- <string name="bg_data_prompt_cancel">"Zamknij"</string>
60- <string name="ongoing_conversation">"Aktywne czaty (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61- <string name="online_count">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> online"</string>
62- <string name="subscriptions">"Zaproszenia"</string>
63- <string name="unknown_contact">"("<i>"Nieznany"</i>")"</string>
64- <string name="empty_contact_group">"Pusty"</string>
65- <string name="empty_conversation_group">"Brak rozmów"</string>
66- <string name="contacts_picker_title">"Wybierz kontakty do zaproszenia"</string>
67- <string name="contact_filter_hint">"Wpisz, aby znaleźć kontakt"</string>
68- <string name="empty_contact_list">"Nie znaleziono kontaktów."</string>
69- <string name="blocked_list_title">"Zablokowane kontakty - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70- <string name="no_blocked_contact">"Brak zablokowanych kontaktów."</string>
71- <string name="contact_profile_title">"Profil kontaktu"</string>
72- <string name="label_status">"Status:"</string>
73- <string name="label_client_type">"Typ klienta:"</string>
74- <string name="client_type_computer">"Komputer"</string>
75- <string name="client_type_mobile">"Przenośny"</string>
76- <string name="presence_available">"Online"</string>
77- <string name="presence_busy">"Zajęty"</string>
78- <string name="presence_away">"Z dala od komputera"</string>
79- <string name="presence_idle">"Bezczynność"</string>
80- <string name="presence_offline">"Offline"</string>
81- <string name="presence_invisible">"Pokazuj jako offline"</string>
82- <string name="chat_with">"Czat z użytkownikiem <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83- <string name="me">"Ja"</string>
84- <string name="compose_hint">"Wpisz, aby utworzyć"</string>
85- <string name="contact_online">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> jest dostępny"</string>
86- <string name="contact_away">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> jest niedostępny"</string>
87- <string name="contact_busy">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> jest zajęty"</string>
88- <string name="contact_offline">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> jest niedostępny"</string>
89- <string name="contact_joined">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> dołączył do czatu"</string>
90- <string name="contact_left">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> opuścił czat"</string>
91- <string name="time_stamp" format="date">"'Wysłane '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g><xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' do '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92- <string name="send">"Wyślij"</string>
93- <string name="msg_sent_failed">"Nie można wysłać wiadomości."</string>
94- <string name="disconnected_warning">"Utracono połączenie z serwerem. Wiadomości zostaną wysłane po przejściu w tryb online."</string>
95- <string name="contact_offline_warning">"Użytkownik <xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> jest offline. Wysyłane wiadomości zostaną dostarczone, gdy <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> będzie znowu online."</string>
96- <string name="contact_not_in_list_warning">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> nie jest na Twojej liście kontaktów."</string>
97- <string name="select_link_title">"Wybierz łącze"</string>
98- <string name="empty_chat_list">"Brak aktywnych czatów."</string>
99- <string name="add_contact_title">"Dodaj kontakt"</string>
100- <string name="input_contact_label">"Adres e-mail zapraszanej osoby:"</string>
101- <string name="choose_list_label">"Wybierz listę"</string>
102- <string name="invite_instruction">"Wpisz imię, aby dodać do Kontaktów."</string>
103- <string name="invite_label">"Wyślij zaproszenie"</string>
104- <string name="setting_title">"Ustawienia ogólne"</string>
105- <string name="hide_offline_contacts">"Ukryj kontakty offline"</string>
106- <string name="notification_group_title">"Ustawienia powiadomień"</string>
107- <string name="notification_enabled_title">"Powiadamiaj o czacie"</string>
108- <string name="notification_enabled_summary">"Sygnalizuj nową wiadomość czatu na pasku stanu"</string>
109- <string name="notification_vibrate_title">"Wibracje"</string>
110- <string name="notification_vibrate_summary">"Sygnalizuj wiadomość czatu wibracją"</string>
111- <string name="notification_sound_title">"Dźwięk"</string>
112- <string name="notification_sound_summary">"Sygnalizuj wiadomość czatu dzwonkiem"</string>
113- <string name="notification_ringtone_title">"Wybierz dzwonek"</string>
