Ranking User Points Prev_Rank Change
36 Toshio Morita 397 37 1
37 Shuji Sado 394 38 1
38 maya 389 39 1
39 SebastianDotNet 374 40 1
40 ISHIKAWA Mutsumi 372 41 1
41 Kyotaro HORIGUCHI 368 42 1
42 sparky4 368 43 1
43 earlgreyx 366 44 1
44 jiro 357 45 1
45 M.Takata 345 47 2
46 MRSa 331 35 11
47 kitsune-k 322 49 2
48 Tetsuo Handa 322 51 3
49 whitestar 322 52 3
50 ちょま吉 322 50
51 Seiji Kaneko 297 56 5
52 まじかんと 279 53 1
53 Takuya Nishimoto 277 54 1
54 内藤宏典 276 55 1
55 earnie 255 57 2
56 tmskmr 237 46 10
57 Takeshi Tamiya 230 59 2
58 kairera0467 230 60 2
59 バナナ人 230 71 12
60 Masaaki_Fuji 230 61 1
61 Hirohisa Mori 230 58 3
62 Hiromichi Matsushima 198 70 8
63 成瀬 187 62 1
64 ace 184 64
65 7m3tjz 184 65
66 hirukawa_ryo 184 67 1
67 xops-mikan 184 66 1
68 Mathewka 184 63 5
69 Tatsuki Sugiura 167 68 1
70 Teru Kamogashira 161 69 1
71 exeal 138 48 23
72 takahashi_m 138 75 3
73 m-ishida 138 73
74 astoria-d 138 77 3
75 hayashi.yuu 138 76 1
76 konta0131 138 78 2
77 salarm 138 72 5
78 kanehara 138 79 1
79 Shinsuke SUGAYA 127 80 1
80 y-nakashima 115 81 1
81 nt2data_andoyu1 110 82 1
82 narisa_s 99 83 1
83 T.K-Aria 96 84 1
84 ftnk 92 90 6
85 HMML 92 92 7