[aquaskk-changes 147] CVS update: AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib

Tomotaka SUWA t-suw****@users*****
2006年 2月 19日 (日) 16:09:12 JST


Index: AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/info.nib
diff -u AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/info.nib:1.4.2.5 AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/info.nib:1.4.2.6
--- AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/info.nib:1.4.2.5	Sun Feb 19 13:50:55 2006
+++ AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/info.nib	Sun Feb 19 16:09:12 2006
@@ -3,7 +3,7 @@
 <plist version="1.0">
 <dict>
 	<key>IBDocumentLocation</key>
-	<string>161 92 610 515 0 0 1280 1002 </string>
+	<string>214 9 610 515 0 0 1280 1002 </string>
 	<key>IBEditorPositions</key>
 	<dict>
 		<key>279</key>
@@ -41,8 +41,8 @@
 	<integer>3</integer>
 	<key>IBOpenObjects</key>
 	<array>
-		<integer>5</integer>
 		<integer>279</integer>
+		<integer>5</integer>
 	</array>
 	<key>IBSystem Version</key>
 	<string>8H14</string>
Index: AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/keyedobjects.nib
diff -u AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/keyedobjects.nib:1.4.2.5 AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/keyedobjects.nib:1.4.2.6
--- AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/keyedobjects.nib:1.4.2.5	Sun Feb 19 13:50:55 2006
+++ AquaSKK/Japanese.lproj/Preferences.nib/keyedobjects.nib	Sun Feb 19 16:09:12 2006
@@ -11,32 +11,32 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>652</integer>
+				<integer>646</integer>
 			</dict>
 			<key>NSAccessibilityConnectors</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>649</integer>
+				<integer>643</integer>
 			</dict>
 			<key>NSAccessibilityOidsKeys</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>650</integer>
+				<integer>644</integer>
 			</dict>
 			<key>NSAccessibilityOidsValues</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>651</integer>
+				<integer>645</integer>
 			</dict>
 			<key>NSClassesKeys</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>537</integer>
+				<integer>532</integer>
 			</dict>
 			<key>NSClassesValues</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>538</integer>
+				<integer>533</integer>
 			</dict>
 			<key>NSConnections</key>
 			<dict>
@@ -56,34 +56,34 @@
 			<key>NSNamesKeys</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>503</integer>
+				<integer>498</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNamesValues</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>504</integer>
+				<integer>499</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNextOid</key>
 			<integer>461</integer>
 			<key>NSObjectsKeys</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>500</integer>
+				<integer>495</integer>
 			</dict>
 			<key>NSObjectsValues</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>502</integer>
+				<integer>497</integer>
 			</dict>
 			<key>NSOidsKeys</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>539</integer>
+				<integer>534</integer>
 			</dict>
 			<key>NSOidsValues</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>540</integer>
+				<integer>535</integer>
 			</dict>
 			<key>NSRoot</key>
 			<dict>
@@ -168,23 +168,23 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>352</integer>
+					<integer>366</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>368</integer>
+					<integer>378</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>380</integer>
+					<integer>383</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>385</integer>
+					<integer>384</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>386</integer>
+					<integer>388</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -228,35 +228,35 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>410</integer>
+					<integer>411</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>413</integer>
+					<integer>421</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>423</integer>
+					<integer>425</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>427</integer>
+					<integer>430</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>432</integer>
+					<integer>449</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>451</integer>
+					<integer>450</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>452</integer>
+					<integer>456</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>458</integer>
+					<integer>459</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -280,27 +280,23 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>480</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>486</integer>
+					<integer>482</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>489</integer>
+					<integer>485</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>492</integer>
+					<integer>487</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>495</integer>
+					<integer>490</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>498</integer>
+					<integer>493</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
@@ -5012,7 +5008,7 @@
 			<integer>1</integer>
 			<key>NS.mantissa</key>
 			<data>
-			BJoNUAAAAACQdIQsv//NQA==
+			BJoAAL/wAAAAAAAAQzAAAA==
 			</data>
 			<key>NS.mantissa.bo</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -5709,35 +5705,12 @@
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>18</integer>
-			</dict>
-			<key>NSLabel</key>
-			<dict>
-				<key>CF$UID</key>
 				<integer>351</integer>
 			</dict>
-			<key>NSSource</key>
-			<dict>
-				<key>CF$UID</key>
-				<integer>10</integer>
-			</dict>
-		</dict>
-		<string>initialFirstResponder</string>
-		<dict>
-			<key>$class</key>
-			<dict>
-				<key>CF$UID</key>
-				<integer>342</integer>
-			</dict>
-			<key>NSDestination</key>
-			<dict>
-				<key>CF$UID</key>
-				<integer>353</integer>
-			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>367</integer>
+				<integer>365</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -5754,7 +5727,7 @@
 			<key>NSMenuItems</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>355</integer>
+				<integer>353</integer>
 			</dict>
 			<key>NSName</key>
 			<dict>
@@ -5764,7 +5737,7 @@
 			<key>NSTitle</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>354</integer>
+				<integer>352</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>Menu</string>
@@ -5778,6 +5751,10 @@
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
+					<integer>354</integer>
+				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
 					<integer>356</integer>
 				</dict>
 				<dict>
@@ -5794,11 +5771,7 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>364</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>365</integer>
+					<integer>363</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
@@ -5818,7 +5791,7 @@
 			<key>NSMenu</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>353</integer>
+				<integer>351</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMixedImage</key>
 			<dict>
@@ -5837,7 +5810,7 @@
 			<key>NSTitle</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>357</integer>
+				<integer>355</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>SKK 辞書</string>
@@ -5857,7 +5830,7 @@
 			<key>NSMenu</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>353</integer>
+				<integer>351</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMixedImage</key>
 			<dict>
@@ -5876,7 +5849,7 @@
 			<key>NSTitle</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>359</integer>
+				<integer>357</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>SKK 自動更新辞書</string>
@@ -5896,7 +5869,7 @@
 			<key>NSMenu</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>353</integer>
+				<integer>351</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMixedImage</key>
 			<dict>
@@ -5915,7 +5888,7 @@
 			<key>NSTitle</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>361</integer>
+				<integer>359</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>ことえり辞書</string>