114- <string name="invitation_prompt">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> przesyła zaproszenie do czatu grupowego."</string>
115- <string name="invitation_sent_prompt">"Wysłano zaproszenie do użytkownika <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116- <string name="accept_invitation">"Zaakceptuj"</string>
117- <string name="decline_invitation">"Odmów"</string>
118- <string name="subscription_prompt">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> zaprosił Cię do swojej listy kontaktów."</string>
119- <string name="approve_subscription">"Zaakceptuj"</string>
120- <string name="decline_subscription">"Odmów"</string>
121- <string name="approve_subscription_error">"Nie można zatwierdzić subskrypcji od użytkownika <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Spróbuj ponownie później."</string>
122- <string name="decline_subscription_error">"Nie można odmówić subskrypcji od <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Spróbuj ponownie później."</string>
123- <string name="newMessages_label">"Nowe wiadomości <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124- <string name="num_unread_chats">"Nieprzeczytane czaty: <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>"</string>
125- <string name="subscription_notify_text">"Zaproszenie od użytkownika <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126- <string name="notify_groupchat_label">"Zaproszenie do czatu grupowego"</string>
127- <string name="group_chat_invite_notify_text">"Nowe zaproszenie do czatu grupowego od <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128- <string name="add_contact_success">"Dodano kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>”."</string>
129- <string name="delete_contact_success">"Usunięto kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>”."</string>
130- <string name="block_contact_success">"Zablokowano kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>”."</string>
131- <string name="unblock_contact_success">"Odblokowano kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>”."</string>
132- <string name="perm_label">"uruchom usługę czatu"</string>
133- <string name="perm_desc">"Umożliwia aplikacjom uruchamianie czatu na żądanie."</string>
134- <string name="error">"Uwaga"</string>
135- <string name="login_service_failed">"Nie można zalogować do usługi <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Spróbuj ponownie później."\n"(Szczegóły: <xliff:g id="DESCRIPTION">%2$s</xliff:g>)"</string>
136- <string name="add_list_failed">"Nie dodano listy."</string>
137- <string name="block_contact_failed">"Nie zablokowano kontaktu."</string>
138- <string name="unblock_contact_failed">"Nie odblokowano kontaktu."</string>
139- <string name="select_contact">"Należy wybrać kontakt."</string>
140- <string name="disconnected">"Rozłączono!"\n</string>
141- <string name="service_error">"Błąd usługi!"</string>
142- <string name="load_contact_list_failed">"Nie załadowano listy kontaktów."</string>
143- <string name="cant_connect_to_server">"Nie można się połączyć z serwerem. Sprawdź połączenie."</string>
144- <string name="contact_already_exist">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> już znajduje się na Twojej liście kontaktów."</string>
145- <string name="contact_blocked">"Zablokowano kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>”."</string>
146- <string name="contact_not_loaded">"Czekaj, trwa ładowanie listy kontaktów."</string>
147- <string name="network_error">"Wystąpił błąd sieciowy."</string>
148- <string name="service_not_support">"Serwer nie obsługuje tej funkcji."</string>
149- <string name="invalid_password">"Wprowadzono nieprawidłowe hasło."</string>
150- <string name="internal_server_error">"Błąd serwera."</string>
151- <string name="not_implemented">"Serwer nie obsługuje tej funkcji."</string>
152- <string name="service_unavaiable">"Serwer jest aktualnie niedostępny."</string>
153- <string name="timeout">"Przekroczono limit czasu serwera."</string>
154- <string name="version_not_supported">"Serwer nie obsługuje bieżącej wersji."</string>
155- <string name="message_queue_full">"Kolejka wiadomości jest pełna."</string>
156- <string name="domain_not_supported">"Serwer nie obsługuje przekazywania do domeny."</string>
157- <string name="unknown_user">"Nie rozpoznano wprowadzonej nazwy użytkownika."</string>
158- <string name="recipient_blocked_the_user">"Niestety, ten użytkownik Cię blokuje."</string>
159- <string name="session_expired">"Sesja wygasła, zaloguj się ponownie."</string>
160- <string name="forced_logout">"zalogowania z innego klienta."</string>
