Ranking User Count Prev_Rank Change
1 deskull 28 1
2 やぎ。 21 2
3 Kazuhiro Fujieda 14 3
4 Hironori Kitagawa 14 4
5 IWAMOTO Kouichi 12 5
6 earnie 9 6
7 Hori, Masaki 6 7
8 Takuya Nishimoto 6 8
9 Shuji Sado 5 9
10 aminophen 5 10
11 ZR 4 11
12 maya 4 15 3
13 ribbon 4 12 1
14 Keith Marshall 4 13 1
15 ISHIKAWA Mutsumi 4 14 1
16 abenori 3 16
17 koh-hey 3 17
18 Michio MATSUYAMA 2 18
19 Kentaro Shirakata 2 19
20 maruhiro 2 20
21 avix-dev 1 21
22 abhishekdwivedi 1 22
23 G-HAL 1 23
24 applet 1 24
25 PXU10652 1 25
26 tmicheals 1 26
27 Habu 1 27
28 Daigo Moriwaki 1 28
29 loopsketch 1 29