@@ -5935,7 +5908,7 @@
 			<key>NSMenu</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>353</integer>
+				<integer>351</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMixedImage</key>
 			<dict>
@@ -5954,7 +5927,7 @@
 			<key>NSTitle</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>363</integer>
+				<integer>361</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>外部 skkserv 辞書</string>
@@ -5976,7 +5949,7 @@
 			<key>NSMenu</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>353</integer>
+				<integer>351</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMixedImage</key>
 			<dict>
@@ -6012,7 +5985,7 @@
 			<key>NSMenu</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>353</integer>
+				<integer>351</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMixedImage</key>
 			<dict>
@@ -6031,7 +6004,7 @@
 			<key>NSTitle</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>366</integer>
+				<integer>364</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>*** グループ ***</string>
@@ -6045,12 +6018,12 @@
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>379</integer>
+				<integer>377</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -6062,19 +6035,19 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>378</integer>
+				<integer>376</integer>
 			</dict>
 			<key>NSAvoidsEmptySelection</key>
 			<true/>
 			<key>NSClassName</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>370</integer>
+				<integer>368</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDeclaredKeys</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>372</integer>
+				<integer>370</integer>
 			</dict>
 			<key>NSEditable</key>
 			<true/>
@@ -6083,14 +6056,14 @@
 			<key>NSOriginalClassName</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>371</integer>
+				<integer>369</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSelectsInsertedObjects</key>
 			<true/>
 			<key>_NSManagedProxy</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>376</integer>
+				<integer>374</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>DictArrayController</string>
@@ -6105,15 +6078,15 @@
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>373</integer>
+					<integer>371</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>374</integer>
+					<integer>372</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>375</integer>
+					<integer>373</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
@@ -6124,7 +6097,7 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>377</integer>
+				<integer>375</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<dict>
@@ -6150,27 +6123,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>382</integer>
+				<integer>380</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>383</integer>
+				<integer>381</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>381</integer>
+				<integer>379</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -6197,27 +6170,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>382</integer>
+				<integer>380</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>383</integer>
+				<integer>381</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>381</integer>
+				<integer>379</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -6231,7 +6204,7 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>389</integer>
+				<integer>387</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
@@ -6241,12 +6214,12 @@
 			<key>NSFile</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>387</integer>
+				<integer>385</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMarker</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>388</integer>
+				<integer>386</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>NSToolTipHelpKey</string>
@@ -6264,22 +6237,22 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>389</integer>
+				<integer>387</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>356</integer>
+				<integer>354</integer>
 			</dict>
 			<key>NSFile</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>387</integer>
+				<integer>385</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMarker</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>391</integer>
+				<integer>389</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>~/.skk-jisyo など、通常の SKK 辞書です</string>
@@ -6287,22 +6260,22 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>389</integer>
+				<integer>387</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>358</integer>
+				<integer>356</integer>
 			</dict>
 			<key>NSFile</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>387</integer>
+				<integer>385</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMarker</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>393</integer>
+				<integer>391</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>自動的に最新の状態を維持する SKK 辞書です</string>
@@ -6310,22 +6283,22 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>389</integer>
+				<integer>387</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>360</integer>
+				<integer>358</integer>
 			</dict>
 			<key>NSFile</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>387</integer>
+				<integer>385</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMarker</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>395</integer>
+				<integer>393</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>ことえり用のユーザー辞書です</string>
@@ -6333,22 +6306,22 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>389</integer>
+				<integer>387</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>362</integer>
+				<integer>360</integer>
 			</dict>
 			<key>NSFile</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>387</integer>
+				<integer>385</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMarker</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>397</integer>
+				<integer>395</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>skkserv プロトコルで通信する外部辞書です</string>
@@ -6356,22 +6329,22 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>389</integer>
+				<integer>387</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>365</integer>
+				<integer>363</integer>
 			</dict>
 			<key>NSFile</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>387</integer>
+				<integer>385</integer>
 			</dict>
 			<key>NSMarker</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>399</integer>
+				<integer>397</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>検索をグループ化します</string>
@@ -6384,12 +6357,12 @@
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>401</integer>
+				<integer>399</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -6407,12 +6380,12 @@
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>403</integer>
+				<integer>401</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -6435,12 +6408,12 @@
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>405</integer>
+				<integer>403</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>tableView</string>
@@ -6458,12 +6431,12 @@
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>407</integer>
+				<integer>405</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>prefView</string>
@@ -6476,12 +6449,12 @@
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>409</integer>
+				<integer>407</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -6494,27 +6467,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>382</integer>
+				<integer>380</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>412</integer>
+				<integer>410</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>411</integer>
+				<integer>409</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -6530,34 +6503,34 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>415</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>416</integer>
+				<integer>414</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>414</integer>
+				<integer>412</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