161- <string name="already_logged_in">"użytkownik już jest zalogowany z innego klienta."</string>
162- <string name="msisdn_error">"Niestety, nie można odczytać numeru telefonu z karty SIM. Skontaktuj się z operatorem, aby uzyskać pomoc."</string>
163- <string name="not_signed_in">"Użytkownik nie jest aktualnie zalogowany."</string>
164- <string name="general_error">"Kod błędu <xliff:g id="CODE">%1$d</xliff:g>"</string>
18+ <string name="im_label" msgid="6289028202073124911">"Czat"</string>
19+ <string name="menu_cancel_signin" msgid="146078926243968887">"Anuluj logowanie"</string>
20+ <string name="menu_add_contact" msgid="6315091944808434095">"Dodaj kontakt"</string>
21+ <string name="menu_remove_contact" msgid="3306468526492774925">"Usuń kontakt"</string>
22+ <string name="menu_block_contact" msgid="727204732836017804">"Zablokuj kontakt"</string>
23+ <string name="menu_view_blocked" msgid="7567355003496935631">"Zablokowano"</string>
24+ <string name="menu_view_accounts" msgid="2876518557188672305">"Lista kont"</string>
25+ <string name="menu_settings" msgid="4609084900756093288">"Ustawienia"</string>
26+ <string name="menu_start_chat" msgid="6188262479212139863">"Rozpocznij czat"</string>
27+ <string name="menu_sign_out" msgid="2456603636849489202">"Wyloguj"</string>
28+ <string name="menu_view_profile" msgid="5883288134525529119">"Przeglądaj profil"</string>
29+ <string name="menu_end_conversation" msgid="3556567768336552622">"Zakończ czat"</string>
30+ <string name="menu_view_contact_list" msgid="4630377976475003130">"Lista kontaktów"</string>
31+ <string name="menu_invite_contact" msgid="4669830812552484236">"Zaproś…"</string>
32+ <string name="menu_switch_chats" msgid="5113455126377025717">"Przełącz czaty"</string>
33+ <string name="menu_insert_smiley" msgid="2555290958985391105">"Wstaw emotikon"</string>
34+ <string name="menu_plus" msgid="5000617247235760106">"Menu+"</string>
35+ <string name="default_input_title" msgid="6182729628894599563">"Katalog wejściowy"</string>
36+ <string name="confirm" msgid="3229086014444547636">"Potwierdź"</string>
37+ <string name="confirm_delete_contact" msgid="1364595657359357114">"Kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>” zostanie usunięty."</string>
38+ <string name="confirm_block_contact" msgid="2490910366424078491">"Kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>” zostanie zablokowany."</string>
39+ <string name="confirm_unblock_contact" msgid="2194464819104507216">"Kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>” zostanie odblokowany."</string>
40+ <string name="ok" msgid="1521940081498188645">"OK"</string>
41+ <string name="cancel" msgid="5115511021657936211">"Anuluj"</string>
42+ <string name="yes" msgid="4042588907115698888">"OK"</string>
43+ <string name="no" msgid="1791024164361629713">"Anuluj"</string>
44+ <string name="signed_out_prompt" msgid="8832702403969474634">"Nastąpiło wylogowanie z konta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>."</string>
45+ <string name="signed_out_prompt_with_error" msgid="7747094436931805456">"Nastąpiło wylogowanie z konta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g> z powodu <xliff:g id="REASON">%2$s</xliff:g>."</string>
46+ <string name="add_account" msgid="3402105687785864337">"Dodaj konto <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
47+ <string name="label_username" msgid="8704597829337399952">"Nazwa użytkownika:"</string>
48+ <string name="label_password" msgid="7809879599377131899">"Hasło:"</string>
49+ <string name="remember_password" msgid="4090719436666073946">"Pamiętaj moje hasło."</string>
50+ <string name="keep_me_signed_in" msgid="2883914867912933061">"Zaloguj mnie automatycznie."</string>
51+ <string name="sign_up" msgid="7071654280992136839">"Nie masz konta?"</string>
52+ <string name="check_auto_sign_in" msgid="308461891031463647">"Ta opcja powoduje automatyczne logowanie użytkownika przy każdym uruchomieniu tej aplikacji. Aby wyłączyć tę opcję, wyloguj się, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru „Zaloguj automatycznie”."</string>
53+ <string name="sign_in" msgid="6204326200860136567">"Zaloguj"</string>
54+ <string name="signing_in_to" msgid="2689649632858697221">"Logowanie do konta <xliff:g id="ACCOUNT">%1$s</xliff:g>"</string>
55+ <string name="signing_in_wait" msgid="987357161364666888">"Trwa logowanie…"</string>
56+ <string name="bg_data_prompt_title" msgid="4861800723853178111">"Dane w tle są wyłączone"</string>
57+ <string name="bg_data_prompt_message" msgid="2343305645142823544">"Usługa <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g> wymaga, aby włączone były dane w tle."</string>
