• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

qt-creator-jp: List of Tags

Qt Creator 日本語化プロジェクトのgitリポジトリです。
git://labs.trolltech.com/creator をcloneして
ひとまず1.0.0-jpブランチを作成して作業していきます。


Name Rev. Time Author
for_merge_req-1.3.0-jp 5c9d650 2009-11-19 01:03:05 axasia
v1.3.0-rc1 a9a5979 2009-11-18 17:44:14 Robert Loehning
v1.3.0-beta 083ea37 2009-10-14 17:28:37 Roberto Raggi
v1.2.x-jp-20091005 6cc25c9 2009-10-01 23:41:49 axasia
v1.2.0-jp-20090925 a53177e 2009-09-18 23:44:14 axasia
v1.2.90 b48c271 2009-09-10 21:21:25 Thorbjørn Lindeijer
v1.2.1 fb0ff00 2009-07-15 19:26:02 hjk
v1.2.0 f2042b8 2009-06-25 00:50:52 hjk
v1.1.1 bf5698d 2009-05-25 22:31:27 con
v1.1.0 35218bb 2009-04-23 01:08:01 con
v1.1.0-rc1 814b36f 2009-04-10 01:10:55 con
v1.0.0 0be2968 2009-02-27 23:09:44 con
Show on old repository browser