 			<key>NSOptions</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>417</integer>
+				<integer>415</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -6578,23 +6551,23 @@
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>418</integer>
+					<integer>416</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>419</integer>
+					<integer>417</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>420</integer>
+					<integer>418</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>421</integer>
+					<integer>419</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>422</integer>
+					<integer>420</integer>
 				</dict>
 			</array>
 			<key>NS.objects</key>
@@ -6630,34 +6603,34 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>415</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>425</integer>
+				<integer>423</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>424</integer>
+				<integer>422</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
 			<key>NSOptions</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>426</integer>
+				<integer>424</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -6677,11 +6650,11 @@
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>418</integer>
+					<integer>416</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>422</integer>
+					<integer>420</integer>
 				</dict>
 			</array>
 			<key>NS.objects</key>
@@ -6700,34 +6673,34 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>429</integer>
+				<integer>427</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>430</integer>
+				<integer>428</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>428</integer>
+				<integer>426</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
 			<key>NSOptions</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>431</integer>
+				<integer>429</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -6748,11 +6721,11 @@
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>418</integer>
+					<integer>416</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>422</integer>
+					<integer>420</integer>
 				</dict>
 			</array>
 			<key>NS.objects</key>
@@ -6771,27 +6744,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>382</integer>
+				<integer>380</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>450</integer>
+				<integer>448</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>449</integer>
+				<integer>447</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -6805,14 +6778,14 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>448</integer>
+				<integer>446</integer>
 			</dict>
 			<key>NSAppliesImmediately</key>
 			<true/>
 			<key>NSDeclaredKeys</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>434</integer>
+				<integer>432</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<dict>
@@ -6825,6 +6798,14 @@
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
+					<integer>433</integer>
+				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
+					<integer>434</integer>
+				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
 					<integer>435</integer>
 				</dict>
 				<dict>
@@ -6867,14 +6848,6 @@
 					<key>CF$UID</key>
 					<integer>445</integer>
 				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>446</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>447</integer>
-				</dict>
 			</array>
 		</dict>
 		<string>dictionary_info_array</string>
@@ -6906,27 +6879,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>382</integer>
+				<integer>380</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>450</integer>
+				<integer>448</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>449</integer>
+				<integer>447</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -6940,39 +6913,39 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>454</integer>
+				<integer>452</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>455</integer>
+				<integer>453</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>453</integer>
+				<integer>451</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
 			<key>NSOptions</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>456</integer>
+				<integer>454</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>369</integer>
+				<integer>367</integer>
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>contentArray: values.dictionary_info_array</string>
@@ -6988,7 +6961,7 @@
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>457</integer>
+					<integer>455</integer>
 				</dict>
 			</array>
 			<key>NS.objects</key>
@@ -7004,27 +6977,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>460</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>461</integer>
+				<integer>458</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>459</integer>
+				<integer>457</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -7035,33 +7008,32 @@
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>value: values.egg_like_newline</string>
-		<string>value</string>
 		<string>values.egg_like_newline</string>
 		<dict>
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>460</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>464</integer>
+				<integer>461</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>463</integer>
+				<integer>460</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -7077,27 +7049,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>460</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>467</integer>
+				<integer>464</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>466</integer>
+				<integer>463</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -7113,27 +7085,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>470</integer>
+				<integer>427</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>471</integer>
+				<integer>467</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>469</integer>
+				<integer>466</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -7144,33 +7116,32 @@
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>selectedTag: values.keyboard_layout_id</string>
-		<string>selectedTag</string>
 		<string>values.keyboard_layout_id</string>
 		<dict>
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>474</integer>
+				<integer>470</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>475</integer>
+				<integer>471</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>473</integer>
+				<integer>469</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -7187,34 +7158,34 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>478</integer>
+				<integer>474</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>479</integer>
+				<integer>475</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>477</integer>
+				<integer>473</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
 			<key>NSPreviousConnector</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>472</integer>
+				<integer>468</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -7229,34 +7200,34 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>460</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>482</integer>
+				<integer>478</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>481</integer>
+				<integer>477</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
 			<key>NSOptions</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>483</integer>
+				<integer>479</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -7276,14 +7247,14 @@
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>484</integer>
+					<integer>480</integer>
 				</dict>
 			</array>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>485</integer>
+					<integer>481</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
@@ -7293,27 +7264,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>460</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>488</integer>
+				<integer>484</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>487</integer>
