Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Toshio Morita 18 1
2 Kazuhiro Fujieda 15 2
3 Kimura Youichi 10 4 1
4 kmtsnmy 9 5 1
5 やぎ。 8 6 1
6 Hironori Kitagawa 8 3 3
7 Hori, Masaki 8 8 1
8 ISHIKAWA Mutsumi 7 11 3
9 Jun Omae 7 9
10 nakaG 6 12 2
11 aminophen 6 7 4
12 Moriguchi, Hirokazu 4 13 1
13 Takuo Yasunaga 4 10 3
14 IWAMOTO Kouichi 3 14
15 maya 3 15
16 argius 2 17 1
17 Hiroki Dehara 2 16 1
18 kairera0467 2 18
19 packet0 1 26 7
20 elKarro 1 27 7
21 バナナ人 1 21
22 rick_mc 1 23 1
23 Shinji Kashihara 1 20 3
24 Takuya Nishimoto 1 28 4
25 abenori 1 19 6
26 川本優 (Suguru Kawamoto) 1 - N/A
27 koh-hey 1 22 5
28 maurizio 1 24 4
29 Tatsuki Sugiura 1 25 4