58+ <string name="bg_data_prompt_ok" msgid="3443385427882751532">"Włącz"</string>
59+ <string name="bg_data_prompt_cancel" msgid="7206105589826174638">"Zamknij"</string>
60+ <string name="ongoing_conversation" msgid="6523428329676936109">"Aktywne czaty (<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>)"</string>
61+ <string name="online_count" msgid="5007781327712739543">"<xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g> online"</string>
62+ <string name="subscriptions" msgid="2039801939162848292">"Zaproszenia"</string>
63+ <string name="unknown_contact" msgid="3493840718873032803">"("<i>"Nieznany"</i>")"</string>
64+ <string name="empty_contact_group" msgid="5944413281854480292">"Pusty"</string>
65+ <string name="empty_conversation_group" msgid="3207190506591856738">"Brak rozmów"</string>
66+ <string name="contacts_picker_title" msgid="6681084488289812125">"Wybierz kontakty do zaproszenia"</string>
67+ <string name="contact_filter_hint" msgid="7138176974380705986">"Wpisz, aby znaleźć kontakt"</string>
68+ <string name="empty_contact_list" msgid="1974715213398195818">"Nie znaleziono kontaktów."</string>
69+ <string name="blocked_list_title" msgid="1107985939407422906">"Zablokowane kontakty - <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
70+ <string name="no_blocked_contact" msgid="8733015382744327205">"Brak zablokowanych kontaktów."</string>
71+ <string name="contact_profile_title" msgid="3403866015406342297">"Profil kontaktu"</string>
72+ <string name="label_status" msgid="3228165483618856922">"Status:"</string>
73+ <string name="label_client_type" msgid="2498423521352545451">"Typ klienta:"</string>
74+ <string name="client_type_computer" msgid="5636516646543615981">"Komputer"</string>
75+ <string name="client_type_mobile" msgid="8405440352829124713">"Przenośny"</string>
76+ <string name="presence_available" msgid="7514162178730233803">"Online"</string>
77+ <string name="presence_busy" msgid="3425926873862063910">"Zajęty"</string>
78+ <string name="presence_away" msgid="2893687249265559744">"Z dala od komputera"</string>
79+ <string name="presence_idle" msgid="3127526059878228229">"Bezczynność"</string>
80+ <string name="presence_offline" msgid="7946842914359044731">"Offline"</string>
81+ <string name="presence_invisible" msgid="1485652711495491831">"Pokazuj jako offline"</string>
82+ <string name="chat_with" msgid="8562954189958846831">"Czat z użytkownikiem <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>"</string>
83+ <string name="me" msgid="8421609599685404593">"Ja"</string>
84+ <string name="compose_hint" msgid="1735533889811320962">"Wpisz, aby utworzyć"</string>
85+ <string name="contact_online" msgid="4241843267436748586">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> jest dostępny"</string>
86+ <string name="contact_away" msgid="2333627320542883164">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> jest niedostępny"</string>
87+ <string name="contact_busy" msgid="9175172991334146704">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> jest zajęty"</string>
88+ <string name="contact_offline" msgid="7054903259540426223">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> jest niedostępny"</string>
89+ <string name="contact_joined" msgid="6713312815095658394">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> dołączył do czatu"</string>
90+ <string name="contact_left" msgid="3020686291216941829">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> opuścił czat"</string>
91+ <string name="time_stamp" format="date" msgid="8952691401963972802">"'Wysłane '<xliff:g id="HOUR">hh</xliff:g>':'<xliff:g id="MINUTE">mm</xliff:g><xliff:g id="AMPM">a</xliff:g>' do '<xliff:g id="DATE">EEEE</xliff:g>"</string>
92+ <string name="send" msgid="2726588254020771734">"Wyślij"</string>
93+ <string name="msg_sent_failed" msgid="4209970218075996979">"Nie można wysłać wiadomości."</string>
94+ <string name="disconnected_warning" msgid="6798248948843269795">"Utracono połączenie z serwerem. Wiadomości zostaną wysłane po przejściu w tryb online."</string>
95+ <string name="contact_offline_warning" msgid="8822964251595561504">"Użytkownik <xliff:g id="USER_0">%1$s</xliff:g> jest offline. Wysyłane wiadomości zostaną dostarczone, gdy <xliff:g id="USER_1">%1$s</xliff:g> będzie znowu online."</string>
96+ <string name="contact_not_in_list_warning" msgid="2411313232707156524">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> nie jest na Twojej liście kontaktów."</string>
97+ <string name="select_link_title" msgid="5020179468567358399">"Wybierz łącze"</string>
