Ranking User Count Prev_Rank Change
1 Kazuhiro Fujieda 58 1
2 やぎ。 12 2
3 ISHIKAWA Mutsumi 12 3
4 ribbon 11 4
5 Michio MATSUYAMA 10 5
6 yknk 10 13 7
7 Keith Marshall 10 6 1
8 deskull 9 7 1
9 Hori, Masaki 6 9
10 Hironori Kitagawa 5 8 2
11 Katsumi 3 11
12 IWAMOTO Kouichi 3 10 2
13 qinglee 2 15 2
14 SebastianDotNet 2 16 2
15 FROM 2 14 1
16 maya 2 12 4
17 earnie 1 19 2
18 Teru Kamogashira 1 20 2
19 bertr 1 18 1
20 Kentaro Shirakata 1 21 1
21 Mitsutoshi NAKANO 1 22 1
22 Removed User 1 17 5