+				<integer>483</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -7329,27 +7300,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>460</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>491</integer>
+				<integer>448</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>490</integer>
+				<integer>486</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -7360,32 +7331,31 @@
 			</dict>
 		</dict>
 		<string>value: values.skkserv_enabled</string>
-		<string>values.skkserv_enabled</string>
 		<dict>
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>460</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>494</integer>
+				<integer>489</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>493</integer>
+				<integer>488</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -7401,27 +7371,27 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>384</integer>
+				<integer>382</integer>
 			</dict>
 			<key>NSBinding</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>460</integer>
+				<integer>413</integer>
 			</dict>
 			<key>NSDestination</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>433</integer>
+				<integer>431</integer>
 			</dict>
 			<key>NSKeyPath</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>497</integer>
+				<integer>492</integer>
 			</dict>
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>496</integer>
+				<integer>491</integer>
 			</dict>
 			<key>NSNibBindingConnectorVersion</key>
 			<integer>2</integer>
@@ -7447,7 +7417,7 @@
 			<key>NSLabel</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>499</integer>
+				<integer>494</integer>
 			</dict>
 			<key>NSSource</key>
 			<dict>
@@ -7460,273 +7430,273 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>10</integer>
+					<integer>16</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>174</integer>
+					<integer>246</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>364</integer>
+					<integer>188</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>207</integer>
+					<integer>195</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>26</integer>
+					<integer>184</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>151</integer>
+					<integer>367</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>195</integer>
+					<integer>167</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>99</integer>
+					<integer>360</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>273</integer>
+					<integer>49</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>110</integer>
+					<integer>232</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>147</integer>
+					<integer>73</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>143</integer>
+					<integer>282</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>115</integer>
+					<integer>130</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>134</integer>
+					<integer>228</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>219</integer>
+					<integer>257</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>167</integer>
+					<integer>196</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>60</integer>
+					<integer>351</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>203</integer>
+					<integer>249</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>255</integer>
+					<integer>325</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>243</integer>
+					<integer>237</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>215</integer>
+					<integer>354</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>224</integer>
+					<integer>170</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>122</integer>
+					<integer>362</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>16</integer>
+					<integer>356</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>196</integer>
+					<integer>132</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>188</integer>
+					<integer>22</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>184</integer>
+					<integer>431</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>275</integer>
+					<integer>18</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>49</integer>
+					<integer>57</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>73</integer>
+					<integer>252</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>130</integer>
+					<integer>20</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>157</integer>
+					<integer>329</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>246</integer>
+					<integer>36</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>358</integer>
+					<integer>238</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>287</integer>
+					<integer>207</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>353</integer>
+					<integer>358</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>365</integer>
+					<integer>363</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>276</integer>
+					<integer>67</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>232</integer>
+					<integer>287</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>360</integer>
+					<integer>203</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>132</integer>
+					<integer>156</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>228</integer>
+					<integer>198</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>156</integer>
+					<integer>267</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>267</integer>
+					<integer>174</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>22</integer>
+					<integer>263</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>356</integer>
+					<integer>219</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>249</integer>
+					<integer>273</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>176</integer>
+					<integer>243</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>263</integer>
+					<integer>105</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>237</integer>
+					<integer>215</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>18</integer>
+					<integer>224</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>57</integer>
+					<integer>10</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>198</integer>
+					<integer>26</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>257</integer>
+					<integer>110</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>20</integer>
+					<integer>151</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>36</integer>
+					<integer>99</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>362</integer>
+					<integer>157</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>67</integer>
+					<integer>176</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>170</integer>
+					<integer>147</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>433</integer>
+					<integer>143</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>252</integer>
+					<integer>115</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>282</integer>
+					<integer>134</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>238</integer>
+					<integer>276</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>369</integer>
+					<integer>255</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>325</integer>
+					<integer>60</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>105</integer>
+					<integer>275</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -7734,7 +7704,7 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>329</integer>
+					<integer>122</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
@@ -7751,29 +7721,25 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>2</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>132</integer>
+					<integer>10</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>353</integer>
+					<integer>238</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>196</integer>
+					<integer>132</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>22</integer>
