• R/O
  • SSH
  • HTTPS

nlgp1: List of commits


RSS
Rev. Time Author
r497 2010-10-28 23:36:27 biikame

Nlgp1.Parameters.Speedを削除

r496 2010-10-28 23:17:22 biikame

BGMを鳴らしてみた

r495 2010-10-28 23:04:28 biikame

コメントを修正

r494 2010-10-28 23:03:48 biikame

NlgpCommon.Mapのコンストラクタを修正

r493 2010-10-28 22:53:47 biikame

NlgpCommon.MapDataを削除

r492 2010-10-28 22:40:04 biikame

Chip(|Set)をNlgp1.Viewingに移動

r491 2010-10-28 11:59:48 biikame

MapEditorFormのステージ番号入力テキストボックスからフォーカスが外れるバグを修正

r490 2010-10-28 11:41:49 biikame

MapEditorFormのセーブ確認を抑制

r489 2010-10-28 11:30:30 biikame

MapEditorFormのセーブ確認を抑止

r488 2010-10-28 11:19:32 biikame

インデントをタブに統一

r487 2010-10-28 11:16:18 biikame

Nlgp1.csprojを修正

r486 2010-10-19 18:10:41 biikame

Nlgp1.Parameters.Boundsを修正

r485 2010-10-19 06:25:30 biikame

Nlgp1.Sprites.Sprite内の識別子を一部修正

r484 2010-10-19 06:07:48 biikame

Nlgp1.Sprites.Sprite内の識別子を修正

r483 2010-10-19 05:59:47 biikame

Cell関係のメソッドを削除

r482 2010-10-19 05:55:59 biikame

Cell関数のメソッドを削除

r481 2010-10-19 03:38:01 biikame

Nlgp1.Stages.GameMap.spritesを削除

r480 2010-10-19 03:34:57 biikame

CellをSpriteに統合

r479 2010-10-17 15:44:06 biikame

Nlgp1.Utilities.MathExを修正

r478 2010-10-17 15:43:10 biikame

Nlgp1.Utilities.MathEx.Distanceを修正

r477 2010-10-17 15:19:59 biikame

Nlgp1.Stages.GameMap.Updateが機能するように修正

r476 2010-10-17 03:43:36 biikame

Nlgp1.Parameters.Boundsクラスの一部をNlgp1.Sprites.Spriteに移動

r475 2010-10-17 01:11:09 biikame

Nlgp1.Uitilities.(Location|Size|Rectangle)を作成

r474 2010-10-17 00:23:26 biikame

Nlgp1.Utilities.IUnloadableを作成

r473 2010-10-14 21:42:28 biikame

Importing.DxLibが"XML ドキュメント ファイル"を出力するように修正

r472 2010-10-14 20:21:52 biikame

Importing.DxLib.(POINT|SIZE|RECT)を使用するように修正

r471 2010-10-14 14:41:44 biikame

NlgpCommon.(Location|Size|Rectangle)を削除

r470 2010-10-11 18:04:58 biikame

識別子を一部修正

r469 2010-10-11 17:43:25 biikame

識別子を一部修正

r468 2010-10-11 17:35:36 biikame

識別子を一部修正

Show on old repository browser