Ranking User Count Prev_Rank Change
1 sparky4 99 1
2 Shinji Kashihara 82 2
3 weblocks 71 3
4 埋めチル 51 5 1
5 SUEHIRO 49 4 1
6 whitestar 45 6
7 Hori, Masaki 40 8 1
8 Hironori Kitagawa 39 7 1
9 Jakob Thomsen 36 11 2
10 魚骨 34 9 1
11 Artane. 31 12 1
12 bellyoshi 31 13 1
13 M.Takata 30 10 3
14 hirukawa_ryo 22 14
15 tkskjri05 19 15
16 takahashi_m 19 16
17 meijjaa 18 25 8
18 puripuri 17 19 1
19 t_nakayama1971 17 17 2
20 Hiroki Dehara 16 20
21 Tetsuo Handa 16 18 3
22 Ginga_v1 15 23 1
23 ftnk 15 21 2
24 exeal 15 22 2
25 IWAMOTO Kouichi 14 24 1
26 gitster 12 26
27 gdkhd812 12 39 12
28 srz_zumix 11 28
29 maya 11 30 1
30 MRSa 11 31 1
31 karky7 11 34 3
32 Daianji 11 32
33 Mathewka 10 29 4
34 nakaG 9 36 2
35 Yutaka Hirata 9 35
36 Kyotaro HORIGUCHI 8 38 2
37 Hirohisa Mori 8 37
38 Kentaro Shirakata 6 45 7
39 kuboryu 6 40 1
40 konta0131 6 42 2
41 Takuo Yasunaga 6 27 14
42 Moriguchi, Hirokazu 6 43 1
43 m-ishida 6 33 10
44 aonori_yam 5 48 4
45 coji morishita 5 41 4
46 森口 雄一郎 5 46
47 kengo56 4 51 4
48 cwhuang 4 50 2
49 Mochi 4 54 5
50 MIYABE 4 53 3