+					<integer>18</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -7781,35 +7747,35 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>18</integer>
+					<integer>2</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>20</integer>
+					<integer>157</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>18</integer>
+					<integer>351</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>20</integer>
+					<integer>36</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>132</integer>
+					<integer>196</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>132</integer>
+					<integer>67</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>20</integer>
+					<integer>276</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>132</integer>
+					<integer>18</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -7817,19 +7783,15 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>157</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>57</integer>
+					<integer>255</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>196</integer>
+					<integer>195</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>196</integer>
+					<integer>2</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -7837,87 +7799,87 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>196</integer>
+					<integer>276</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>196</integer>
+					<integer>238</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>20</integer>
+					<integer>351</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>10</integer>
+					<integer>157</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>195</integer>
+					<integer>351</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>132</integer>
+					<integer>351</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>132</integer>
+					<integer>130</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>18</integer>
+					<integer>20</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>36</integer>
+					<integer>2</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>67</integer>
+					<integer>16</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>18</integer>
+					<integer>26</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>151</integer>
+					<integer>238</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>238</integer>
+					<integer>273</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>353</integer>
+					<integer>276</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>282</integer>
+					<integer>26</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>2</integer>
+					<integer>232</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>353</integer>
+					<integer>196</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>275</integer>
+					<integer>351</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>196</integer>
+					<integer>351</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>353</integer>
+					<integer>26</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>130</integer>
+					<integer>282</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -7933,23 +7895,23 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>20</integer>
+					<integer>196</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>353</integer>
+					<integer>132</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>238</integer>
+					<integer>196</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>174</integer>
+					<integer>196</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>196</integer>
+					<integer>18</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -7957,11 +7919,11 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>16</integer>
+					<integer>20</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>26</integer>
+					<integer>196</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -7969,189 +7931,197 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>255</integer>
+					<integer>2</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>273</integer>
+					<integer>22</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>26</integer>
+					<integer>20</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>353</integer>
+					<integer>132</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>26</integer>
+					<integer>20</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>157</integer>
+					<integer>151</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>2</integer>
+					<integer>174</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>238</integer>
+					<integer>132</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>276</integer>
+					<integer>132</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>232</integer>
+					<integer>20</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>2</integer>
+					<integer>132</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>276</integer>
+					<integer>275</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>20</integer>
+					<integer>196</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>276</integer>
+					<integer>57</integer>
+				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
+					<integer>18</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
 					<integer>276</integer>
 				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
+					<integer>20</integer>
+				</dict>
 			</array>
 		</dict>
 		<dict>
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>10</integer>
+					<integer>188</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>174</integer>
+					<integer>184</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>207</integer>
+					<integer>367</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>26</integer>
+					<integer>167</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>151</integer>
+					<integer>282</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>99</integer>
+					<integer>232</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>110</integer>
+					<integer>130</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>147</integer>
+					<integer>228</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>143</integer>
+					<integer>257</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>115</integer>
+					<integer>351</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>134</integer>
+					<integer>325</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>219</integer>
+					<integer>237</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>167</integer>
+					<integer>354</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>255</integer>
+					<integer>170</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>243</integer>
+					<integer>356</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>215</integer>
+					<integer>132</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>203</integer>
+					<integer>22</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>224</integer>
+					<integer>2</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>122</integer>
+					<integer>431</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>188</integer>
+					<integer>18</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>184</integer>
+					<integer>57</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>130</integer>
+					<integer>252</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>157</integer>
+					<integer>329</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>358</integer>
+					<integer>238</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>353</integer>
+					<integer>36</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>232</integer>
+					<integer>207</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>132</integer>
+					<integer>156</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>228</integer>
+					<integer>203</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>156</integer>
+					<integer>198</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -8159,79 +8129,79 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>22</integer>
