Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Shinji Kashihara 72 1
2 sparky4 69 2
3 weblocks 64 3
4 Hori, Masaki 49 4
5 Daianji 38 7 2
6 Jakob Thomsen 37 5 1
7 Kentaro Shirakata 35 9 2
8 cwhuang 35 8
9 埋めチル 35 12 3
10 exeal 30 6 4
11 M.Takata 29 11
12 魚骨 29 10 2
13 Artane. 28 14 1
14 SUEHIRO 28 13 1
15 IWAMOTO Kouichi 27 15
16 Tatsuya SHIRAI 25 17 1
17 t_nakayama1971 24 18 1
18 松山 道夫 24 16 2
19 ftnk 23 21 2
20 gdkhd812 22 20
21 MRSa 22 19 2
22 Toshio Morita 17 23 1
23 gitster 17 22 1
24 Nakamura, Takemasa 16 24
25 Hironori Kitagawa 16 25
26 ribbon 15 26
27 Mathewka 15 27
28 bellyoshi 13 28
29 Daisuke Yamashita 12 29
30 hirukawa_ryo 11 30
31 Hiroki Dehara 10 36 5
32 takahashi_m 10 32
33 m-ishida 9 31 2
34 maya 9 33 1
35 srz_zumix 9 34 1
36 ace 8 37 1
37 nakaG 8 35 2
38 バナナ人 8 38
39 Tetsuo Handa 7 44 5
40 Tomohiro Ito 7 39 1
41 Mochi 7 41
42 Shigeru Kasuya 7 42
43 palettes 7 40 3
44 Yutaka Hirata 6 46 2
45 j-higuchi 6 45
46 toythe01 6 43 3
47 ちゃとらん 5 48 1
48 Kimura Youichi 5 52 4
49 Masahiko SAWAI 5 50 1
50 Akiyoshi Kamide 5 49 1