Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Kazuhiro Fujieda 25 1
2 Steel Wheels Project 9 2
3 やぎ。 8 3
4 nakaG 5 4
5 deskull 5 7 2
6 ribbon 4 5 1
7 Tatsuki Sugiura 4 6 1
8 maya 3 8
9 ISHIKAWA Mutsumi 2 9
10 Daigo Moriwaki 2 10
11 まじかんと 2 11
12 olyutorskii 2 13 1
13 Hironori Kitagawa 1 12 1
14 Mamoru Tasaka 1 14
15 Seiji Kaneko 1 15
16 Kentaro Shirakata 1 16
17 toythe01 1 17
18 earnie 1 18
19 stefankueng 1 19