Ranking User Count Prev_Rank Change
1 hiyohiyo 113 1
2 Hourier 17 2
3 ribbon 14 3
4 Kazuhiro Fujieda 12 4
5 miyakawataku 8 5
6 Hironori Kitagawa 5 6
7 ISHIKAWA Mutsumi 5 7
8 Tatsuki Sugiura 5 8
9 rdnielsen 3 9
10 nmaya 2 10
11 Dbug 1 11
12 Wajett 1 12
13 maruhiro 1 13
14 hirukawa_ryo 1 14
15 Shuji Sado 1 15