+					<integer>263</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>356</integer>
+					<integer>174</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>176</integer>
+					<integer>219</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>2</integer>
+					<integer>243</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>263</integer>
+					<integer>105</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>237</integer>
+					<integer>215</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>18</integer>
+					<integer>224</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>257</integer>
+					<integer>10</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>57</integer>
+					<integer>26</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>198</integer>
+					<integer>110</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>36</integer>
+					<integer>151</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>170</integer>
+					<integer>99</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>433</integer>
+					<integer>157</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>252</integer>
+					<integer>176</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>282</integer>
+					<integer>147</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>238</integer>
+					<integer>143</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>325</integer>
+					<integer>115</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>369</integer>
+					<integer>134</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>105</integer>
+					<integer>255</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -8239,7 +8209,7 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>329</integer>
+					<integer>122</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
@@ -8247,53 +8217,53 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>505</integer>
+					<integer>500</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>506</integer>
+					<integer>501</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>507</integer>
+					<integer>368</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>508</integer>
+					<integer>502</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>509</integer>
+					<integer>503</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>510</integer>
+					<integer>504</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>511</integer>
+					<integer>505</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>512</integer>
+					<integer>506</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>513</integer>
+					<integer>507</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>514</integer>
+					<integer>508</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>515</integer>
+					<integer>509</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -8301,95 +8271,95 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>516</integer>
+					<integer>510</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>506</integer>
+					<integer>511</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>516</integer>
+					<integer>502</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>517</integer>
+					<integer>507</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>518</integer>
+					<integer>512</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>519</integer>
+					<integer>513</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>520</integer>
+					<integer>514</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>514</integer>
+					<integer>515</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>521</integer>
+					<integer>516</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>522</integer>
+					<integer>511</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>523</integer>
+					<integer>500</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>516</integer>
+					<integer>517</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>524</integer>
+					<integer>518</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>509</integer>
+					<integer>519</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>525</integer>
+					<integer>510</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>512</integer>
+					<integer>520</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>526</integer>
+					<integer>521</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>520</integer>
+					<integer>522</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>527</integer>
+					<integer>500</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>526</integer>
+					<integer>523</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>525</integer>
+					<integer>524</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>528</integer>
+					<integer>502</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>514</integer>
+					<integer>525</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
@@ -8397,109 +8367,109 @@
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>529</integer>
+					<integer>527</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>525</integer>
+					<integer>528</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>530</integer>
+					<integer>529</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>531</integer>
+					<integer>530</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>532</integer>
+					<integer>504</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>533</integer>
+					<integer>524</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>534</integer>
+					<integer>517</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>533</integer>
+					<integer>507</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>535</integer>
+					<integer>506</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>523</integer>
+					<integer>509</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>513</integer>
+					<integer>500</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>370</integer>
+					<integer>531</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>536</integer>
+					<integer>523</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>515</integer>
+					<integer>531</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>514</integer>
+					<integer>522</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
-		<string>Window</string>
-		<string>NSBox1</string>
-		<string>NSSlider2</string>
-		<string>NSTableView</string>
-		<string>NSPopUpButton</string>
-		<string>NSButton</string>
-		<string>NSButton2</string>
-		<string>NSTextField2</string>
-		<string>NSButton41</string>
 		<string>NSTextField1</string>
-		<string>NSButton4</string>
-		<string>NSMenuItem1</string>
-		<string>NSTextField23</string>
-		<string>NSTextField21</string>
-		<string>NSTextField24</string>
-		<string>NSTextField11</string>
 		<string>NSButton42</string>
+		<string>NSMenuItem1</string>
+		<string>NSTextField</string>
+		<string>NSPopUpButton</string>
 		<string>NSTabViewItem</string>
-		<string>PopUpList</string>
-		<string>DictionaryTypes</string>
+		<string>NSTextField2</string>
 		<string>NSView</string>
+		<string>DictionaryTypes</string>
+		<string>NSButton41</string>
 		<string>NSMenuItem</string>
+		<string>NSMenuItem2</string>
 		<string>NSScrollView1</string>
 		<string>File's Owner</string>
+		<string>NSUserDefaultsController</string>
 		<string>NSTabView</string>
 		<string>NSTableColumn1</string>
-		<string>2</string>
+		<string>PopUpList</string>
 		<string>NSTableColumn</string>
-		<string>NSMenuItem2</string>
-		<string>NSUserDefaultsController</string>
-		<string>NSTextField</string>
+		<string>NSSlider2</string>
+		<string>NSTextField21</string>
+		<string>2</string>
+		<string>NSTextField11</string>
+		<string>NSBox1</string>
+		<string>NSButton</string>
 		<string>NSButton1</string>
+		<string>NSTextField23</string>
+		<string>NSTextField24</string>
+		<string>Window</string>
+		<string>NSTableView</string>
+		<string>NSButton2</string>
+		<string>NSButton4</string>
 		<dict>
