Ranking User Points Prev_Rank Change
55 judicare 144 53 2
56 hylom 138 55 1
57 takahashi_m 138 57
58 HMML 138 60 2
59 xops-mikan 138 59
60 mitsuaki1987 138 58 2
61 成瀬 124 61
62 Seiji Kaneko 117 62
63 toythe01 115 63
64 Shuji Sado 102 64
65 256TECH 100 65
66 exeal 92 68 2
67 SUEHIRO 92 71 4
68 gdkhd812 92 70 2
69 なべしん 92 66 3
70 Shinsuke SUGAYA 92 69 1
71 KATO Kanryu 84 72 1
72 Removed User 84 73 1
73 KENCH 83 74 1
74 Shyouzou Sugitani 69 75 1
75 nt2data_andoyu1 66 77 2
76 くず 66 76
77 Tatsuki Sugiura 59 78 1
78 skyzprc2017 58 79 1
79 t-kita 54 80 1
80 osdncillian 54 81 1
81 Kazuki Maeda 49 82 1
82 Akiyoshi Kamide 46 89 7
83 rago1975 46 86 3
84 Daisuke Yamashita 46 84
85 whitestar 46 92 7
86 hor931101jp 46 83 3
87 hira 46 90 3
88 GECCHI 46 67 21
89 Kazuki Przyborowski 46 85 4
90 KG 46 91 1
91 gari250 46 88 3
92 okamitio 46 87 5
93 G-HAL 44 93
94 pamanager 40 94
95 five634 38 95
96 ok2nd 35 96
97 mshio 34 97
98 OHKUBO Katsuhiko 33 98
99 itaru_imai 33 99
100 atsushi 32 100
101 bitsofcotton 32 101
102 jin1016 27 102
103 kol_lol 27 - N/A
104 volkan-k 27 103 1