Ranking User Points Prev_Rank Change
1 sparky4 4508 1
2 Shinji Kashihara 3783 2
3 weblocks 3181 3
4 埋めチル 2300 4
5 Hironori Kitagawa 2182 6 1
6 SUEHIRO 2116 5 1
7 whitestar 2070 7
8 Jakob Thomsen 2041 9 1
9 Hori, Masaki 1804 8 1
10 魚骨 1667 10
11 bellyoshi 1538 11
12 Artane. 1426 12
13 exeal 1150 26 13
14 Kentaro Shirakata 1044 13 1
15 nakaG 979 15
16 hirukawa_ryo 920 14 2
17 meijjaa 874 19 2
18 yknk 843 18
19 takahashi_m 828 17 2
20 Hiroki Dehara 827 20
21 tkskjri05 821 16 5
22 Tetsuo Handa 736 22
23 puripuri 723 23
24 M.Takata 713 24
25 IWAMOTO Kouichi 709 25
26 ftnk 690 27 1
27 t_nakayama1971 690 21 6
28 maya 676 28
29 Kazuhiro Fujieda 622 29
30 Ginga_v1 620 30
31 gdkhd812 598 31
32 gitster 552 32
33 Daianji 506 35 2
34 karky7 506 33 1
35 srz_zumix 506 34 1
36 MRSa 491 36
37 ISHIKAWA Mutsumi 482 41 4
38 Yutaka Hirata 479 37 1
39 Takuo Yasunaga 471 38 1
40 Mathewka 460 39 1
41 Moriguchi, Hirokazu 456 40 1
42 Kimura Youichi 425 42
43 Hirohisa Mori 368 44 1
44 Kyotaro HORIGUCHI 368 43 1
45 Takuya Nishimoto 323 45
46 kengo56 314 46
47 Shinsuke SUGAYA 276 48 1
48 konta0131 276 47 1
49 aonori_yam 230 50 1
50 バナナ人 217 82 32