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>369</integer>
+					<integer>367</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
@@ -8507,13 +8477,13 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>370</integer>
+					<integer>368</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
@@ -8521,441 +8491,437 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>380</integer>
+					<integer>431</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>273</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>287</integer>
+					<integer>257</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>184</integer>
+					<integer>232</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>358</integer>
+					<integer>174</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>195</integer>
+					<integer>356</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>396</integer>
+					<integer>184</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>462</integer>
+					<integer>408</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>356</integer>
+					<integer>147</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>228</integer>
+					<integer>215</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>73</integer>
+					<integer>468</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>249</integer>
+					<integer>282</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>427</integer>
+					<integer>392</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>122</integer>
+					<integer>203</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>276</integer>
+					<integer>238</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>398</integer>
+					<integer>366</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>151</integer>
+					<integer>73</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>255</integer>
+					<integer>122</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>174</integer>
+					<integer>246</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>472</integer>
+					<integer>151</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>132</integer>
+					<integer>278</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>452</integer>
+					<integer>348</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>26</integer>
+					<integer>425</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>110</integer>
+					<integer>219</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>400</integer>
+					<integer>156</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>36</integer>
+					<integer>132</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>348</integer>
+					<integer>196</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>390</integer>
+					<integer>362</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>278</integer>
+					<integer>394</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>433</integer>
+					<integer>490</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>232</integer>
+					<integer>26</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>16</integer>
+					<integer>110</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>486</integer>
+					<integer>255</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>402</integer>
+					<integer>188</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>176</integer>
+					<integer>36</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>343</integer>
+					<integer>167</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>282</integer>
+					<integer>263</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>353</integer>
+					<integer>207</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>360</integer>
+					<integer>252</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>60</integer>
+					<integer>462</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>404</integer>
+					<integer>388</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>215</integer>
+					<integer>16</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>18</integer>
+					<integer>325</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>57</integer>
+					<integer>396</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>476</integer>
+					<integer>398</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>413</integer>
+					<integer>276</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>157</integer>
+					<integer>345</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>406</integer>
+					<integer>472</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>196</integer>
+					<integer>449</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>134</integer>
+					<integer>411</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>489</integer>
+					<integer>275</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>364</integer>
+					<integer>60</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>238</integer>
+					<integer>400</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>170</integer>
+					<integer>18</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>49</integer>
+					<integer>57</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>246</integer>
+					<integer>267</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>365</integer>
+					<integer>176</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>219</integer>
+					<integer>402</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>369</integer>
+					<integer>134</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>198</integer>
+					<integer>351</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>115</integer>
+					<integer>487</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>350</integer>
+					<integer>383</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>495</integer>
+					<integer>358</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>252</integer>
+					<integer>465</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>451</integer>
+					<integer>329</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>263</integer>
+					<integer>49</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>410</integer>
+					<integer>237</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>392</integer>
+					<integer>404</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>275</integer>
+					<integer>456</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>99</integer>
+					<integer>378</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>143</integer>
+					<integer>224</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>352</integer>
+					<integer>243</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>20</integer>
+					<integer>482</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>2</integer>
+					<integer>343</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>368</integer>
+					<integer>421</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>325</integer>
+					<integer>354</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>345</integer>
+					<integer>406</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>22</integer>
+					<integer>115</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>498</integer>
+					<integer>360</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>130</integer>
+					<integer>493</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>188</integer>
+					<integer>287</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>480</integer>
+					<integer>249</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>10</integer>
+					<integer>228</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>203</integer>
+					<integer>99</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>105</integer>
+					<integer>157</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>207</integer>
+					<integer>143</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>386</integer>
+					<integer>485</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>67</integer>
+					<integer>273</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>257</integer>
