Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Kazuhiro Fujieda 29 1
2 Hori, Masaki 28 2
3 IWAMOTO Kouichi 9 3
4 やぎ。 7 4
5 DorianDotSlash 4 5
6 Seiji Kaneko 2 6
7 yknk 2 7
8 deskull 2 8
9 Shuji Sado 2 9
10 ribbon 1 10
11 川本優 (Suguru Kawamoto) 1 11