How to install kancolleime-kai

"How to install kancolleime-kai" is not written yet.