Ranking User Count Prev_Rank Change
1 cazfi 121 1
2 kvilhaugsvik 18 2
3 Akihiro Motoki 15 3
4 yknk 11 4
5 zmatsuo 9 6 1
6 Kazuhiro Fujieda 9 5 1
7 ribbon 7 7
8 Shuji Sado 5 8
9 Hironori Kitagawa 2 9
10 🎈 BALLOON | FU-SEN 1 12 2
11 Hourier 1 10 1
12 nmaya 1 11 1