• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

dokopop: List of commits

dokopop source repository


RSS
Rev. Time Author
5606b3e master 2021-08-27 10:29:03 tnishi

[Release] Ver.2.1.4

732ffbd 2021-08-27 10:28:22 tnishi

[U] 高DPIモニター対応の強化

3d28ff4 2018-03-21 17:17:47 tnishi

[Release] Ver.2.1.3

c410224 2018-03-21 17:04:43 tnishi

DBWをOFF

95d9cd3 2017-11-05 17:23:52 tnishi

[Release] Ver.2.1.2

74a1d44 2017-11-05 17:09:47 tnishi

[C] Adobe Reader上で検索をすると、それ以降どのアプリ上でも検索できなくなる問題の暫定対策

868f44f 2016-12-15 22:30:01 tnishi

[Release] Ver.2.1.1

450860e 2016-12-15 21:32:20 tnishi

makefile変更

eda4959 2016-12-15 19:27:45 tnishi

[Release] Ver.2.1.0

1ae2e25 2.0 2016-12-15 11:23:54 tnishi

amodiからの文字位置情報が二桁以上あると正しく取得できていなかった

d9d20af 2016-12-15 11:23:23 tnishi

ドキュメント修正

f43bad9 2016-12-15 11:23:10 tnishi

bat修正

6eff65a 2016-12-15 11:22:58 tnishi

FALSE→false

2287dfa 2016-12-15 11:22:08 tnishi

amodiからの文字位置情報が二桁以上あると正しく取得できていなかった

26cd569 2016-12-15 11:19:36 tnishi

二語前の取得時、カーソル位置の計算が間違っていた

606cda7 2016-12-05 13:04:30 nishikawat

不要ファイル削除

4da0507 2016-12-05 13:03:37 nishikawat

ドキュメント修正

086265b 2016-11-28 23:14:34 tnishi

VS2013対応へ

3613ecb 2016-11-28 20:59:14 tnishi

二語前からの単語取得に対応(MODI側)

1eeb3f6 2016-11-28 20:58:27 tnishi

VS2013用に変更

bbbd3f8 2016-11-28 20:55:36 tnishi

DdeRequestの引数が参照渡しになっていなかった

a63d41f 2016-11-25 18:47:58 tnishi

二語前の単語から拾う(CaptureText側のみ)

eababe8 2016-11-25 18:46:57 tnishi

DDE Requestの対応追加、GetPdicVersion追加

e830395 2016-11-25 18:46:11 tnishi

trivial change

c687f13 2016-11-25 18:45:09 tnishi

WindowsNT固定

dd5b14b 2016-11-25 18:43:11 tnishi

WindowsNT固定

1729305 2016-11-25 18:42:31 tnishi

BOOL→bool

5353acf 2016-11-25 18:41:05 tnishi

続・DDEリソースの問題修正

05972fe 2016-11-25 18:39:05 tnishi

続・DDEリソースの問題修正

f67a34d 2016-11-25 18:36:04 tnishi

DDEリソースリークの問題修正

Show on old repository browser