Ranking User Points Prev_Rank Change
54 takahashi_m 184 53 1
55 Kentaro Shirakata 172 40 15
56 Masashi Astro Tachibana 167 57 1
57 Shuji Sado 162 55 2
58 shupeluter 161 56 2
59 wada-yukino 138 59
60 Takuo Yasunaga 138 64 4
61 バナナ人 138 62 1
62 Tetsuo Handa 138 60 2
63 ちゃとらん 138 61 2
64 muldersoft 138 63 1
65 XhmikosR 138 58 7
66 HMML 138 65 1
67 t-tutiya 138 66 1
68 bad_dob 124 68
69 toythe01 119 70 1
70 toumix23 119 69 1
71 omegachartuser 99 72 1
72 joramowuor 94 73 1
73 Michio MATSUYAMA 92 76 3
74 Kimura Youichi 92 - N/A
75 EHARA, Junichi 92 75
76 maruhiro 92 74 2
77 pamanager 80 78 1
78 MisiProject 74 79 1
79 sisu 68 80 1
80 tmskmr 68 81 1
81 kairera0467 57 82 1
82 ぴのの 52 83 1
83 keutoi 46 - N/A
84 Shinsuke SUGAYA 46 94 10
85 Yamashiro, Jun 46 96 11
86 IWAMOTO Kouichi 46 87 1
87 森口 雄一郎 46 89 2
88 EggHour 46 98 10
89 kuri 46 97 8
90 sparky4 46 90
91 mah-chan 46 88 3
92 k_aizawa 46 86 6
93 xops-mikan 46 85 8
94 hirukawa_ryo 46 84 10
95 rago1975 46 91 4
96 maxime-tsl 46 92 4
97 hilinwei 46 93 4
98 kitoman33 46 95 3
99 MAHARU 46 77 22
100 nik-ponomarev 45 99 1
101 Kazuki Maeda 44 101
102 uri_herrera 44 102
103 くず 44 100 3