Ranking User Points Prev_Rank Change
40 ちゃとらん 356 39 1
41 st-ro 329 40 1
42 Hirohisa Mori 322 42
43 Yohei Endo 322 43
44 MAHARU 322 41 3
45 KenKenMkIISR 322 53 8
46 Shuji Sado 312 44 2
47 ISHIKAWA Mutsumi 285 45 2
48 kobake 277 46 2
49 k_aizawa 276 55 6
50 sparky4 276 52 2
51 バナナ人 276 48 3
52 Takuo Yasunaga 276 47 5
53 nobotaka 261 49 4
54 ribbon 252 50 4
55 miyolinux 239 51 4
56 KENCH 223 57 1
57 Vendetta 221 56 1
58 Hori, Masaki 184 54 4
59 XhmikosR 184 59
60 Kentaro Shirakata 183 63 3
61 Michio MATSUYAMA 168 60 1
62 Moriguchi, Hirokazu 161 62
63 kanehara 161 61 2
64 systemfugen 154 64
65 まじかんと 152 65
66 Daianji 142 66
67 xops-mikan 138 72 5
68 Tetsuo Handa 138 73 5
69 dlw 138 70 1
70 takahashi_m 138 58 12
71 zmatsuo 138 69 2
72 series223w10 138 68 4
73 HMML 138 67 6
74 luebbe 138 71 3
75 tmskmr 134 - N/A
76 dariodm 127 74 2
77 sermilvus1107 119 75 2
78 srz_zumix 92 80 2
79 Keith Marshall 92 79
80 muldersoft 92 78 2
81 metastable 92 82 1
82 hilinwei 92 81 1
83 gari250 92 77 6
84 Mathewka 92 76 8
85 mocchi_2012 88 84 1
86 meerkatsoftware 87 85 1
87 Teru Kamogashira 86 86 1
88 Tatsuki Sugiura 80 87 1
89 Masashi Astro Tachibana 77 94 5