Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Michio MATSUYAMA 23 1
2 Kazuhiro Fujieda 22 5 3
3 ribbon 21 2 1
4 Takuya Nishimoto 13 3 1
5 Hironori Kitagawa 11 4 1
6 SebastianDotNet 6 8 2
7 maya 6 7
8 earnie 6 6 2
9 Seiji Kaneko 5 14 5
10 IWAMOTO Kouichi 5 10
11 Shuji Sado 4 12 1
12 成瀬 4 11 1
13 Tatsuki Sugiura 3 13
14 川本優 (Suguru Kawamoto) 3 9 5
15 d_tutuz 2 15
16 ISHIKAWA Mutsumi 2 16
17 ZR 2 17
18 Kazuki Maeda 2 18
19 Matthew Skala 2 19
20 kotaten_ch 2 20
21 jmckenna 2 21
22 Hidehisa Akiyama 1 31 9
23 hylom 1 - N/A
24 aminophen 1 23 1
25 bsm11 1 24 1
26 TSUBAKIMOTO Hiroya 1 25 1
27 Hori, Masaki 1 26 1
28 SODA Noriyuki 1 22 6
29 yknk 1 27 2
30 deskull 1 28 2
31 chadknudson 1 29 2
32 maruyo 1 30 2