Code repository list of MikuMikuStudio

Git: MikuMikuStudio

Main repository of MikuMikuStudio

Repository

Git: mikumikustudio-gdx

MikuMikuStudio for libgdx

Repository

Git: libgdx-mikumikustudio

Repository

Git: testlib

test

Repository

Git: MMSAssetManagerCommonLibForAndroid

MMS Asset Manager common library

Repository

Mercurial: MikuMikuStudio

Java版MikuMikuDance統合開発環境
gitに移行しました。
このリポジトリは今後更新しません。

Repository

Mercurial: MMDLoaderJME

Java版MikuMikuDanceライブラリ

Repository