Ranking User Points Prev_Rank Change
41 Shuji Sado 365 43 2
42 Joel Rees 344 39 3
43 stefankueng 322 42 1
44 cwhuang 322 41 3
45 Tetsuo Handa 322 40 5
46 quiret 276 49 3
47 Michio MATSUYAMA 276 48 1
48 Masahiko SAWAI 276 46 2
49 ちゃとらん 276 47 2
50 めぐみ発動機 267 50
51 avarzille 230 51
52 cstrauss 230 54 2
53 shupeluter 230 53
54 kazuhiro_kondow 230 52 2
55 kdrama_fansub 226 55
56 panacoran 218 56
57 Hayao0819 215 57
58 aosj 212 58
59 Kentaro Shirakata 207 59
60 maxime-tsl 204 60
61 ISHIKAWA Mutsumi 204 61
62 埋めチル 184 63 1
63 coji morishita 171 64 1
64 Steel Wheels Project 165 65 1
65 Shinji Kono 161 66 1
66 やぎ。 155 67 1
67 tmskmr 147 96 29
68 hopuc 142 68
69 xops-mikan 138 73 4
70 Nakamura, Takemasa 138 72 2
71 7m3tjz 138 74 3
72 koinec 138 69 3
73 Mochi 138 75 2
74 Kimura Youichi 138 70 4
75 Starg 138 76 1
76 Mathewka 138 62 14
77 fsu0413 138 71 6
78 mocchi_2012 121 77 1
79 Tatsuki Sugiura 120 78 1
80 117 80
81 veez21 106 79 2
82 molelord 101 81 1
83 Shinsuke SUGAYA 92 86 3
84 takehiro_kuma 92 85 1
85 Lucchetto 92 83 2
86 earlgreyx 92 88 2
87 Kenji Saito 92 89 2
88 whitestar 92 84 4
89 jiro 92 87 2
90 DangerousWOO 92 82 8