Ranking User Count Prev_Rank Change
1 やぎ。 11 1
2 Kazuhiro Fujieda 7 3 1
3 Hironori Kitagawa 6 4 1
4 nakaG 6 2 2
5 Takuya Nishimoto 5 5
6 Tatsuki Sugiura 5 6
7 まじかんと 2 7
8 deskull 2 9 1
9 bsm11 1 13 4
10 ISHIKAWA Mutsumi 1 14 4
11 liutianren 1 15 4
12 KENCH 1 16 4
13 IWAMOTO Kouichi 1 18 5
14 Hiroki Dehara 1 19 5
15 olyutorskii 1 20 5
16 neparze 1 8 8
17 Kazuki Maeda 1 10 7
18 Yusuke Terada 1 12 6