Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Steel Wheels Project 18 1
2 maya 6 2
3 Tatsuki Sugiura 5 3
4 chityanj 4 4
5 deskull 3 5
6 Takuya Nishimoto 3 6
7 ISHIKAWA Mutsumi 3 7
8 posturan 2 9 1
9 Kazuhiro Fujieda 2 8 1
10 nakaG 2 14 4
11 Deyu Zhou 1 10 1
12 Daisuke Arai 1 11 1
13 IWAMOTO Kouichi 1 12 1
14 Hironori Kitagawa 1 13 1
15 Mitsutoshi NAKANO 1 15
16 toythe01 1 16
17 FlowFlower 1 17