Download List

Project Description

Togoshi Fonts is a set of free Japanese fonts which includes 4 fonts (Togoshi Gothic, Togoshi Mincho, Togoshi Mono and Togoshi Mona Gothic) now.

System Requirements

System requirement is not defined

Released at 2008-04-14 02:22
togoshi-gothic 20080414 (1 files Hide)

Release Notes

No Release Notes

Changelog

以下の 330 のグリフを(再)調整しました。追加した文字はありません。

A, I, O, T, V, W, Y, g, o, Ø, 伝, 似, 佒, 你, 佣, 佩
侄, 侅, 倀, 傀, 傊, 僎, 充, 兆, 党, 兩, 公, 兮, 兼, 円, 刔, 刧
到, 刹, 剃, 剪, 劤, 励, 勾, 匍, 北, 匙, 卮, 卯, 去, 又, 句, 司
吝, 吭, 吮, 咉, 咋, 咐, ?, 咟, 咨, 咸, 唪, 唵, 啐, 啘, 啛, 啤
圪, 圾, 圿, 坫, 坷, 坾, 孤, 寂, 寄, 密, 寮, 救, 敖, 敗, 敝, 敞
敲, 敵, 斎, 於, 旋, 晢, 晰, 暻, 曈, 曎, 曳, 核, 棘, 模, ?, 欝
欣, 款, 殆, 殷, 殻, 殿, 毀, 毅, 氷, 氻, ?, 汍, 汏, 汙, ?, 沲
泒, 泓, 法, 泫, 浙, 渄, 湏, 湘, 湞, 溏, 溜, 溢, 溧, 溪, 溳, 滋
滓, 滲, 滽, 漌, 漲, 漳, 漼, 潁, 潏, 潒, 盼, 眆, 眇, 眩, 眸, 竦
笞, 笥, 笳, 笵, 笹, 筁, 筅, 筈, 筋, 筍, 筏, 答, 筥, 筧, 箇, 箔
箱, 箸, 節, 篇, 籵, 籹, 籼, 籽, 籾, 粁, 粂, 粃, 粇, 粏, 粐, 粔
粛, 粞, 粠, 粡, 粢, 粧, 粨, 粫, 粭, 粮, 粻, 粽, 粿, 糖, 糘, 糞
糟, 糢, 紃, 紈, 紉, 紑, 紒, 紓, 紕, 紖, 紜, 紝, 素, 紣, 紦, 紪
紫, 紭, 紱, 紺, 紼, 紽, 絀, 絁, 絇, ?, 絍, 絗, 絙, 絝, 絮, 絵
綝, 綧, 綶, 緂, 緊, 緍, 縺, 織, 繖, 繘, 繙, 繚, 繞, 繦, 群, 羨
聚, 聡, 職, 肱, 脣, 脳, 融, 衒, 觧, 誠, 識, 譯, 豆, 貂, 貊, 釉
?, 釛, 釟, 釬, 釰, 釶, 釿, 鈁, 鈇, 鈎, ?, 鈑, 鈔, 鈥, 鈩, 鉉
鉊, 鉗, 阞, 阡, 阤, 阹, 阼, 陀, 陁, 陂, 附, 陔, 陖, 陜, 陮, 陲
険, 陻, 隔, 隕, 隗, 隚, 靖, 靤, 靨, 革, 靪, 靭, 靽, 鞀, 韴, 韶
須, 頊, 頌, 頏, 頒, 頓, 頗, 頡, 頬, 頽, 飴, 餌, 騒, 驕, 骬, 骯
骰, 骸, 髁, 髄, 髈, 魂, 魄, 魏, 鯨, 鰐