Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Kazuhiro Fujieda 30 1
2 Takuya Nishimoto 6 2
3 Hori, Masaki 5 4 1
4 Hironori Kitagawa 5 3 1
5 FROM 4 5
6 deskull 2 6
7 nakaG 2 8 1
8 kairera0467 2 7 1
9 senopen 1 17 8
10 ISHIKAWA Mutsumi 1 9 1
11 risnic 1 10 1
12 Seiji Kaneko 1 11 1
13 IWAMOTO Kouichi 1 12 1
14 まじかんと 1 13 1
15 Hiroki Dehara 1 14 1
16 Mitsutoshi NAKANO 1 15 1
17 maruhiro 1 - N/A
18 tyrfing4989 1 16 2