Project Members

Unix Admin: Hiromasa Tanaka (h1romas4)

  • Project Admin: Project Admin

Project Manager: Naoko Takano (naokomc)

  • Project Admin: Project Admin

Unix Admin: wokamoto (wokamoto)

  • Project Admin: Project Admin

Project Manager: ぼの (bonops)

  • Project Admin: Project Admin

Project Manager: tekapo (tekapo)

  • Project Admin: Project Admin