Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Kazuhiro Fujieda 53 1
2 KATO Kanryu 24 2
3 ribbon 22 3
4 ISHIKAWA Mutsumi 6 4
5 hylom 5 5
6 maya 4 6
7 IWAMOTO Kouichi 3 11 4
8 Shuji Sado 1 8
9 five634 1 9
10 Tatsuki Sugiura 1 10
11 Mamoru Tasaka 1 12 1
12 Michio MATSUYAMA 1 13 1
13 Matthew Skala 1 7 6
14 maruhiro 1 14
15 hirukawa_ryo 1 15