98+ <string name="empty_chat_list" msgid="7268903855432844937">"Brak aktywnych czatów."</string>
99+ <string name="add_contact_title" msgid="8541795892456911186">"Dodaj kontakt"</string>
100+ <string name="input_contact_label" msgid="395294356081431462">"Adres e-mail zapraszanej osoby:"</string>
101+ <string name="choose_list_label" msgid="1430489448508574145">"Wybierz listę"</string>
102+ <string name="invite_instruction" msgid="8262403243657760155">"Wpisz imię, aby dodać do Kontaktów."</string>
103+ <string name="invite_label" msgid="6229798754682424899">"Wyślij zaproszenie"</string>
104+ <string name="setting_title" msgid="6676157178613673420">"Ustawienia ogólne"</string>
105+ <string name="hide_offline_contacts" msgid="8017909244732772990">"Ukryj kontakty offline"</string>
106+ <string name="notification_group_title" msgid="4944275706770811080">"Ustawienia powiadomień"</string>
107+ <string name="notification_enabled_title" msgid="6447889693376465773">"Powiadamiaj o czacie"</string>
108+ <string name="notification_enabled_summary" msgid="2090889893066171466">"Sygnalizuj nową wiadomość czatu na pasku stanu"</string>
109+ <string name="notification_vibrate_title" msgid="5603532186091800924">"Wibracje"</string>
110+ <string name="notification_vibrate_summary" msgid="1875275321875946598">"Sygnalizuj wiadomość czatu wibracją"</string>
111+ <string name="notification_sound_title" msgid="8367990268592958299">"Dźwięk"</string>
112+ <string name="notification_sound_summary" msgid="3634976543811200858">"Sygnalizuj wiadomość czatu dzwonkiem"</string>
113+ <string name="notification_ringtone_title" msgid="4847700898968990954">"Wybierz dzwonek"</string>
114+ <string name="invitation_prompt" msgid="1776461436395016582">"<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> przesyła zaproszenie do czatu grupowego."</string>
115+ <string name="invitation_sent_prompt" msgid="2542342110609014148">"Wysłano zaproszenie do użytkownika <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>."</string>
116+ <string name="accept_invitation" msgid="8852207669114500346">"Zaakceptuj"</string>
117+ <string name="decline_invitation" msgid="3039909785911592632">"Odmów"</string>
118+ <string name="subscription_prompt" msgid="1915974310850760232">"Użytkownik <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g> zaprosił Cię do swojej listy kontaktów."</string>
119+ <string name="approve_subscription" msgid="2035288988418082224">"Zaakceptuj"</string>
120+ <string name="decline_subscription" msgid="3069941120905061191">"Odmów"</string>
121+ <string name="approve_subscription_error" msgid="7653225198395861289">"Nie można zatwierdzić subskrypcji od użytkownika <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Spróbuj ponownie później."</string>
122+ <string name="decline_subscription_error" msgid="7593921535412836089">"Nie można odmówić subskrypcji od <xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>. Spróbuj ponownie później."</string>
123+ <string name="newMessages_label" msgid="2180971062715087738">"Nowe wiadomości <xliff:g id="PROVIDER">%1$s</xliff:g>"</string>
124+ <string name="num_unread_chats" msgid="728064925131396221">"Nieprzeczytane czaty: <xliff:g id="NUMBER">%1$d</xliff:g>"</string>
125+ <string name="subscription_notify_text" msgid="6742004636596633323">"Zaproszenie od użytkownika <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
126+ <string name="notify_groupchat_label" msgid="4200552751080182984">"Zaproszenie do czatu grupowego"</string>
127+ <string name="group_chat_invite_notify_text" msgid="2115253984204158370">"Nowe zaproszenie do czatu grupowego od <xliff:g id="USER">%s</xliff:g>"</string>
128+ <string name="add_contact_success" msgid="6760968462242659207">"Dodano kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>”."</string>
129+ <string name="delete_contact_success" msgid="4451989113378349412">"Usunięto kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>”."</string>
130+ <string name="block_contact_success" msgid="301279568695040166">"Zablokowano kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>”."</string>
131+ <string name="unblock_contact_success" msgid="5506870117106713456">"Odblokowano kontakt „<xliff:g id="USER">%1$s</xliff:g>”."</string>
132+ <string name="perm_label" msgid="203411797893865789">"uruchom usługę czatu"</string>
133+ <string name="perm_desc" msgid="6978187394092498941">"Umożliwia aplikacjom uruchamianie czatu na żądanie."</string>
134+ <string name="error" msgid="4778856523246532623">"Uwaga"</string>
135+ <string name="login_service_failed" msgid="3883751713470046349">"Nie można zalogować do usługi <xliff:g id="SERVICE">%1$s</xliff:g>. Spróbuj ponowni