Ranking User Count Prev_Rank Change
1 ribbon 93 1
2 Kazuhiro Fujieda 34 2
3 IWAMOTO Kouichi 20 3
4 maya 10 4
5 deskull 10 5
6 ISHIKAWA Mutsumi 5 6
7 Hori, Masaki 5 7
8 まじかんと 5 8
9 Keith Marshall 4 9
10 Hironori Kitagawa 3 10
11 mcdutchie 3 11
12 dummzeuch 2 12
13 kairera0467 2 13
14 olyutorskii 2 14
15 IWAI, Masaharu 2 15
16 Michio MATSUYAMA 2 16
17 FROM 2 17
18 DorianDotSlash 2 18
19 やぎ。 2 19
20 Tatsuki Sugiura 2 20
21 Hideki Yamane 2 21
22 osdn-mensch 1 22
23 Kentaro Shirakata 1 23
24 Daigo Moriwaki 1 24
25 Habu 1 25
26 nakaG 1 26
27 Kazuki Maeda 1 27
28 hirukawa_ryo 1 28
29 aminophen 1 29
30 maurizio 1 30
31 SebastianDotNet 1 31
32 oza 1 32
33 ratarmy 1 33
34 Shuji Sado 1 34