Ranking User Points Prev_Rank Change
40 kobayasy 319 39 1
41 nakaG 311 60 19
42 Keith Marshall 298 45 3
43 IWAMOTO Kouichi 276 42 1
44 M.Takata 275 43 1
45 tmskmr 270 44 1
46 bellyoshi 250 51 5
47 KENCH 249 46 1
48 earlgreyx 241 47 1
49 MAHARU 230 48 1
50 muldersoft 230 49 1
51 hirukawa_ryo 230 41 10
52 toumix23 211 50 2
53 Tatsuki Sugiura 198 52 1
54 tarshi 184 63 9
55 maruhiro 184 53 2
56 lain242 184 78 22
57 kitoman33 184 54 3
58 ncxxSuzuki 184 59 1
59 ftnk 184 58 1
60 Tetsuro Kitahara 184 55 5
61 Mathewka 184 56 5
62 dplusplus 160 61 1
63 NeatUnsou 138 64 1
64 hayashi.yuu 138 66 2
65 GECCHI 138 57 8
66 koinec 138 74 8
67 Artane. 138 72 5
68 sparky4 138 65 3
69 XhmikosR 138 62 7
70 toythe01 119 67 3
71 Hiroki Dehara 115 68 3
72 kop524 113 69 3
73 Yutaka Hirata 103 70 3
74 avarzille 92 82 8
75 Kodakana 92 76 1
76 Mochi 92 71 5
77 luebbe 92 80 3
78 takahashi_m 92 77 1
79 csware 92 81 2
80 hibi-bb 92 83 3
81 石山 92 79 2
82 Hori, Masaki 92 73 9
83 Mamoru Tasaka 79 84 1
84 Seiji Kaneko 72 85 1
85 Removed User 69 86 1
86 Removed User 62 87 1
87 SUEHIRO 57 88 1
88 yuji 55 89 1
89 chanthou007 54 90 1