Ranking User Points Prev_Rank Change
40 t_nakayama1971 276 39 1
41 takahashi_m 230 41
42 ace 230 42
43 berryzplus 213 44 1
44 nt2data_andoyu1 209 45 1
45 bellyoshi 195 35 10
46 gdkhd812 184 69 23
47 Mathewka 184 47
48 ftnk 184 52 4
49 maruhiro 176 48 1
50 EHARA, Junichi 171 49 1
51 Toshio Morita 167 50 1
52 shuetsu 138 53 1
53 weblocks 138 55 2
54 Takuya Nishimoto 138 51 3
55 m-ishida 115 56 1
56 toythe01 100 57 1
57 HMML 92 61 4
58 moonmile 92 54 4
59 Kenji Saito 92 72 13
60 five634 92 64 4
61 sparky4 92 60 1
62 色々 92 58 4
63 xops-mikan 92 62 1
64 Nakamura, Takemasa 92 73 9
65 Takuo Yasunaga 92 63 2
66 Shinsuke SUGAYA 92 66
67 earlgreyx 92 59 8
68 kanehara 92 70 2
69 くず 91 74 5
70 earnie 90 75 5
71 Tatsuki Sugiura 78 76 5
72 stockauto 69 77 5
73 y-nakashima 69 68 5
74 tmskmr 68 79 5
75 Mamoru Tasaka 57 81 6
76 Yutaka Hirata 57 80 4
77 laska_g1995 50 83 6
78 Jozef 50 82 4
79 Moriguchi, Hirokazu 46 71 8
80 佐藤 嘉則 46 85 5
81 Daigo Moriwaki 46 86 5
82 Kyotaro HORIGUCHI 46 67 15
83 notme 46 87 4
84 yus_suzuki 46 65 19
85 kenbrant 46 88 3
86 freedear 45 89 3
87 Seiji Kaneko 41 90 3
88 yuji 33 92 4
89 tt-nakamura 27 94 5