Ranking User Points Prev_Rank Change
37 Takuo Yasunaga 571 42 5
38 roccomarco 552 38
39 pbtdanh 506 40 1
40 Shinji Kashihara 506 39 1
41 Melchior 506 37 4
42 Keith Marshall 477 43 1
43 markus 460 44 1
44 Shuji Sado 451 41 3
45 shimitei 414 46 1
46 olyutorskii 383 55 9
47 akashigi 375 47
48 jiro 372 49 1
49 csware 368 50 1
50 ISHIKAWA Mutsumi 363 48 2
51 peanutsjamjam 353 65 14
52 Tetsuo Handa 333 53 1
53 itouhiro 333 54 1
54 めぐみ発動機 322 52 2
55 Moriguchi, Hirokazu 322 58 3
56 shuetsu 322 56
57 ちゃとらん 322 59 2
58 ftnk 322 63 5
59 maxime-tsl 322 57 2
60 rtomiyasu 308 61 1
61 applet 280 62 1
62 verygooddog 276 45 17
63 zbalaton 262 64 1
64 Darjeeling 246 66 2
65 Chonan Yoichi 230 60 5
66 Takashi Sawanaka 221 67 1
67 dyknon 206 68 1
68 nexryai 205 78 10
69 cavac 192 69
70 pcm8 185 70
71 AlaskanEmily 184 75 4
72 kazssym 184 73 1
73 GECCHI 184 72 1
74 MAHARU 184 71 3
75 electrikjesus 172 76 1
76 brad_heffernan 170 77 1
77 Removed User 138 79 2
78 fujii_masao 138 51 27
79 kazuhiro_kondow 138 82 3
80 hor931101jp 138 74 6
81 佐藤 嘉則 138 80 1
82 Martin Krošlák 138 83 1
83 Habu 130 84 1
84 yellowleaf_jp 119 85 1
85 Tatsuki Sugiura 116 87 2
86 htname 111 86