Ranking User Count Prev_Rank Change
1 ISHIKAWA Mutsumi 22 1
2 Kazuhiro Fujieda 13 2
3 azuma-fuji 9 3
4 Shuji Sado 3 4
5 deskull 3 5
6 Tatsuki Sugiura 2 6
7 Kimura Youichi 2 7
8 Daianji 2 8
9 yknk 2 9
10 バナナ人 1 10
11 Hironori Kitagawa 1 11
12 川本優 (Suguru Kawamoto) 1 12
13 まじかんと 1 13