Ranking User Points Prev_Rank Change
44 MAHARU 322 44
45 Shuji Sado 279 46 1
46 kobake 277 48 2
47 Takuo Yasunaga 276 52 5
48 sparky4 276 50 2
49 k_aizawa 276 49
50 バナナ人 276 51 1
51 ISHIKAWA Mutsumi 269 47 4
52 nobotaka 261 53 1
53 miyolinux 239 55 2
54 KENCH 223 56 2
55 Vendetta 221 57 2
56 ribbon 206 54 2
57 XhmikosR 184 59 2
58 Kentaro Shirakata 183 60 2
59 Michio MATSUYAMA 168 61 2
60 Moriguchi, Hirokazu 161 62 2
61 kanehara 161 63 2
62 systemfugen 154 64 2
63 mocchi_2012 143 85 22
64 Daianji 142 66 2
65 まじかんと 141 65
66 xops-mikan 138 67 1
67 luebbe 138 74 7
68 dlw 138 69 1
69 Hori, Masaki 138 58 11
70 Tetsuo Handa 138 68 2
71 series223w10 138 72 1
72 zmatsuo 138 71 1
73 tmskmr 134 75 2
74 dariodm 127 76 2
75 sermilvus1107 119 77 2
76 HMML 92 73 3
77 srz_zumix 92 78 1
78 takahashi_m 92 70 8
79 Keith Marshall 92 79
80 metastable 92 81 1
81 muldersoft 92 80 1
82 hilinwei 92 82
83 gari250 92 83
84 Mathewka 92 84
85 meerkatsoftware 87 86 1
86 Teru Kamogashira 86 87 1
87 Tatsuki Sugiura 80 88 1
88 Masashi Astro Tachibana 77 89 1
89 onyxnz 73 90 1
90 Removed User 62 91 1
91 DorianDotSlash 58 92 1
92 Yutaka Hirata 57 93 1
93 hanafi_othman 56 95 2