Ranking User Points Prev_Rank Change
44 Starg 344 35 9
45 Kentaro Shirakata 322 44 1
46 Hiroki Dehara 276 47 1
47 ISHIKAWA Mutsumi 234 51 4
48 bolanbujing 233 49 1
49 NeatUnsou 230 45 4
50 Mathewka 230 52 2
51 Tatsuki Sugiura 200 53 2
52 systemfugen 200 54 2
53 Kazuhiro Fujieda 198 48 5
54 gdkhd812 184 59 5
55 KenKenMkIISR 184 56 1
56 ribbon 184 77 21
57 nakaG 184 107 50
58 whitestar 184 57 1
59 ちゃとらん 184 55 4
60 t_nakayama1971 184 58 2
61 mocchi_2012 154 61
62 Mitsutoshi NAKANO 151 62
63 chityanj 149 63
64 zbalaton 138 50 14
65 Yohei Endo 138 64 1
66 t-tutiya 138 65 1
67 Deyu Zhou 137 66 1
68 hylom 132 67 1
69 バナナ人 126 68 1
70 Takuya Nishimoto 126 69 1
71 toythe01 119 70 1
72 Yutaka Hirata 112 72
73 posturan 112 71 2
74 Daisuke Arai 96 73 1
75 muldersoft 92 76 1
76 DangerousWOO 92 78 2
77 Masahiko SAWAI 92 82 5
78 maxime-tsl 92 84 6
79 Takuo Yasunaga 92 79
80 xm6_original 92 81 1
81 luebbe 92 75 6
82 hibi-bb 84 85 3
83 rin7 81 86 3
84 Max Fuxjäger 78 87 3
85 juliachina 74 88 3
86 Moriguchi, Hirokazu 69 89 3
87 cc_ino 68 90 3
88 sandyorton7 67 91 3
89 arijit_192 62 92 3
90 MODICIA 58 93 3
91 molelord 56 94 3
92 GuneetAtwal 54 95 3
93 jose1504 54 97 4