+					<integer>20</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>458</integer>
+					<integer>2</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>465</integer>
+					<integer>22</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>267</integer>
+					<integer>390</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>492</integer>
+					<integer>363</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>167</integer>
+					<integer>170</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>468</integer>
+					<integer>476</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>156</integer>
+					<integer>130</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>237</integer>
+					<integer>195</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>408</integer>
+					<integer>459</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>432</integer>
+					<integer>10</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>362</integer>
+					<integer>367</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>9</integer>
+					<integer>350</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>385</integer>
+					<integer>105</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>224</integer>
+					<integer>450</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>243</integer>
+					<integer>198</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>147</integer>
+					<integer>384</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>394</integer>
+					<integer>67</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>329</integer>
+					<integer>430</integer>
 				</dict>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
-					<integer>423</integer>
+					<integer>9</integer>
 				</dict>
 			</array>
 		</dict>
@@ -8963,12 +8929,32 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array>
 				<dict>
 					<key>CF$UID</key>
+					<integer>536</integer>
+				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
+					<integer>537</integer>
+				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
+					<integer>538</integer>
+				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
+					<integer>539</integer>
+				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
+					<integer>540</integer>
+				</dict>
+				<dict>
+					<key>CF$UID</key>
 					<integer>541</integer>
 				</dict>
 				<dict>
@@ -9375,140 +9361,115 @@
 					<key>CF$UID</key>
 					<integer>642</integer>
 				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>643</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>644</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>645</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>646</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>647</integer>
-				</dict>
-				<dict>
-					<key>CF$UID</key>
-					<integer>648</integer>
-				</dict>
 			</array>
 		</dict>
-		<integer>297</integer>
-		<integer>268</integer>
-		<integer>163</integer>
-		<integer>256</integer>
+		<integer>357</integer>
+		<integer>214</integer>
+		<integer>197</integer>
+		<integer>210</integer>
 		<integer>280</integer>
-		<integer>188</integer>
-		<integer>319</integer>
-		<integer>442</integer>
-		<integer>281</integer>
-		<integer>196</integer>
+		<integer>256</integer>
+		<integer>352</integer>
+		<integer>204</integer>
+		<integer>193</integer>
+		<integer>448</integer>
+		<integer>161</integer>
+		<integer>318</integer>
+		<integer>191</integer>
+		<integer>198</integer>
+		<integer>296</integer>
 		<integer>288</integer>
-		<integer>201</integer>
-		<integer>363</integer>
 		<integer>307</integer>
-		<integer>95</integer>
-		<integer>320</integer>
+		<integer>199</integer>
 		<integer>205</integer>
-		<integer>213</integer>
-		<integer>210</integer>
-		<integer>448</integer>
+		<integer>156</integer>
+		<integer>245</integer>
+		<integer>363</integer>
+		<integer>194</integer>
+		<integer>208</integer>
 		<integer>45</integer>
-		<integer>435</integer>
+		<integer>189</integer>
+		<integer>284</integer>
+		<integer>319</integer>
+		<integer>459</integer>
 		<integer>271</integer>
 		<integer>277</integer>
-		<integer>326</integer>
+		<integer>213</integer>
+		<integer>263</integer>
 		<integer>272</integer>
-		<integer>245</integer>
+		<integer>209</integer>
+		<integer>225</integer>
+		<integer>192</integer>
+		<integer>203</integer>
+		<integer>444</integer>
 		<integer>316</integer>
-		<integer>156</integer>
-		<integer>357</integer>
-		<integer>197</integer>
 		<integer>6</integer>
-		<integer>455</integer>
-		<integer>327</integer>
-		<integer>211</integer>
-		<integer>27</integer>
-		<integer>161</integer>
-		<integer>279</integer>
-		<integer>282</integer>
+		<integer>162</integer>
+		<integer>320</integer>
+		<integer>326</integer>
+		<integer>95</integer>
+		<integer>236</integer>
+		<integer>450</integer>
+		<integer>410</integer>
+		<integer>355</integer>
+		<integer>94</integer>
 		<integer>286</integer>
-		<integer>328</integer>
-		<integer>193</integer>
+		<integer>327</integer>
 		<integer>43</integer>
 		<integer>273</integer>
-		<integer>450</integer>
-		<integer>355</integer>
-		<integer>206</integer>
-		<integer>329</integer>
-		<integer>189</integer>
+		<integer>226</integer>
+		<integer>211</integer>
+		<integer>328</integer>
 		<integer>52</integer>
-		<integer>457</integer>
-		<integer>284</integer>
-		<integer>198</integer>
-		<integer>207</integer>
+		<integer>279</integer>
+		<integer>458</integer>
+		<integer>298</integer>
+		<integer>282</integer>
+		<integer>446</integer>
+		<integer>266</integer>
 		<integer>278</integer>
-		<integer>199</integer>
-		<integer>285</integer>
-		<integer>194</integer>
-		<integer>289</integer>
-		<integer>190</integer>
+		<integer>202</integer>
+		<integer>329</integer>
+		<integer>440</integer>
+		<integer>297</integer>
+		<integer>195</integer>
+		<integer>200</integer>
+		<integer>455</integer>
+		<integer>27</integer>
+		<integer>360</integer>
+		<integer>281</integer>
+		<integer>330</integer>
 		<integer>306</integer>
-		<integer>267</integer>
-		<integer>459</integer>
-		<integer>203</integer>
-		<integer>410</integer>
-		<integer>225</integer>
-		<integer>352</integer>
-		<integer>317</integer>
-		<integer>94</integer>
+		<integer>283</integer>
+		<integer>460</integer>
+		<integer>163</integer>
+		<integer>201</integer>
+		<integer>196</integer>
 		<integer>275</integer>
+		<integer>206</integer>
 		<integer>185</integer>
-		<integer>287</integer>
+		<integer>457</integer>
+		<integer>268</integer>
 		<integer>269</integer>
 		<integer>1</integer>
-		<integer>296</integer>
-		<integer>162</integer>
-		<integer>236</integer>
 		<integer>270</integer>
-		<integer>460</integer>
-		<integer>44</integer>
-		<integer>263</integer>
+		<integer>317</integer>
+		<integer>285</integer>
+		<integer>207</integer>
 		<integer>453</integer>
+		<integer>44</integer>
+		<integer>188</integer>
+		<integer>442</integer>
 		<integer>5</integer>
-		<integer>191</integer>
+		<integer>289</integer>
+		<integer>287</integer>
 		<integer>276</integer>
-		<integer>192</integer>
+		<integer>435</integer>
+		<integer>190</integer>
 		<integer>315</integer>
 		<integer>274</integer>
-		<integer>214</integer>
-		<integer>440</integer>
-		<integer>444</integer>
-		<integer>226</integer>
-		<integer>458</integer>
-		<integer>209</integer>
-		<integer>446</integer>
-		<integer>208</integer>
-		<integer>202</integer>
-		<integer>330</integer>
 		<integer>409</integer>
-		<integer>283</integer>
 		<integer>22</integer>
-		<integer>298</integer>
-		<integer>195</integer>
-		<integer>200</integer>
-		<integer>204</integer>
-		<integer>318</integer>
-		<integer>266</integer>
-		<integer>360</integer>
 		<dict>
 			<key>$class</key>
 			<dict>
@@ -9522,7 +9483,7 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array/>
@@ -9531,7 +9492,7 @@
 			<key>$class</key>
 			<dict>
 				<key>CF$UID</key>
-				<integer>501</integer>
+				<integer>496</integer>
 			</dict>
 			<key>NS.objects</key>
 			<array/>


aquaskk-changes メーリングリストの案内