Ranking User Points Prev_Rank Change
44 lain242 276 43 1
45 Mathewka 276 42 3
46 M.Takata 275 44 2
47 wayshower77 265 47
48 Keith Marshall 263 45 3
49 toumix23 257 46 3
50 koinec 253 48 2
51 ncxxSuzuki 230 58 7
52 takahashi_m 230 52
53 IWAMOTO Kouichi 230 51 2
54 Tatsuki Sugiura 197 54
55 MAHARU 184 50 5
56 Artane. 184 62 6
57 Tetsuro Kitahara 184 55 2
58 ftnk 184 59 1
59 tarshi 184 61 2
60 maruhiro 184 63 3
61 luebbe 184 57 4
62 muldersoft 184 56 6
63 dplusplus 160 65 2
64 olyutorskii 154 - N/A
65 hirukawa_ryo 138 49 16
66 hayashi.yuu 138 68 2
67 NeatUnsou 138 70 3
68 sparky4 138 69 1
69 yukio_miura 138 75 6
70 石山 138 77 7
71 GECCHI 138 78 7
72 XhmikosR 138 67 5
73 KENCH 132 66 7
74 kobayasy 127 64 10
75 toythe01 119 71 4
76 Hiroki Dehara 115 72 4
77 kop524 113 73 4
78 Yutaka Hirata 103 74 4
79 Kodakana 92 81 2
80 Mochi 92 82 2
81 csware 92 76 5
82 weblocks 92 80 2
83 avarzille 92 79 4
84 tallman 92 - N/A
85 Mamoru Tasaka 79 83 2
86 Takuya Nishimoto 77 84 2
87 Seiji Kaneko 72 85 2
88 Removed User 69 86 2
89 aminophen 68 116 27
90 Removed User 62 87 3
91 SUEHIRO 57 88 3
92 yuji 55 89 3
93 utauchinese 54 91 2